Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » » Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы
16 май 2013
11 459

Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы

Кафедранын девизи:

Улук болсом,  тилим менен улукмун,

Улут болсом, тилим менен улутмун.  

                                                                (Э.Ибраев)

 

<!-- [if !supportLists] -->Ø  <!-- [endif] -->Ырыбыз:

Күчтүүбүз Ата Журттун кучагында,
Калкымдын уюткулуу дили менен.

Биз элбиз, биз инсанбыз, биз улутбуз,
Ала-Тоолук кыргыздын тили менен.

 

Багытыбыз:

Кыргыз тили жана  адабиятынын теориялык жана илимий усулдук маселелерин жандандыруу.

Кафедранын милдеттери:

540301 «Кыргыз тили жана адабияты»  адистигин алган бүтүрүүчү түрдүү типтеги билим берүү мекемелеринде  окутуучулук, илимий-методикалык, социалдык-педагогикалык, тарбиячылык, маданий, башкаруучулук багыттарында профессионалдык ишмердүүлүгүн жүргүзө алган деңгээлде  болушун камсыздоону кафедра өз багыты, милдети  , максаты катары эсептейт.     Студенттердин  жалпы маданиятынын калыптанышына көңүл бөлүп,  окутуунун түрдүү ыкмаларын, усулдарын, каражаттарын пайдалана билүүсүнө,  КР «Билим берүү жөнүндөгү » мыйзамын, жоболорун сыйлоого, урматтого , сактоого  багыттайт. Студенттердин өз алдынча иштерин , ийрим иштерин, олимпиадалык топтор менен иштөөнү,  Студенттик театр, Улуттук Рух борбору, Айтматовтаануу борбору менен кызматташуусун  уюштуруу, катышуу-жетишүүсүн  көзөмөлдөө, кафедранын, факультеттин, ОГПИнин күндөлүк турмушундагы бардык иш-чараларга активдүү катыштырууга аракеттер бар.

                Учурда төмөндөгүдөй милдеттерди жүзөгө ашыруунун үстүндө иш алып барууда:

Келечектеги мыкты педагогду даярдоо үчүн ар түрдүү шарттарды жаратууга салым кошуу;

Кыргыз тили жана адабияты адистигинен талапка ылайык мугалимди даярдоодо окутуучулардын билим дэңгээлин жогорулатууну көзөмөлдөө жана камсыз кылуу багытындагы иш –чараларды жүргүзүү;

                Алдыңкы кесиптин ээлерин чыгаруу менен калктын билим денгээлин жогорулатууга салым кошуу;

   Окутуу, табиялоо иштеринин деңгээлин жогорулатуу үчүн техникалык каражаттарды, окутуунун жаңы ыкмаларын, тарбиялоонун салттык эмес усулдарын практикалаштырып, окутуп-тарбиялоонун традициялык усулдары менен шайкештикте иш алып барууну күчөтүү;

       Окуу - усулдук колдонмолорду, илимий макалаларды, мыкты сабак иштелмелерин басмадан чыгарууну колго алуу;

       Окутуучулардын, өзгөчө жаш окутуучулардын тажрыйбаларын, билим берүүдөгү  чыгармачылыгын, квалификациясын жогорулатууга камкордук кылуу;

                Окутуу-тарбиялоо ишинде республикалык, же аймактык эл агартуунун мыктылары, мыкты усулчулар, мыкты педагогдор менен жолугушуу- баарлашууларды, төгөрөк столдорду үзгүлтүксүз уюштуруу;

        Окутуунун жаны технологиясын, сынчыл ойломдуу өстүрүүчү ар түрдүү тренерлер, мастерлер жана психологдор менен өткөрүлүүчү семинарларга, тенингдерге активдүү катышууну күчөтүү;

                Өндүрүштүк мекемелер менен түздөн-түз байланышты күчөтүү жана бекемдөө;

Кафедра окутуучуларын илимий-изилдөө потенциалын жогорулатууга шарт түзүп берүү:

Теориялык билими практикада шайкеш келген, учурдун талабына жооп берген адистерди даярдоо. 

 

Кафедранын миссиясы:Өсүпкележатканжашмуундутилинсүйүүгө, мекенчилдикке , гумандуулукка, адеп-ахлактуулуккажанакөркөм - адабийбилиминтереңдетүүгөчакыруу.

 

Кафедранын перспективалык планы:

- кафедранын изилдоо проблемасы боюнча илимий багыттагы иш-чараларды аткаруу;

- илимий – теориялык конференцияларга активдуу катышуу;

-усулдук, илимий макалаларды, окуу- усулдук колдонмолорду даярдоо жана жарыкка чыгаруу;

- Эл аралык, ЖОЖдор аралык усулдук семинар, тренингдерге катышуу;

- сабак өтүүдө окутуунун инновациялык технологияларын пайдалануу;

- чет элдик фонддор, башка ЖОЖдор менен байланышты күчөтүү.

 

Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы

 

           Кафедранын тарыхы окуу жайыбыздын 85 жылдык  тарыхый жолу менен тыгыз байланышта. Ар түрдүү себептерден улам жабылган окуу жайы 1976-жылы кайрадан уюштурулуп, бүгүнкү күнгө чейин билим берүү тармагына эң керектүү адистерди даярдап келүүдө.

           1966-76-жылдары кыргыз тили жана орус тили мугалимдери бир секцияда эмгектенишип, секцияны С.И.Кравцева жетектеген. Ал кездеги мугалимдерибиз, эл агартуунун мыктылары К.Касымалиева, Э.Сыдыкова, Г.Акпаралиева, ф.и.к. Б.Эралиевалардын тажрыйбалары - учурда жаш окутуучуларга өрнөк.

           1976-жылдан баштап кыргыз тилчилер тобу өзүнчө секция болуп түзүлүп, 1987-жылга чейин К.Касымалиева, 1987-90-жылдары Н.Азылов, 1990-жылдан 2005-жылга чейин «Эл агартуунун отличниги», ага окутуучу Ш.Н.Мондошов , 2005-2006 - окуу жылында ф.и.к. Г.Т.Жамгырчиева, 2006-2007 - окуу жылында улук окутуучу Н.О.Турганбаев, 2007-2008-жылдары ф.и.к., доцент К.А.Исаков  башкарып келди. Ал эми 2008-2009-окуу жылынан бери кафедраны улук окутуучу Жаанбаева К.Б. жетектеп келе жатат.

           Түштүк аймагына керектүү кесип ээлерин даярдоо зарылдыгынан улам  жаңы адистиктер ачылып, Ош педагогикалык окуу жайы 1996-жылы Кыргыз өкмөтүнүн №470 Указы менен Ош Жогорку колледжи болуп аталды.Кыргыз тили жана адабияты негизги предмет болгондуктан, 1999-жылы 18-августтагы ОЖКнин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен кыргыз тили жана адабияты кафедрасы  түзүлдү.

            Бүгүнкү күндө кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын курамында 17 окутуучу, 3 көмөкчү окутуучу жана  1 лаборант жаштарга терең билим жана тарбия берүүнү камсыз кылууда. Алардын ичинен  илимдин кандидаттары төртөө - ф.и.к., доцент К.А.Исаков, ф.и.к., профессор Тагаева З., т.и.к., доцент Мырзакметов А., ф.и.к.  доцент  бирөө -  Жороев  Т.А., улук окутуучулар үчөө- Ш.Н. Мондошов, К.Б. Жаанбаева,  К.Б.Миңбаева.  НажимидиновУ.Б., Көлбаева Г.   Исираев С.А .        Ал эми окутуучулар - Токтосунова А.М.,  Ырысбай кызы Салима, Жумаева Ж.Т., Абдибалиев. Заирова Н., Тиллабаева А., Оморова Т., Абдразаков Б., Салимжанова К., Султанова А., кафедранын окутуучу-лаборанты Бакирова Г. Студенттер  менен эриш-аркак  эмгектенип келишүүдө.

            Кафедра КР  Билим берүү жана маданият   министрлиги тарабынан бекитилген   ( 18-ноябрь,  2003-жыл, №1012!1,каттоо № 84  сп!пед) жогорку кесиптик толук билим берүүнүн убактылуу мамлекеттик стандартынын  негизинде иш алып барат.

 

            Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы билим тарбия берүү ишмердүүлүгүндө социалдык – экономикалык  жана илимий-техникалык прогресстин талабына ылайык окутууну тынымсыз өркүндөтүү  жана кеңири профилдеги  адистерди даярдоону жүргүзүүдө.

 

540301 «Кыргыз тили жана адабияты»  адистигин алган бүтүрүүчү түрдүү типтеги билим берүү мекемелеринде окутуучулук, илимий-методикалык, социалдык-педагогикалык, тарбиячылык, маданий, башкаруучулук багыттарында профессионалдык ишмердүүлүгүн жүргүзө алган деңгээлде  болушун камсыздоонукафедра өз багыты, милдети, максаты катары эсептейт. шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Мурунку 1 2 3 4 5 6 7 Кийинки
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro