Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун официалдуу сайты
» » » Дүйнөлүк тилдер кафедрасы
17 январь 2018
3 416

Дүйнөлүк тилдер кафедрасы

«Дүйнөлүк тилдер» кафедрасынын тарыхы.

      Окуу жайыбыздын тарыхы узак убакытты камтыйт.1966-жылы педагогикалык окуу жайы кайра түзүлгөндөн кийин кыргыз тили жана орус тили мугалимдери бир секцияда эмгектенишкен. Анда секцияны Р.И.Кравцова жетектеген.Алгачкы учурда К.Касымалиева, Г.Акпаралиева, Р.И.Кравцова,Э.Сыдыковалар-Эл агартуунун мыктылары, Б.Эралиева-филология илиминин кандидаты, азыр булар ардактуу эс алууда.

       Мурдагы Ош жогорку колледжи Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2002-жылы 18-майдагы №316 токтомунун негизинде Ош Гуманитардык Педагогикалык Институту болуп түзүлүп, колледж өз алдынча иштөөдө.

2002-жылы кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили тобу биригип, тилдер секциясы түзүлдү. Секцияда 16 окутуучу эмгектенген.

      ОГПИнин Окмуштулар Кеёешинин 2009-жылдын

29-августунда өткөрүлгөн отурумунун №16 Протокол, № 07 02 90 буйругунун негизинде Колледждин тилдер секциясынан англис тили, орус тили предметтери алынып «Дуйнөлүк тилдер» секциясы түзүлгөн.

        Секцияда 22 мугалим эмгектенүшүүдө. Алардын ичинен 9 -орус тили мугалими, 13-англис тили мугалими.

Англис тили мугалими А.Токторбаева-Эл агартуунун мыктысы.

ОГПИнин Окмуштулар Кеёешинин 2013 - жылдын

 1. 04. өткөрүлгөн отурумунун № 07 – 02 -69 § 4 буйругунун негизинде Колледждин Дүйнөлүк тилдер секциясынан кафедра болуп аталды.

        Кафедрада 14 мугалим эмгектенүшүүдө. Алардын ичинен 8 -орус тили мугалими, 6-англис тили мугалими.

Англис тили мугалими А.Токторбаева-Эл агартуунун мыктысы.

Англис тили мугалими А.Алибекова-Эл агартуунун мыктысы.

Орус тили мугалими А.Атамбиева-Эл агартунун мыктысы.

Учурда кафедраны Камчыбекова.Н.С. жетектейт.

3.Кафедрада окутулуучу предметтер.

 1. Орус тили
 2. Орус тили жана кеп маданияты
 3. Орус адабияты
 4. Балдар адабияты
 5. Көркөм окуу
 6. Таза жазуу
 7. Ору тилини окутуунун усулу
 8. Эне тили
 9. Иш кагаздарын жасалгалоо
 10. Англис тили

 

4.Кафедрада эмгектенген мугалимдер:

1.Камчыбекова Назира Самидиновна – орус тили жана адабияты мугалими, кафедра башчысы.

2.Атамбиева Айнагуль Арапбаевна – орус тили жана адабияты мугалими.

3.Алибекова Канышай Карыбековна – «Эл агартуунун мыктысы», англис тили мугалими.

4.Токторбаева Айтбү Чапыевна – «Эл агартуунун мыктысы», англис тили мугалими.

5.Толонова Алияхан Асанбековна – орус тили жана адабияты мугалими.

6.Чалабаева Бугалча Исмаиловна – орус тили жана адабияты мугалими.

7.Сарыбашева Гүлсара Тороевна – орус тили жана адабияты мугалими.

8.Бекиева Сайрагүл Асановна – орус тили жана адабияты мугалими.

9.Исираилова Кулпунай  Уристамбековна-англис тили мугалими.

10.Сатыбалдиева Жазгүл Карыбековна – англис тили мугалими.

11.Жороева Толгонай Жолдошовна  – англис тили мугалими.

12.Көчкөнбаева Айсалкын –орус тили жана адабияты.

13.Заирова Нуркыз –англис тили мугалими.

14.Рыскулова Нуриза Садыркуловна –орус тили жана адабияты мугалими, магистр.

 1. Исакова Асел Орозмаматовна – лаборант

 

 Кафедранын эмблемасы:  Чет тилдерин үйрөтүү менен студенттердин дүйнөгө болгон кө карашын өстүрүү

                        Кафедранын тарыхы. Кафедранын түзүлгөн жылы 2009-жыл.

 

 

Кафедранын  окутуучулары

 1.   Кафедра башчысы: Камчыбекова Назира Самидиновна

 Туулган жылы: 1958.13.01.

 Уюлдук телефон: 0773 28 56 13 Билими: высшее РГУ  1980 г.

 Кызматы: преподаватель русского языка и лит.

                  Азыркы иштеп жаткан проблемасы:“Орус тил сабагында сүйлөө речин өстүрүү”                                   

Иштин приоритеттүү формалары жана усулдары:Сыйчыл ойлом СинквейнКластер

 1. Кичи топтор менен иштөө

Иш тажрыйбасы: 1980-ж  Араван районуна караштуу  Пахтачи мектеби;

 1981-1984 –жж. Ош шаарындагы Гагарин мектеби;

   1984-1992-жж. Ош шаарындагы педагогикалык окуу жай;

   1992-1996-жж. Гагарин мектеби;,       

   1999-2010-жж. ОшМУ, 2010-ж ОГПИ колледж.

Окуткан предметтери:

1.Русский язык

2.Русская литература

3.Каллиграфия

 1.    2.Атамбиева  Айнагүл Арапбаевна

    Туулган жылы:1962.26.08

    Уюлдук  телефон:0556-86-67-86

     Билими : высшее, ПИРЯЛ, Фрунзе 1984

   Азыркы иштеп жаткан проблемасы: “Орус тил сабагында сүйлөө речин өстүрүү”  Иштин приоритеттүү формалары жана усулдары:

 1. Сыйчыл ойлом
 2. Синквейн
 3. Кластер
 4. Кичи топтор менен иштөө

Иш тажрыйбасы:

 1. 1984-1998 ж. Карасуу районуна караштуу № 75 Н.К.Крупская атындагы мектеп
 2. 1998-2003 ж. Ош шаары, №17 Ю.А.Гагарин атындагы орто мектеп.
 3. 2003-жыл ОГПИинин колледжинин окутуучусу

Окуткан предметтери:

 1.Русский язык

2.Русский язык и культура речи

 1. Русская литература
 2. Родной язык;
 3. Каллиграфия.

 

3.Алибекова Каныш Карыбековна

 

      Туулган жылы: 1957.26.02.

      Билими: жогорку,ОГПИ 1982- жыл.

       Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

       Студенттерди өз  алдынча билүүгө,адабий 

       тилдин нормасында сүйлөөгө  тарбиялоо.                                                       

   Иштин приоритеттүү формалары жана усулдары:

Mind  map: Акыл  эс картасы

Акыл чабуулу

Интерактивдүү усулдар

Интенсивдик усулдар.

Иш тажрыйбасы:

1.1982- жыл Араван районундагы “Токтогул” орто мектеби.

 1990-жыл Кара-Суу районундагы О.Курбанбаев мектеби.                

 1997-жыл Ош шаары А.Алиев мектеби.

1999-жылдан баштап  ОГПИде англис тили мугалими.

Окуткан предмети:

 1. Англис тили;
 2. Токторбаева Айтбү Чапыевна

       Туулган жылы:1963.20.02.

       Адреси:Ош шаары, Раззаков көчөсү 38 -57

        /й телефон:7-84-65

         Чөнтөк телефон: 0772-12-63-27

         Билими: жогорку,ФерГПИ 1990-жыл.

         Кызматы:Англис тили мугалими.

         Азыркы иштеп жаткан проблемасы: Англис тилин              

            үйрөтүүдө балдардын оозеки   сүйлөө речин өстүрүү.

Иштин прориотеттүү формалары жана усулдары:

 • Синквейн.
 • Вендин диаграммасы.
 • “Кадам артынан кадам”
 • Акыл чабуулу.

 

Иш тажрыйбасы:1980-жыл Алай районундагы “Тамбашат”мектебинде сүрөт 

  жана музыка мугалими.1987-1992-жылдары Алай  

  районундагы  “Коммунизм”мектебинде англис тили

  мугалими.1992-2002-жылдары Ош шаарындагы № 38 орто            

  мектебинде англис тили мугалими.2002-жылдан баштап ОГПИнин     колледжинде англис тили мугалими.

Окуткан предмети:

 1. Англис тили;

 5.Толонова Алияхан Асанбековна

   Туулган жылы: 14.11.1967

Уюлдук  телефон:0555671411

Билими : высшее, ОГПИ, 1993

Азыркы иштеп жаткан проблемасы: “Орус тил сабагында сүйлөө речин өстүрүү”                                      

Иштин приоритеттүү формалары жана усулдары:

 1. Сыйчыл ойлом
 2. Синквейн
 3. Кластер
 4. Кичи топтор менен иштөө

Иш тажрыйбасы:

 1. 1993-2012-жж. Кара-Суу районундагы №28 Учар орто мектеби.
 2. 2012-2016-жж. ОГПИ колледж.

 Окуткан предметтери:

1.Орус тили

 1. Орус адабияты
 2. Балдар адабияты
 3. Көркөм окуу

 

 1. Сарыбашева Гүлсара Тороевна

 Туулган жылы: 05.02.1967

Уюлдук  телефон:0778103352

Билими : высшее, ОГПИ, 1993

Азыркы иштеп жаткан проблемасы: “Орус тил сабагында сүйлөө речин өстүрүү”                                      

Иштин приоритеттүү формалары жана усулдары:

 1. Сыйчыл ойлом
 2. Синквейн
 3. Кластер
 4. Кичи топтор менен иштөө

Иш тажрыйбасы:

1.1991-1992-жж. Талаа мектеби .

 1. 1992-2006-жж Телман мектеби.

3.2006-2013-жж. №42 Керме-Тоо гимназия мектеби.

4.2013-2016-жж. ОГПИ колледж.

Окуткан предметтери:

1.Орус тили

 1. Орус тили жана кеп маданияты

3.Орус адабияты

 1. Көркөм окуу
 2. Чалабаева Бугалча Исмаиловна

  Туулган жылы: 11.01.1967

Уюлдук  телефон:0779 75 27 64

Билими : высшее, ПИРЯЛ 1990 Фрунзе шаары.

Азыркы иштеп жаткан проблемасы: “Орус тил сабагында сүйлөө речин өстүрүү”                                      

Иштин приоритеттүү формалары жана усулдары:

 1. Сыйчыл ойлом
 2. Синквейн
 3. Кластер
 4. Кичи топтор менен иштөө

Иш тажрыйбасы:

1.1990-1993-жж. № 66 Балдар бакчасы Ош шаары.

 1. 1994-2010-жж. №14 Алтыбаев мектеби.

3.2011-2016-жж. ОГПИ колледж

Окуткан предметтери:

1.Орус тили

2.Орус адабияты

 1. Иш кагаздарын жасалгалоо.
 2. Бекиева Сайрагул Асановна

 

      Туулган жылы:1979.10.01

      Билими:  Высшее, ОшГУ 2002г  факультет филологии

      Дареги: г. Ош, село Учар, ул.Акчалова,

      Уюлдук тел: 0550 45-54-79

      Азыркы иштеп жаткан проблемасы::

“Орус тили жана адабияты  сабагында сүйлөө речин өстүрүү”                                      

 Иштин приоритеттүү формалары жана усулдары:

 1. Синквейн
 2. Кластер

Иш тажрыйбасы:

2003-2007 –жж. Кара-Суу районундагы №28 Учар орто мектеби.

2007-ж. ОГПИ колледж.                           

Окуткан предметтери:   

 1. Орус тили
 2. Орус адабияты
 3. Көчкөнбаева Айсалкын Абдилатовна

  Туулган жылы:    1985.20.10.

   Билими:  высшее, ОшГУ 2008 г.  факультет филологии                         

   Дареги: г. Ош, ул. Петрова 51

   Уюлдук телефон: 0772-78-79-85

  Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

 “Орус тили жана адабияты  сабагында сүйлөө речин өстүрүү”     

     Иштин приоритеттүү формалары жана усулдары:

 1. Синквейн
 2. Кластер

Иш тажрыйбасы: 2008-2016 жж. ОПИ колледж

Окуткан предметтери:   

 1. Орус тили
 2. Орус адабияты

 

    10.Исираилова Кулпунай Уристанбековна                         

                                                            

  Туулган жылы: 1981.02.21.

  Билими: жогорку, ОшМУ 2003-жыл

   Кызматы: Англис тили мугалими.

  Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

  Англис тилин үйрөтүүдө   студенттердин  

 методикасын жана оозеки речин өстүрүү.

  Иштин приоритетүү формалары жана усулдары:

    1.Акыл-эс картасы

    2.Синквейн

    3.Интерактивдүү усулдар

Иш тажрыйбасы:

2002-2007 жылдар Ош шаарындагы № 38 Барпы атындагы гимназия   мектебинде англис тили мугалими.

2009-ж. ОГПИ колледж

Окуткан предмети:   Англис тили

    11.Жороева Толгонай  Жолдошовна

                       Туулган жылы: 1983.23.11                           

    Билими: жогорку, ОшМУ 2005-жыл

    Кызматы: Англис тили мугали

    Азыркы иштеп жаткан проблемасы: Англис                                         

    тилин үйрөтүүдө студенттердин  грамматикасын   жана оозэки речин өстүрүү.

    Иштин приоритетүү формалары жана усулдары

    1.Акыл-эс картасы

    2.Кластер

   3.Синквейн

    Иш тажрыйбасы: 2006-2010-жылдар Алай  районунда Ы Мону атындагы   

   орто мектебинде англис тили мугалими болуп иштеген.

2010-ж. ОГПИ колледж

Окуткан предмети:

   1.Англис тили

 12.Сатыбалдыева Жазгүл Карыбековна

  Туулган жылы: 1981.26.06                          

Билими: жогорку, ОшМУ 2003.

Кызматы: Англис тили мугали

Азыркы иштеп жаткан проблемасы: Англис   тилин үйрөтүүдө студенттердин  грамматикасын

жана оозеки речин өстүрүү.

Иштин приоритетүү формалары жана усулдары

    1.Акыл-эс картасы

    2.Кластер

   3.Синквейн

    Иш тажрыйбасы:

2003-2006-жж. Ноокат району Көкжар

2008-2012жж. Салиева мектеби

2012-2016жж. ОГПИ колледж

Окуткан предмети:

1.Англис тили

 

 

 

 

 

 1. Заирова Нуркыз

    Туулган жылы: 1983.23.11                           

    Билими: жогорку, ОшМУ 2005-жыл

    Кызматы: Англис тили мугали

    Азыркы иштеп жаткан проблемасы: Англис                                         

    тилин үйрөтүүдө студенттердин  грамматикасын

    жана оозэки речин өстүрүү.

    Иштин приоритетүү формалары жана усулдары

    1.Акыл-эс картасы

    2.Кластер

   3.Синквейн

  Иш тажрыйбасы:

2009-2011 жж. Кара-Суу районундагы №101 Пушкин атындагы мектеби.

2011-2016 жж. ОГПИ колледж.

Окуткан предмети:

                            1.Англис тили

 1. Рыскулова Нуриза Садыркуловна

  Туулган жылы: 1987.27.11.

   Билими:  высшее, ОшГУ 2011 г.  факультет филологии                         

   Дареги: г. Ош шаары ул. Масалиева көчөсү 19/8

   Уюлдук телефон: 0778-06-57-15

   Азыркы иштеп жаткан проблемасы:

 “Орус тили жана адабияты  сабагында сүйлөө речин өстүрүү”     

   Иштин приоритеттүү формалары жана усулдары:

 

 1. Синквейн
 2. Кластер

Иш тажрыйбасы: 2012-ж ОГПИ колледж.

Окуткан предметтери:   

 1. Орус тили
 2. Орус адабияты
 3. Исакова Асел Орозмаматовна

   Туулган жылы: 1992.20.03.

   Билими:  высшее, ОГПИ 2014 г.  факультет КРФ                    

   Дареги: г. Ош шаары Баш-Булак айылы

   Уюлдук телефон: 0772 63 11 09

Иш тажрыйбасы: 2014-ж ОГПИ колледж.

Окуткан предметтери:   

 1. Орус тили
 2. Орус адабияты

Кафедранын студенттик ийримдери:

Кафедрада төмөндөгүдөй ийримдер иштейт:

1.Кружок:Talking club. Жетекчиси:Заирова Н.

Talking club кружогунун максаты:

       1.Студенттерди англис тилин үйрөтүүгө,каалосун өнүктүрүү;

       2.Дүйнөлүк тил болгон англис тилин сүйүүгө үндөө.

       Планы:

 1. Hello! Using to be verb (am/are is, my/your)
 2. Your world. Countries. He/she/they, his/her. Where is he from?
 3. All about you. Jobs. Negative questions. Personal information.
 4. Numbers 1-100. Everyday English (social expressions-1).
 5. Family and friends. Our/their. Possessive’s.
 6. The family. Hasүhave. The alphabet.
 7. They way I live. Spots/Food/Drinks. Present Simple.
 8. Languages and nationalities. Numbers &
 9. Every day. The time. Present Simple-he/sheusing.
 10. My favourites. Question words. Me/him/us/them. Adjectives.

 

 

2.Кружок: «Хочу все знать». Жетекчиси: Сарыбашева Г.

«Хочу все знать» кружогунун максаты:

1Студенттерди орус тилинде сабаттуу жазууга  Жана өз оюн эркин сүйлөөгө үйрөтүү.

План кружка:

 1. День государственного языка.
 2. К дню учителя.
 3. Как в разных странах встречают Новый год?
 4. К 85-летию со дня рождения Ч.Айтматова.
 5. 200-лет любимому поэту М.Ю.Лермантову..
 6. Поздравляем милых мам!.
 7. Книга-источник знаний..
 8. Мой город Ош.
 9. Моя Родина-КЫРГЫЗСТАН.

 

 Дүйнөлүк тилдер кафедрасынын кураторлоруна тиешелүү тайпалардын ата – энелери менен  чогулушу

Жаштар – биздин келечегибиз аттуу чогулуш

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro