Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
18 январь 2018
2 557

Мамлекеттик тилдер кафедрасы

Кафедранын девизи:

 

     Аруулук  дилибиздетүбөлүктүүлүк  тилибизде

 


 1. Кафедранын аткаруучу

милдеттери жана максаты:

 

1.Окутуунун жаңы технологияларын пайдалануу менен сапаттуу билим берүү;

 

2.Сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн интерактивдүү усулду колдонууну жайылтуу;

 

 1. Теория менен практиканы айкалыштыра билүү максатында мектеп менен үзгүлтүксүз байланышта болуу;

 

 1. Кыргыз тилин улут катары тааныткан эне тили экендигин студенттерге түшүндүрүү менен эне тилдин кадыр- баркын көтөрүү жана баалуулугун байкатуу;

 

 1. Улуттар аралык ынтымак, достукту
  бекемд
  өөдө    эне тилибиздин улуулугун сездирүү;

 

 1. Сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүүдө
  кааналардын ролун белгил
  өө менен кааналарды
        талапка ылайык жабдууга к
  өңүл буруу.
 2. 2.Кафедранын тарыхы:

 

   Кафедранын түзүлгөн жылы: 2012- жыл
     
Окуу жайыбыздын басып өткөн жолу узак убакытты камтыйт.Ар түрдүү себептерден улам жабылып, Жалал-Абад шаарына көчүрүлгөн. Алгачкы учурда Ж.Бөкөнбаев, Т.Үмөталиев, Ж.Шериев,

Б.Апышев сыяктуу белгилүү адамдар окушкан. 1966-жылы окуу жайы кайра уюшулуп эң керектүү адистерди даярдап чыгарууда.

         1966-1976-жылдары кыргыз тили жана орус тили мугалимдери бир секцияда эмгектенишкен. Анда секцияны Р.И.Кравцова жетектеген. Алгачкы учурда К.Касымалиева, Г.Акпаралиева, Р.И.Кравцова, Э.Сыдыковалар- Эл агартуунун мыктылары, Б.Эралиева- филология илиминин кандидаты, азыр булар ардактуу эс алууда.

         1976-жылдан баштап кыргыз тилчилер тобу өзүнчө секция болуп түзүлүп, 1987-жылга чейин К.Касымалиева, 1987-1990- жылдары Н. Азылов, 1990-жылы Ш.Н.Мөндөшов башкарган.

         Түштүк аймагына керектүү кесип ээлерин даярдоо зарылдыгынан улам окуу жай 1996-жылы Кыргыз өкмөтүнүн № 470- Указы менен Ош Жогорку Колледжи болуп түзүлдү. 1999-жылдын окумуштууларкеңешинин чечими менен кыргыз тили жана адабияты кафедрасы болуп кайрадан түзүлдү.

         Мурдагы Ош Жогорку Колледжи Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн  2002-жылы 18-майдагы № 316-токтомунун негизинде Ош гуманитардык-педагогикалык  институту болуп иштөөдө.

         2002- жылы кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили тобу биригип, тилдер секциясы түзүлдү.

 ОГПИнин Окмуштуулар Кеёешинин 2009- жылдын 29-августунда өткөрүлгөн отурумунун № 16 протоколунун негизинде (Буйрук № 07-02.90 & 1) Тилдер секциясы “Мамлекеттик тил” жана “Дүйнөлүк тилдер” кафедрасы болуп экиге бөлүндү. Кафедрада  бүгүнкү күндө 11 окутуучу эмгектенет: Молдоканова К., Осекова Т., Б.Кыдыровалар-Эл агартуунун мыктылары менен  бирдикте эң алдыңкы усулчулар.Учурда тилдер кафедраны Осекова Т.  жетектейт.

 

 

               Кафедра    башчысы:

 

            

        Осекова  Токтокан  Качыбековна

 3.Кафедрада даярдалуучу адистиктер боюнча

маалыматтар:

 

Кафедрада даярдалуучу адистиктер азырынча жок

 

 

4.Кафедрада окутулуучу  предметтер:

 

 1. Кыргыз тили
 2. Кыргыз адабияты
 3. Балдар адабияты
 4. Кыргыз тилин окутуунун усулу
 5. Таза жазуу
 6. Көркөм окуу
  7. Манас таануу
       8. Иш кагаздары


  5.
  Кафедрада эмгектенген  окутуучулар:

 
 1. Осекова Токтокан Качыбековна -“Эл 

 1.      агартуунун отличниги”.кыргыз тили жана
       адабияты мугалими,кафедра башчысы
 2.   Молдоканова Калбү Исмаилбековна- “Эл
         агартуунун отличниги”, кыргыз тили жана
         адабияты мугалими
 3.  Кыдырова Бурул Абдыкадыровна- “Эл агартуунун
        отличниги”, кыргыз тили жана адабияты
        мугалими
 4. Жороева Айнура -кыргыз тили жана адабияты
        мугалими
 5. Жумабаева Динара- кыргыз тили жана
         адабияты мугалими
 6. Аскарова Гүлкайыр – кыргыз тили жана адабияты   
         мугалими
 7. Амиракулова Надира – кыргыз тили жана адабияты 
        мугалими.
     8.  Эралиева Элиза –кыргыз тили жана адабияты   
        мугалими.
     9. Жумабаев Эртөштүк – кыргыз тили жана    
        адабияты мугалими.
 8. Зарипбек кызы  Аксана -  кыргыз  тили  жана  адабияты 
        мугалими
 9. Тынчтыкбек  кызы  Гүлнура- кыргыз  тили  жана 
                 адабияты  мугалими
    12.  Асанова Айтурган - кыргыз тили жана адабияты
       мугалими 10. Осекова Токтокан Качыбековна

  

 Туулган жылы:1956.04.01

 Дареги: Ош шаары, Достук кичи району,

                  71-көчө, 52-үй

Үй телефону:2- 33- 27.

 Чөнтөк телефону:0772 334034

 Билими: Жогорку,ОГПИ 1976-жыл,

                филология факультети.

 Кызматы: Мамлекеттик тил кафедрасынын

                     башчысы.

  Азыркы иштеп жаткан проблемасы:Тилди

 тереңдетип үйрөтүү мененстуденттердиөз алдынча иштөөгө багыттоо.

Иштин приоритеттүү формалары жана усулдары: “Сынчыл ойлом” стратегиялары:

 • Сынчыл ойлом  стратегиялары
 • Б.Блумдун таксаномиясы
 • Венндин диаграммасы
 • “Кадам артынан кадам” ж.б.
 • Интерактивдүү усулдар

Иш тажрыйбасы: 1976- жыл, сентябрь Ош облусу,Кара-Кулжа району “XXIIпартсьезд” орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими. 1977-жылдын  сентябрь айынан бери ОГПИде мугалим.

Окуткан предметтери:

1.Кыргыз тили;

2.Кыргыз тилин окутуунун усулу;

3.Таза жазууга үйрөтүү.
4.Иш кагаздары

                            Сыйлыктары:

 1. КРнын билим жана маданият министрлигинин “Ардак
  грамотасы” 1996.
 2. “Эл агартуунун мыктысы” төш белгиси. 1997.
 3. Ош облустук илим, билим кызматкерлеринин кесиптик бирдигинин “Ардак грамотасы”- 2006.
 4. Эмгек китепчесине жазылуу менен алкыш,2006.
 5. ОГПИнин “Ардак грамотасы”- 2007.
 6. Мамлекеттик улуттук тил комиссиясынын “Ардак грамотасы”-
  2007.23.09.
 7. КРнын президентинин алдындагы мамлекеттик улуттук тил

      комиссиясынын “Кыргыз тили” төш белгиси – 2009.23.09.
8.КРнын Өкмөтүнүн Ардак грамотасы 2015-жыл
9.Ош шаарынын мэриясынын Ардак грамотасы 2007-жыл
10.”Мыкты усулчусу” номинациясы. 2007-2008-жыл

 

                              Жарыяланган эмгектери:

 1. “Формирование положительного отношения к профессии учителя
  средствами литературы”1999- жыл,20- 21 май.ОГПИдеги илимий
  конференция.
 2. Сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатууда каананын ролу.Кут билим
  сабак №1.2002.
 3. Адабият сабагында “Манастын осуяттарын” пайдалануу.
 4. 13- 15 май. 2002.
 5. Кыргыз тил сабагында студенттерди өз алдынча иштөөгө
  багыттоо.(Дистанттык факультеттин илимий конференциясынын
  материалдары) 2001.
 6. Башталгыч класстарда кыргыз тилинен класстан тышкаркы иштерди
  уюштуруу. “Известия” ОшГУ № 2. 2006.
 7. Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы көркөм салыштыруулар. “Вестник”
  ОшГУ №2.2007.
 8. Адабий окуу сабактарында ыймандуулукка тарбиялоо. “Вестник”
  ОшГУ №3. 2007.
 9. Билим берүү менен экологиялык тарбиянын байланышы.Эл аралык
  конференциянын материалдары. (Орто азиядагы сууну пайдалануу
  боюнча) 2007.
 10. Мугалимдик кесипке багыттоо - келечекти аныктоо.
 11. (30 ноябрдагы ОГПИдеги конференцияда)1996.
 12. “Айтматовдун Дүйшөнү бүгүнкү күндүн өрнөгү”.18.05.2008.
 13. Ч.Айтматовдун “жан бирге” тагдырлаш каармандары.Вестник ОшМУ.
  Атайын чыгарылыш.
 14. Адабий окуу сабагында тексттин үстүндө иштөөнүн ыкмалары. Вестник
  ОшМУ №4.2008.
 15. Мекен темасы Алымкулдун ырларында. (Г.Омуралиеванын 60
  жылдыгына арналган конференция) 2008.
 16. Улуттук каада салтыбыз руханий байлыгыбыз. (ОГПИ деги педфак
  өткөргөн илимий конференция)2008,декабрь
 17. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИИ   УЧИТЕЛЯ

СРЕДСТВАМИ  ЛИТЕРАТУРЫ (2016-жыл)

 1. Башталгыч класстарда окуу сабагында окутуунун жаёы
  технологияларын пайдалануу “Известия” ОшТУ 2011-ж
 2. Башталгыч класстарда кыргыз тилинен комплекстүү тапшырма берүү
  (ОГПИ жарчысы 2012-жыл)
 3. Фольклор-нагыз элдик педагогика (Кыргыз билим берүү
  акедемиясынын кабарлары №3 2-0103-жыл)
 4. Манас-тарбиялоонун кенч казынасы (ОГПИ жарчысы 2014-жыл
 5. /й-бүлөдөгү адеп-ахлак тарбиясы -  баланын  инсан  катары  калыптануусунун  
  негизги   шарты. Салттык  педагогикалык  маданият жана  балдар  дүйнөсү
   Бишкек  2017-ж
 6. Башталгыч класстардын окуучуларынын  кыргыз  тили  жана  окуу  сабактарында  
              компетенттүүлүктөрдү  калыптандырууда  мугалимдин  ролу. Э.Арабаев  
              жарчысы  №1   2017-ж

                2.Молдоканова Калбү  Исмаилбековна

 Туулган жылы:1951.26.12.

Жашаган жери:Ош шаары,

Достук кичи  району - 8 5-26.

Үй телефону: 5 –72- 18.

Чөнтөк телефону: 0773732288

Билими: жогорку ,ОГПИ 1974- жыл    

филология факультети.

Кызматы:Кыргыз тили жана адабияты

мугалими.

Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

Сабаттуу,жан дүйнөсү бай,ар тараптан

өнүккөн кадрларды даярдоо.

Иштин проиритеттүү формалары жана усулдары:

 1. Салттуу усулдар.

Азыркы учурдагы жаёы усулдардан:

 • Сынчыл ойлом
 • Кадам артынан кадам
 • Топтор менен  иштөө
 • Венндин диаграммасы.

Иш тажрыйбасы:1974- жылы Хайдаркандагы мектеп- интернатта,1975- жылдын 1-сентябрынан бери ОГПИнин мугалими.

Окуткан предметтери:

 1. Кыргыз тили;
 2. Кыргыз тилин окутуунун усулу;

        3.Кыргыз адабияты;       
        4. Балдар адабияты;

 

 

Сыйлыктары:

 1. КР Билим беруу министрлигинин “ардак грамотасы”.

2.“Эл агартуунун мыктысы” төш белгиси.1996-жыл.

 1. Окуу жайдын эмгек сиңирген мугалими.
 2. Мамлекттик улуттук тил комиссиясынын “Ардак грамотасы”.
 3. ОГПИнин грамотасы.8.03.2009.
  6. КР президентинин алдындагы мамлекеттик улуттук тил

комиссиясынын “Кыргыз тили” төш белгиси – 2009.23.09.


   
                    Жарыяланган эмгектери:

 

 1. “Көркөм окуу көөнөрбөйт” 1999- жыл.Эл аралык илимий конференциянын
  жыйнагында.
 2. “Башталгыч класстарда окуучулардын кебин өстүрүүнүн айрым маселелери”.
  2002- жыл.13- 15 майдагы илимий конференцияда окулуп,жыйнагына
  жарыяланган.
 3. “Өз билимин өркүндөтүүүчүн усулдук колдонмо”2003- жыл китеп (усулдук
  колдонмо).
 4. “Бардыгы сабак жөнүндө” 2007- жыл (усулдук колдонмо)
 5. “Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө айрым маселелер”.2007- жылы илимий
  конференциянын материалында жарыяланды. “Вестник” ОшГУ №1 2007- ж
 6. “Баланы тарбиялоого байланышкан салттардын адабий чыгармаларда
  берилиши”.2007- жылдын 30- ноябрындагы илимий конференциясында
  окулду.Жыйнакка чыкты.
 7. “Саманчынын жолу- өмүр жолу”. 18.05.2008.Жарыялана элек эмгектери:
  “Экологиялык тарбия элдик этнопедагогикада” Г.Омуралиеванын 60
  жылдыгына конференцияда окулду

 

 

     3.Кыдырова  Бурул Абдыкадыровна

 

     Туулган жылы:1958.29.04.

     Жашаган жери:Ош шаары,

     Доктук мкр 48- көчө 15 үй

    Чөнтөк телефону:0777 58 17 42

    Билими: жогорку, ОМПИ 1985-жыл,филология

    факультети.

    Кызматы:Кыргыз тили жана адабияты мугалими.

   Азыркы иштеп жаткан проблемасы: Элдик

   педагогиканын айрым элементтерин пайдалануу

   менен окуучулардын көркөм  ойлоосун өстүрүү.

Иштин проиритеттүү формалары жана усулдары:

 • Т  схемасы
 • Б.Блумдун тасаномиясы
 • “Кадам артынан кадам”
 • Акыл чабуулу
 • /ч бөлүктүү  күндөлүк

Иш тажрыйбасы:1983- жыл Кара-Кулжа районундагы

“XXIIпартсьезд” ортомектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими. 1991- жылыС.Жусуев атындагы “Сай-Талаа” орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими. 2007-жыл ОГПИнин колледжинин кыргыз тили жана адабияты мугалими.
Окуткан предметтери:

 1. Кыргыз тили;
 2. Кыргыз адабияты;
 3. Кыргыз тилин окутуунун усулу;
 4. Көркөм окуу.
  5.Балдар адабияты;

 

               Сыйлыктары:

 1. Рай ЭББнүн “Ардак грамотасы” 1989-жыл.1997-жыл. 2002-жыл.
 2. КР ББ министрлигинин “Ардак грамотасы” 1999-жыл.
 3. Кызыл-Жар айыл өкмөтүнүн грамотасы 2002-жыл.
 4. С.Жусуев орто мектебинин элдик кошунун грамотасы. 2001-

жыл.

 1. “Эл агартуунун мыктысы” төш белгиси. 2004-жыл.
 2. ОГПИнин акчалай 500 сом сыйлыгы. 2008-жыл.26.12.
  7.ОГПИнин Ардак грамотасы 2010-жыл
  8.Ош шаардык мериясынын Ардак грамотасы 2011-жыл
  9.КРнын президентинин алдындагы мамлекеттик улуттук тил

  комиссиясынын  “Кыргыз тили” төш белгиси 2012-жыл
10.Областык кесиптик  кошундун Ардак грамотасы 2016-жыл

 

                         Жарыяланган эмгектери:

 

 1. “Ч.Айтматовдун “Фудзиямадагы кадыр түн” драмасындагы нравалуулуктун берилиши” 2007-жыл.
 2. “Ч.Айтматовдун көркөм дөөлөттөрү”. (Ч.Айтматовдун 80 жылдыгына арналган илимий конференция. 2008-жыл, 18.05.ОГПИ.)

3.Н.Байтемировдун “Тарых эстелиги” романындагы тарыхый чындыктын берилиши. (Г,Омуралиеванын 60 жылдыгына арналган илимий конференция. 2008 -жыл,июль)
4.”Манас”эпосунун искусстводогу экинчи өмүрү.”Таалим”3013-жыл №4ОГПИ
5.”Манас”эпосун мектептерде,орто жана жогорку окуу жайларда окутуунун ыкмалары.2014-жыл №2 ОГПИ жарчысы.
6.Барпы –нускоочу акын .Барпынын санат-насыят,терме үлгү ырларынын тарбиялык мааниси. ОГПИ 90-жылдыгына арналган Активдүү окутуунун усулдары-изденүүлөр,табылгалар 2015-жыл
7.”Делбирим”армандуу махабат ыры.Аселдин аруулугу ыйман тазалыгы,Байтемирдин образында.”Таалим”№4 2016-жыл
8. Адабият  сабагын  окутууда  элдик  педагогиканын  айрым  элементтерин  пайдалануу
   
Э.Арабаев  жарчысы  №1  2017-ж

     4.Жороева Айнура  Рахмановна

    Туулган жылы:1974.04.11

  Жашаган жери:Ош шаары,

  Кулатова көчөсү: 26-үй 60-батир

  Үй телефону: 6-21-06

  Чөнтөк телефону: 0773-76-03-40

  Билими: жогорку, ОшМУ 1997- жыл,

  Кыргыз филологиясы факультети

  Кызматы: кыргыз тили жана адабияты

                                              мугалими.

   Азыркы иштеп жаткан проблемасы:Көркөм текст       
                                              түзүүгө үйрөтүү менен студенттердин         
                                              байланыштуу кебинөстүрүү.

Иштин проиритеттүү  формалары  жана усулдары:

 • Сынчыл ойлом  стратегиялары
 • Б.Блумдун таксаномиясы
 • Интерактивдүү усулдар
 • Синквейн
 • Б/БК/Б

Иш тажрыйбасы: 1997-жылы Ош облусунун Кара-Кулжа районунун Капчыгай айыл өкмөтүнө караштуу Сары-Бээ орто мектебинде мугалим.  2009-жылдан ОшТУда мамлекеттик тил кафедрасында окутуучу.2016-жылдан  ОГПИнин  колледжинде окутуучу.
Окуткан предмети:

 1. Кыргыз тили;
 2. Кыргыз адабияты;
  3.Манас таануу;
  4.Таза жазуу:

 

                          Сыйлыктары:

 1. ОшТУнун Ардак Громаталары,

   2.Ош облусунун мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун Ардак
       громатасы.

  3.Ош шаардык Кеёешинин Ардак грамотасы
  4.КРнын Президенттине караштуу Мамлекеттик тил боюнча
       улуттук комиссиянын Ардак громатасы
  5.Ош облусттук китепканада өткөрүлгөн “Китепканалардагы
      жаёы инноватциялык процесстер” аттуу семинарда “Иш
       кагаздарын мамалекетик тилде жүргүзүү” окууну өткөргөндүгү 
       үчүн Ыраазычылык кат.

 

 

                                  Жарыяланган эмгектери:


1.Кадыр барк баасы (Эл агартуу 2010-ж)
2. Известил ОшТУ (2,2012) ”Манас”эпосу жана андагы колдонулган курал-   
     жарактар тууралуу азыноолак кеп (6 бет)
3.Известил ОшТУ (1,2014) Көрөкм котормо жана анын айрым маселелери (3    
     бет)
4.Тавпологиянын түрлөрү (2012-жыл 2-чыгарылышы)(6 бет)
    Ж.Баласагын атындагы Вестник
5.Ч.Айтматовдун “Деёиз бойлой жорткон ала дөбөт” (3 бет)
6. Дастан жөнүндө сөз (Ж.Баласагын атындагы Вестник,2013-жыл 2- 
     чыгарылышы)
7.С.С.Мукановдун эпикалык жанрдагы изденүүлөрү  (Ж.Баласагын атындагы
    Вестник,2013-жыл 2- чыгарылышы)
8.М.Нияздын чыгармаларынын көркөмдүк өзгөчөлүгү (Ж.Баласагын атындагы
Вестник,2012-жыл 3- чыгарылышы)
9.М.Нияздын “Санат дегарастар” чыгармасындагы лексикалык өзгөчөлүктөр
     (Ж.Баласагын атындагы Вестник,2012-жыл 3- чыгарылышы)
10.Лирикалык чыгармалардагы фоностилшистикалык жана лексика-  
     стилистикалык каражатттардын коннотатциясынын табияты      
    (Ж.Баласагын атындагы Вестник,2012-жыл 3- чыгарылышы)
11.Риторизация как основа интеграции начального  обучения (Абай атындагы   
     Казак улуттук педогикалык университети. Педагогика и психология илимий-  
     методикалык журнал 2013-жыл (9) )
12.К промлеме социально – личностного аспекта качество образования
      учащихция
     (Абай атындагы  Казак улуттук педогикалык университети. Педагогика и    
      психология илимий-методикалык журнал 2013-жыл (9) )
13.Управления образовательным инновациями как основа повышение качества
     образования  (Абай атындагы  Казак улуттук педогикалык университети.     
     Педагогика и   психология илимий-методикалык журнал 2013-жыл (9) )
14.Отценка результатов учебно-познавательной деятельности
    учащихся:психолого –педогогический аспект... образования   (Абай 
    атындагы  Казак улуттук педогикалык университети. Хабаршы “Педагогика
     гылымдары”сериясы 2015-жыл (1,2))
15.Педогогический тест :понятие,классификация,содержание
     (Абай атындагы  Казак улуттук педогикалык университети. Хабаршы
     “Педагогика гылымдары”сериясы 2015-жыл (1,2))
16.К вопросу о фразеологический единицах (Ж.Баласагын атындагы КУУ
     “Жарчысы” 2015-жыл 4-чыг.)
17.Спецкурс по пероводу в контестте диалога культур
      (Ж.Баласагын атындагы КУУ “Жарчысы” 2015-жыл 4-чыг.)
18.Кыргыз тили (Практикалык курс ) усулдук колдонмо 1-бөлүк 2015-жыл 10.06
    ОшТУ
19. Мектепке  чейинки  курактагы  балдардын  инсандык  калыптануусуна  фольклордун  таасири  Э.Арабаев  жарчысы  №1  2017-ж

  

   5.Жумабаева Динара  Сапарбаевна
   Туулган жылы: 1976.23.04

 Билими:  жогорку, Ош МУ 1997-жыл                                           
                  филология факультети.
Кызматы: Кыргыз тили жана адабияты                                                                  

                     мугалими.

Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

Иштин приоритеттүү формалары жана   

 усулдары:
Эки  бөлүктүү  күндөлүк
ПСМТ  усулу (позиция, себеп, мисал, тыяна

 

 

 • Б.Блумдун таксаномиясы
  • Интерактивдүү усулдар
  • Сынчыл ойлом  стратегиялары
  • Венндин диаграммасы
  • Б/БК/Б

Иш тажрыйбасы: 1997-жылыЧоё-Алай районуна караштуу Көк-Суу орто мектебинде мугалим.2012-жылдан Ош шаарында №52 Таланттуу балдар мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими.
2014-жылдан ОГПИнин колледжинде кыргыз тили жана адабияты мугалими.
Окуткан предметтери:

1.Кыргыз тили

2.Кыргыз адабияты
3.Кыргыз тилин  окутуунун усулу

                              Сыйлыктары:
1.2011-жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим
мнистрлигинин Ардак грамотасы
2.  2013-жыл КРнын Билим берүү жана илим мнистрлигинин Билим  
     берүүнүн отличниги төш белгиси
3. ОГПИнин Ардак грамотасы
4.Көөнөрбөс “Кыргыз мурастары”аттуу семинарда эё жакшы
   кыргыз мурастарын көргөзгөндүгү үчүн Ардак грамота
5.Көп жылдык үзүрлүү эмгеги,билим берүү тармагына кошкон
салымы,ийгиликтери,келечектин жаш муундарын окутуп
тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн Ардак грамота

                              Жарыяланган эмгектери:

 1.Туяк  ырчынын 160 жылдыгына арналган  “Туяк ырчы  жана кыргыз  маданий  булактары, алардын  изилдениши, окутулушу” аттуу  республикалык  илимий-практикалык  конференция. “Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим”дастанын окутууда жаёы технологияларды колдонуу.”(Известия ВУЗов Кыргызстана 2016-жыл №10)
2. “Жаёы мектепке жаёы мугалим: педагогикалык кадрларды даярдоону модернизациялоонун актуалдуу проблемалары”        Эл аралык илимий-практикалык конференция.
“Кыргыз адабияты сабактарында окуучулардын компетентүүлүктөрүн калыптандырууда мугалимдин ролу.”(2016-жыл)
3.Түрк дүйнөсү: Ысык-Көл –Аалам ордосу. “Адилеттүүлүк-мамлекеттик бийликтин негизи (Жусуп Баласагындын “Куттуу билим”дастаны  боюнча)”  Түрк  тилдүү мамлекеттердин  жалпы  билим  берүүчү  уюмдарынын ,окумуштуу  педагогдордун  эл  аралык  илимий  практикалык  конференциясы, 2016-жыл

 1. К.К.Юдахиндин 125 жылдыгына арналган “Мамлекеттик тил-

мамлекеттүүлүктүн негизи”деген аталышта  республикалык  илимий-практикалык конференция.  “Махмуд Кашкаринин сөздүгүндөгү
санаттарды окутуу.”(ОшМУ жарчысы, 2015-жыл14.10)
5.”Азыркы мектептерде калыптандыруучу баалоонун ролу.”(ОГПИнин
жарчысы  №2  2015-жыл)

 1. Махмуд Кашкаринин «Түрк  тилдеринин  сөз  жыйнагы»  сөздүгүн  окутууда  жаёыча  усулдарды  пайдалануу. Билим  жана  тарбия  илимий  журналы.
  Бишкек  2017-ж
  7. Государственный  язык   в  эпоху глобализации. №1  ОГПИ  жарчысы
        2017-ж
  8. Ж.Баласындын  «Кут  алчу  билим»  чыгармасындагыф  каниет  кылуу  тууралуу  идеялар  аркылуу  жаш  муундарда  баалуулуктардын  калыптанышы. Салттык  педагогикалык  маданият жана  балдар  дүйнөсү
  Бишкек  2017-ж
 2. Туяк ырчынын жана  Б.Алыкуловдун  ырларында  адам  мүнөзүнүн  берилиши . Э.Арабаев  жарчысы  №1  2017-ж

  6.Аскарова Гүлкайыр Маматкадыровна

    Туулган жылы: 1982.07.04

   Билими:  жогорку, Ош МУ 2006-жыл                                                          

   филология факультети.

   Кызматы: Кыргыз тили жана адабияты                                                                  

   мугалими.

   Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

   Иштин приоритеттүү формалары жана   

   усулдары:

 • Кадам артынан  кадам
 • Сынчыл ойлом  стратегиялары
 • Интерактивдүү усулдар
 • Зигзаг

  Иш тажрыйбасы: 2006-жылы Ош шаарындага   
  П.Ж.Нышанов атындагы орто мектепте мугалим.2008-жылы 2010-жылга чейин Ноокат районундага Н.Исанов атындагы орто мектепте мугалим.2011-жылдан баштап ОГПИнин колледжинде окутуучу.Окуткан предметтери:

1.Кыргыз тили;

2.Кыргыз адабияты;
3.Кыргыз тилинин окутуунун усулу
4.Манас таануу

                                  Сыйлыктары:
1.ОшМУнун кыргыз филология жана журналистика факультетинин    
    2016-жылдын магистр окуусун ийгиликтүү аяктагандыгы үчүн   
    артыкчылык диплом .
2.Этнопедагогика жана тарых абалы жана келечеги аталыштагы

    Республикалык илимий-практикалык конференцияда «Мыкты»    
    илимий баяндама жасагандыгы үчүн диплом. (Ош  2013-ж)
3.ОшМУ 2015-жылдын 5-ноябрындагы республикалык     
   «Мамлекеттик тил-мамлекеттүүлүктүн негизи » аттуу  
    К.К.Юдахиндин 125 жылдыгына арналган илимий-практикалык
    конференцияда жасалган мазмундуу баяндамасы жана жигердүү
  катышкандыгы үчүн диплом (Ош 2015-жыл)
4.ОГПИнин Ардак грамотасы 2014-жыл
5.ОГПИнин профсоюз комитетинин Ардак грамотасы 2015-жыл
6.Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө
         кошкон зор салымы учун Ардак грамота 04.11.2015-жыл
7.ОГПИнин колледжинин «Башталгыч классты окутуу
       адистигинин практиканы өтөөдө студенттерге мыкты усулдук   
     колдонмо көрсөткөндүгү үчүн грамота (Ош 2015-жыл)
8.Келечектеги мугалимдердин кесиптик-практикалык деёгээлин    
     учурдун мектебине ылайык өркүндөтүү» темадагы   
     окутуучулардын жана илимий практикалык конф.на активдүү   
     катышкандыгы учун Ардак грамота(Ош 25-ноябрь 2016-жыл)


                               Жарыяланган эмгектери:

 

1.Этнопедагогика жана тарых: абалы,келечеги
Тема:Каада-салттар-элдик педагогиканын түгөнгүс балагы.
Ош шаары 2-13-жыл 18-май ОГПИ
2.”Жусуп Мамайдын “Манас” эпосун мурас катары сактап
калуудагы кошкон салымы” Тема: Жусуп Мамай-залкар  
манасчы. Ош шаары 2013-жыл  22-ноябрь
3.ОшМУ 75 жылдыгына карата  Нузупбий саясий ишкер 220-ж
карата “Кыргызы на просторах Азии:государственность и
 культурное наследие:
4.   К.К.Юдахиндин 125 жылдыгына арналган “Мамлекеттик
тил-мамлекеттүүлүктүн негизи”деген аталышта     
республикалыкилимий-практикалык кон.м
Тема: Кыргызстандын келечеги-мамлекеттиктилинде.
 2015-жыл 14-октябрь ОшМУ
5.“Жаёы мектепке жаёы мугалим: педагогикалык кадрларды
даярдоону модернизациялоонун актуалдуу проблемалары”       
Эл аралык илимий-практикалык конференция:
Тема:Жаёы муундагы мугалимдерди даярдоо таалим-  
тарбиянын мазмунун жана методдорун жаёылоонун шарты   
катары.
6. Каада-салттар –элдик педагогиканын  булагы  катары. Салттык  педагогикалык  маданият жана  балдар  дүйнөсү   Бишкек  2017-ж
         
   7.Амиракулова Надира  Нуретбековна

    Туулган жылы: 1983.07.09

 Билими:  жогорку, ЖАГУ 2005-жыл                                                          

 филология факультети.

 Кызматы: Кыргыз тили жана адабияты                                                                  

 мугалими.

Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

 Иштин приоритеттүү формалары жана   

 усулдары:

 • Интерактивдүү усулдар
 • Кластер
 • Венндин диаграммасы
 • Б/БК/Б

 

Иш тажрыйбасы: 2011-2012-жылдары ОшТУда кыргыз тили жана адабияты мугалими.2012-жылы ОГПИнин колледждинде окутуучу.
Окуткан предметтери:

1.Кыргыз тили;

2.Кыргыз адабияты;
3.Кыргыз тилинин окутуунун усулу
4.Манас таануу5.Таза жазуу

                                     Сыйлыктары:
1. ОГПИнин профсоюз     комитети Ардак грамота.2014-жыл
2.Ош облусунун мамлекеттик тилди өнүктүрүү фонду Ардак
грамота.    2014-жыл
3.ОГПИнин Ардак грамотасы 2015-жыл
4.ОГПИнин       Өндүрүштүк     практика бөлүмү Ардак грамота.   
2016-жыл
5.”Келечектеги мугалимдердин кесиптик-практикалык денгээлин
учурдун мектебине ылайык өркүндөтүү”илимий практикалык
конференция.    Ардак  грамота         2016-жыл


                           Жарыяланган эмгектери:


1.”Манас”эпосун окутууда таалим-тарбия маселелери.2014-жыл КАОУ
2.Белгилүү манасчылардын варианттарын салыштырып окутуу.2014-жыл №2 ОГПИ жарчысы

  8.Эралиева Элиза  Туракелдиевна

  Туулган жылы: 1987.25.05

Билими:  жогорку, Ош КУУ 2010-жыл                                                          

филология факультети.

Кызматы: Кыргыз тили жана адабияты                                                                  

  мугалими.

Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

Иштин приоритеттүү формалары жана   

 усулдары:

  Синквейн

 • Кластер
 • Венндин диаграммасы
 • Б/БК/Б

 

Иш тажрыйбасы: 2009-жылы Жалал –Абад  областына караштуу Ала-Бука районун Ажек айылындагы №20 Ажек орто мектебинде мугалим.2012-жылдан  №44Р.Абдысаматова негизги мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими.
2013-жылдан ОГПИнин колледжинде кыргыз тили жана адабияты мугалими.

Окуткан предметтери:

1.Кыргыз тили;

2.Кыргыз адабияты;
3.Кыргыз тилинин окутуунун усулу;4.Балдар адабияты;

                          Сыйлыктары:
1. Ардак Грамота Билим берүү тармагында көп жылдык үзүрлүү
      эмгеги жана мамлекеттик тилге кошкон салымы үчүн Ош
      облусунун мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун Ардак
       грамотасы менен сыйланат (Ош шаары 2015-жыл 4-октябрь


                 Жарыяланган эмгектери:

1.“Жаёы мектепке жаёы мугалим: педагогикалык кадрларды даярдоону модернизациялоонун актуалдуу проблемалары”        Эл аралык илимий-практикалык конференция:  Тема:Болочок мугалимдердин инттеллектуалдык маданиятын

        өнүктүрүнүн актуалдуу маселелери   2016-жыл Ош шаары

     9.Жумабаев Эртөштүк  Төлөнбаевич

                                        
 Туулган жылы: 1989.01.15

Билими:  жогорку, Ош МУ 2012-жыл                                                           

филология факультети.

Кызматы: Кыргыз тили жана адабияты                                                                  

мугалими.

Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

Иштин приоритеттүү формалары жана   

усулдары:

 

 

 

 • Синквейн
 • Кластер
 • Венндин диаграммасы
 • Б/БК/Б

 

Иш тажрыйбасы: 2012-жылы Ош шаарындагы №52 Таланттуу балдар мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими.
2015-жылдан ОГПИнин колледжинде кыргыз тили жана адабияты мугалими.

Окуткан предметтери:
1.Кыргыз тили;

2.Кыргыз адабияты;
3.Кыргыз тилинин окутуунун усулу
4.Манас таануу


Сыйлыктары:
1.2012-жыл Ош облусунун мамлекеттик администрациясына    
 караштуу Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фонду уюштурган    
“Манас” баяны - көркөм сөз өнөрү сынагында1-даражадагы   
диплом
2. 2013-жыл 21-февраль-Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата
өткөрүлгөн “кыргыз тилде бабам Манас сүйлөгөн” аттуу
манасчылардын конкурусунда 1-даражадагы диплом

3.2013-жыл Ош шаарындагы Т. Мияшов атындагы балдар китеп
канасынын ардак грамотасынын ээси.

4.2013-жыл Ош шаарынын мэриясынын ардак грамотасы

5.2014-жыл Ош шаардык Кеёешинин ардак грамотасы

6.2014-жыл “Жылдын мыкты мугалими-2014” Күбөлүгү №025

7.2014-жыл Жылдын мыкты мугалими 2-даражадагы диплом

 1. 2016-жыл ОГПИнин Ардак  Граматасы 

       Зарипбек  кызы  Аксана

   Туулган жылы: 1993.02.06

  Билими:  жогорку,ОГПИ  2015-жыл                                                             
   Кыргыз- Россия   факультети

  Кызматы: Кыргыз тили жана адабияты                                                                   

                                            мугалими

  Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

  Иштин приоритеттүү формалары жана   

  усулдары:

 

    

 • Кластер
 • Кадам артынан  кадам
 • Интерактивдүү усулдар
 • Б.Блумдун таксаномиясы
 • Б/БК/Б

 

Иш тажрыйбасы: 2015-жылы  ОГПИнин  колледжинин  мамлекеттик  тил  кафедрасынын  лаборантты. 2017-жылдан  баштап  мамлекеттик  тил  кафедрасынын  окутуучусу. 

 

Окуткан предметтери:
1.Кыргыз тили;

2.Кыргыз адабияты;
3.Таза  жазуу
4.Манас таануу

       11.  Тынчтыкбек  кызы  Гулнур 

 
   Туулган жылы: 1995.11.20

 Билими:  жогорку,ОГПИ  2017-жыл                                                             
Кыргыз- Россия   факультети
Кызматы: Кыргыз тили жана адабияты                                                                  

                          мугалими

Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

 Иштин приоритеттүү формалары жана   

                                           усулдары:

 

   Кластер

 • Кадам артынан  кадам
 • Интерактивдүү усулдар
 • Б.Блумдун таксаномиясы
 • Сынчыл ойлом  стратегиялары

 

Иш тажрыйбасы: 2017-жылы  ОГПИнин  колледжинин  мамлекеттик  тил     кафедрасынын окутуучусу. 

 

Окуткан предметтери:
1.Кыргыз тили;

2.Кыргыз адабияты;

                         1.Илимий усулдук иштеринин багыттары

 

 1. Кафедранын илимий проблемасы:

 

Илимий макалаларды басма сөз беттерине жарыялоо менен илим жаатындагы жаёылыктарменен таанышуу илимге болгон кызыгуусун арттыруу.

 

 

Илимий – изилдөө иштери боюнча багыттар:

 1. Кыргыз тили жана адабияты боюнча кеёири жана тереё изилдөө менен студенттердин тил жана адабият боюнча алган билимин тереёдетүү, ой жүгүртүүсүн, кеп байланышын өстүрүү, эне тилинин тазалыгы үчүн күрөшүү, кадыр–баркын көтөрүү;

 

 1. Эне тили жана расмий тилде сүйлөгөн студенттер үчүнэне тилибизди үйрөтүү менен өз ой-пикирин эркин билдире алууга жетишүү;

 

Кафедранын студенттик  ийримдери

 

Кафедрада төмөндөгүдөй ийримдер иштейт:

 

  1.“Мөлбулак” адабий ийрими.Жетекчиси: Аскарова Г

“Мөлбулак” ийриминин максаты:

1.Улуттук адабиятыбыздын өсүп өнүгүү жолун иликтөө;

2.Турмуш менен адабияттын байланышына байкоо жүргүзүү;

3.Таланттуу студенттердин чыгармачылык жолуна  туура багыт берүү,

көмөк көрсөтүү;

 1. Чыгармаларды көрктүү окуу чеберчилигине үйрөтүү.

 

Ийримдин планы:

 1. Ийримдин жылдык иш планын талкулоо. Кереге гезит чыгаруу үчүн чыгармачыл топ шайлоо. Ийримдин мүчөлөрүнүн жыйынын өткөрүү убагын белгилөө.
 2. «Күлкү жана күйдүргү» -Райкан, Мидин жана Кыргыз сатирасы. «Кылымдарды аркалаган кыргызым». Адабий окуу. Улуу манасчы Сагымбай Орозбаковдун туулган күнүнө карата ийримдин мүчөлөрү арасында «Манасчылар» сынагын өткөрүү.
 3. Кыргыз акын-жазуучуларынын жана жаш таланттардын жаёыдан жарыкка чыгып жаткан китептери менен тааныштыруу. Облустук жазуучулар союзу менен байланыш түзүү.
 4. Бүгүнкү коогалаёдуу күндөрдүн түгөнгүс түйшүктөрүн назик жүрөгү

     менен сезген жаш акын-жазуучулардын чыгармаларынан талдоо.

«Ала Тоодой бир кулунун жоготуп, 

  Кыргызымдын күйбөй турат бир шамы.» (Ч.Айтматовду эскерүү кечеси)   

 Жаёы жылдык кереге гезитин чыгаруу боюнча ийримдин мүчөлөрүнүн

 арасында конкурс уюштуруу.

 1. Ийримдин мүчөлөрүнүн чыгармаларынын эл назарына коюу. Тушоо

      кесүү.

 1. «Эртеё эмнени күтөмүн?» деген темада дил баяндар сынагы. «Кыргыз

     драматургиясы бүгүнкү күндө». Талкуу.

 1. «Жаз илеби-жаштык деми». Көрктүү окуу кечеси. «Жыл тосуу». Нооруз

      майрамын өткөрүү. Кереге гезит чыгаруу. Ийримдин чыгармачылык 

     отчету катары эл алдына чыгып, өнөрлөрүн тартулоо. «Нооруз көктөм

     майрамы».

 1. Оштук акын-жазуучулар менен жолугушуу, адабий кече өткөрүү.

     Ийримдин мүчөлөрүнүн чыгармаларынын талкулоо. Окуу жайыбыздын 

    жамааты менен жолугушуу уюштуруу. 

 1. «Сезим кайрыктары». Адабий музыкалуу кече.

 2. “Тилчи” ийрими. Жетекчиси: Жумабаева Д

“Тилчи” ийриминин максаты:

 1. Көрүнүктүү тилчи окумуштуулардын өмүр жолу жана илимий эмгектери менен үзгүлтүксүз тааныштыруу;
 2. Улуу инсан, адабият алпы Чыңгыз Айтматовдун мааракесине карата адабий музыкалуу кече өткөрүү;
 3.  Студенттерди өз эне тилин сүйүүгө,  кадырлап кастарлоого, урматтоого, ар дайым тилибиздин тазалыгы үчүн күрөшүүгөүндөө.


Ийримдин планы:

 1. Ийримдин уюштуруу иштери. Ийримге мүчөлүккө тил илимине кызыккан окуучуларды топтоо.
 2. “Тил майрамын” белгилөө. Газета чыгаруу. Тайпалар аралык тил майрамына карата дубал-газеталардын, дил баяндардын, улуттук тамак-аш, кийим буюмдардын конкурсун өткөрүү.
 3. Тилчи окумуштуулар менен ийримдин мүчөлөрүн тааныштыруу, тапшырмаларды бөлүштүрүү.
 4. Санжыра жөнүндө маалымат берүү. “Тегиёди бил, ыйманыёды сакта, Ата салтын унутпа” .
 5. Белгилүү санжырачы Осмонаалы Сыдык уулунун чыгармалары менен тааныштыруу.
 6. Белгилүү окумуштуу Касым Тыныстановдун өмүр жолу менен тааныштыруу. Илимий эмгектерин талкулоо.
 7. Улуу инсан, адабият алпы Чыёгыз Айтматовдун  маарекесине карата иш чара өткөрүү.
 8. Бабаларыбыздын улуу мурасы болгон Жусуп Баласагындын “Кут бир келет-бакбасаё кетип калат, Бак бир конот, үйлөсөё өчүп калат”. Тилдик өзгөчөлүктөр.
 9. Карасаевдин өмүр жолу, ишмердүүлүгү, илимий эмгектери менен тааныштыруу.
 10. 2002-жыл 22-октябрда кабыл алынган “Кыргыз тилинин орфографиясынын жаёы редакциясы жөнүндө” өкмөттүн токтому менен тааныштыруу.
 11. Бүбүйна Орозбаева-кыргыз аялдарынан чыккан көрүнүктүү тилчи, окумуштуу. Анын эмгектери менен таанышуу.
 12. Элибиздин жакшы салттарынан бири-чечендик (сөз кадырын сактоо). “Өнөр алды-кызыл тил” дил баяндардын конкурсун өткөрүү.
 13. а)Тирүүлүктүн төрөлгөн күнү- Нооруз. (Тажик-перси сөзү жаёы күн). Нооруз жөнүндө түшүнүк берүү. б) газета чыгаруу, дил баян жазуу.
 14. “Тил улуттун жүзү” аттуу темада талкуу өткөрүү.
 15. Окуучулардын тил жөнүндө жазган : а) “Эгер эртеё эне тилим жоголоору чын болсо, Анда жакшы бүгүн өлүп калганым” (Р.Гамзатов). б) “Улут болсом тилим менен улутмун” (Э.Ибраев) аттуу эркин темада жазылган дал баяндарга талкуу жүргүзүү, кеёеш берүү.
 16. Окуучулардын эл арасынан топтогон макал-лакап, жомок, уламыш, жаёылмач, табышмак, арман, кошок ырларынан талкуу жүргүзүү жана тилдик өзгөчөлүктөрүнө көёүл буруу, папка түзүү.
 17. Ийримдин иштерин жыйынтыктоо, аткарылган иштеридин материалдарын топтоо.


 1. Мамлекеттик тил кафедрасы теорияны практика менен айкалыштыруу
  үчүн практиканын төмөндөгү түрлөрүн мектептер менен байланышта өткөрөт:

 

050709 “Башталгыч классты окутуу” адистиги боюнча:

 1. “Үйрөнүүчү” практика
 2. “Баланын мектептеги алгачкы күнү”

3.Диплом алдындагы практика

 

Студенттер төмөндөгү  мектептерге үйрөнүү максатында практикага чыгышат:

 

 1. №2 Карл Маркс орто мектеби
 2. №27 орто мектеби
 3. №5 Бөкөнбаев атындагы орто мектеби
 4. №18 Алишер Навои орто мектеби.
 5. №42 Керме-Тоо орто мектеби
 6. №14 Алтыбаев орто мектеби
 7. №28 Барпы орто мектеби
 8. №50 Манас орто мектеби
 9. №7 Нариманова орто мектеби
 10. №3 Хамза орто мектеби
 11. №52 Кыргыз Түрк  достугу атындагы  лицей  мектеби

 

Кафедрадагы коомдук-тарбиялык,
спорттук  мелдештер ж
өнүндө маалымат:

 

Мамлекеттик тил кафедрасында  төмөндөгү окутуучулар куратордук  милдетти   аткарышат:

 

1.Осекова Т.К                       Бк-16 к-9

2.Кыдырова Б                       Бк-16 б-1

3.Амиракулова Н              Бк-16 к-5

5.Аскарова Г                      Бк-16 к-4

6.Эралиева Э                       Мч-17 б-1

 1. Жороева А Мч-16 б-4
  8. Жумабаева  Д                   Мч-15  б-1

 

 

                 2017-жылдын 1-декабрынан 10-декабрга чейин ОГПИнин колледжинде мамлекеттик тил кафедрасынын окутуучулары тарабынан белгилүү акын Мидин Алыбаевдин 100 жылдыгына карата "Карааныңдан кагылайын, Ала-Тоо, калкып жаткан кандай укмуш эмесиң!? " аттуу декада болуп өттү. Декада өткөрүүнүн максаты-улуу сатирик акындын чыгармачылыгын студенттер арасында кенири жайылтуу, студенттерди китеп окууга кызыктыруу, көркөм окууга үйрөтүү. Мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы Токтокан Осекова "Бак бир келет, бакпасаң кетип калат, кут бир келет, үйлөсөң учуп кетет" аттуу ачык тарбиялык саат өтүп, бул сабакка окуу жайдын ректору, п.и.к, проф. Б.Б.Зулуев, окуу жайдын окуу иштери боюнча проректору, б.и.к, проф. К.Т.Раимбеков, колледждин башчысы Т.К.Кырбашев ж.б. көптөгөн жаш мугалимдер катышышты. Мугалимдин сабак өтүү чеберчилиги,көркөм окуусу сабакка катышкан окутуучулар тарабынан жогору бааланды.
           Кафедранын окутуучулары Бурул Кыдырова БК-16б-1 тайпасында "Кыргыздын тунук көлдүү, тоолуу жери, сулуулук-жаратылыш толгон кени" деген тарбиялык саатты мыкты өтүп берди. Кыргыз тилин окутуунун усулу предметинен "Класстан тышкаркы окуу, анын максаты, милдеттери. Мугалимдин окуучуларды китеп окууга кызыктыруусу" темасындагы мыкты өтүлгөн ачык сабакта Айнура Жороева интерактивдүү усулдарды колдонду жана студенттерге сабакты кантип уюштурууну көрсөтүп берди. Окутуучунун "М.Алыбаевдин сүйүү ырларын сабакта тарбиялоонун усулдары аркылуу пайдалануу" аттуу видеоролиги студенттер менен мыкты тартылган. Жумабаева Динаранын "Окуунун түрлөрү: туура,сезимдүү, шар жана үн кубултуп окуу" деп аталган сабагы мугалимдер арасында көп кызыгууну жаратып, студенттер жаңыча окуу ыкмаларын презентациялашты. Жумабаева Динара колледжде "Айтматовдун ааламына саякат"  конкурсун 3 турда өткөрүп,жеңип чыккан студенттер ОГПИ боюнча өткөрүлгөн конкурста байгелүү биринчи жана экинчи орундарды ээлешти. 
          Кафедранын дагы бир окутуучусу Гүлкайыр Аскарова студенттери менен изденип, М.Алыбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгына арналган "Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын, ар күнүңдү эл-журтуңа арнагын" аттуу видеосабакты шаардын ар кайсы жеринде студенттери менен тарттырып, бир топ жакшы пикирлерди жаратты. О.Э. окутуучунун "Көркөм чыгарманын жанрлары менен тааныштыруу.Жомок, тамсил, табышмак, жаңылмачтарды окутуу" темасындагы сабагында студенттер мыкты даярдыктар менен келишкен. Амиракулова Надиранын БК-16к-5 тайпасына "Фразеология.Эркин жана туруктуу сөз айкашы. Кыргыз тилиндеги макал-лакаптар жана учкул сөздөр" темасындагы ачык сабагы жана "Аялдар-биздин коомдо зор күч, бирок арасында бар  ак кол, ак чүч" аттуу тарбиялык сааты мугалимдин көп изденгендиги менен айырмаланды.
             Кафедранын жаш окутуучуларынын бири Эралиева Элизанын " Улуу акын М.Алыбаевдин өмүрү, чыгармачылыгы, лирикалары" деген темадагы ачык сабагында студенттер үчүн керектүү маалыматтар берилди. Анын 4-декабрда "Ала-Тоосун сүйсүн Манас сүйгөндөй" деген аталышта өткөн ачык сабагы да көп талкууларды жаратты. Кафедрада иштеген жалгыз мырза Жумабаев Эртөштүктүн "Окуу сабагында текст менен иштөөнүн жолдору" темасындагы ачык сабагында кошумча медиа-каражаттарды колдонуу менен мыкты өтүлгөндүгү менен айырмаланды. Мамлекеттик тил кафедрасынын эң жаш окутуучусу Тынчтыкбек кызы Гүлнурдун "Кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай" М.Алыбаевдин сүйүү ырлары жөнүндө ачык сабагы жана акындын өмүрү, чыгармачылыгы боюнча уюштурулган "Билерман ордо" интеллектуалдык оюну мугалимдин жаңыны изденүү менен интерактивдүү усулдарды колдонуп сабак өтүп, студенттерди кызыктыра алгандыгы баса белгиленди. 
       Жыйынтыктап айтканда, колледждеги мамлекеттик тил кафедрасынын окутүчулары   декадада өтө жигердүү эмгектенишип, мыкты ийгиликтерди жарата алышты. Сабактарда студенттерди кызыктырып, проблемалуу кырдаал жаратып, алардын изденип иштөөсүнө шарт түзө алышты десек жаңылбайбыз. 

 

 


 
 

 

 

 

 

 шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro