Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » «Таалим+» журналы
10 декабрь 2013
2 408

«Таалим+» журналы

                          «Таалим +» илимий усулдук журналы

       

    Аты-жөнү

  Ээлеген кызматы

 Илимий    наамы

   Байланыш       

   телефону

 Электрондук    

    почта

 

1

Султанбаев Т.С.

Жооптуу редактор

Илимий усулдук журнал

0557-03-33-67

 

2

Шербаева Ж.Р.

Жооптуу катчы

 

0772-75-33-54

zhipara71@mail.ru

3

Мусаканова М.

Чыгармачыл топ

 

0772-27-21-92

 

4

Жаанбаева К.Б.

Чыгармачыл топ

 

 

 

5

Арынбаев Э.

Чыгармачыл топ

 

0772-72-80-50

era000@bk.ru

6

Койлубаева Э.

 

Корректор

 

0770-42-59-34

elvira.89kg@bk.ru

7

Момонов З.

Чыгармачыл топ

 

0559-91-09-11

bobo1210@mail.ru

8

Жакыпов Ө.

Компьют. жасалгалоо

 

 

 

9

Маматалиев М.

Техн. редактор

 

 

 

 

 

 

                          «Таалим+» журналы жөнүндө

                                        Маалымат

 

 

            «Таалимжурналы 2012-жылынегизделген, басмасөзээсиболупОшгуманитардык-педагогикалыкинституттунректоратыэсептелет. ЖурналКРнынЮстицияминистрлигиндекатталган. (каттоокүбөлүгү №69, 20.11.2012-жыл).

            ЖурналдынбашредакторуОГПИнинректору, ЗулуевБекмурзаБекболотович, жооптууредакторужанажурналдычыгаруунундемилгечисиСултанбаевТөлөгөн.

            Журналдын1-саны 2012-жылдынБугуайынын 21дежарыккөрдү. Бул, басылманынрасмийтуулганкүнүболупэсептелет. 2012-2013-жылдарда 8-санычыкты, 9-саныбасмагадаярдалыпжатат.

            Басылмаазырынчатоксондо (кварталда) биржолучыгыпжатат. Келечекте ай сайын чыгарууну пландап жатабыз.

            «Таалим+» илимий-усулдук багытта чыгуучу журнал болуп, анда ЖОЖдордун окутуучуларына, студенттик жаштарга, мектеп мугалимдерине, ата-энелерге, жалпы эле педагогдорго керектүү болгон расмий жана нормативдик документтер, илимий-усулдук, инновациялык окутуучулардын жана мугалимдердин иш-тажрыйбаларын чагылдыруучу материалдар, педагогдордун сабактарына жана дарстарына колдонуучу кошумча материалдар, ой-жүгүртүп эс алуучу ар түрдүү интеллектуалдык баш катырмалар, сканворддор, крассворддор, чайнворддор, ребустар, байгелүү сынактар жарыяланып турулат.

            «Таалимде» негизги басым педагогика жана психология илимдеринин жетишкендиктерине, окутуунун жана үйрөтүүнүн инновациялык усул-ыкмаларына жана АПТны жайылтууга жасалмакчы.

            Негизги максат – окутуучунун инновациялык жана салттуу усулдарын өз ордунда ийгиликтүү дарстын натыйжалуулугуна жетишүүгө көмөк көрсөтүп, студенттердин жана окуучулардын билим сапатын көтөрүү, алардын инсан катыры калыптанышына шарттарды жаратуу болуп эсептелет.

             Жогоруда коюлган максаттарга жетүү үчүн төмөндөгү рубрикалар кызмат кылат.

            ОГПИнин, Облустук жетекчи органдардын, ББИ министрлигинин, Кыргыз билим берүү академиясынын (КББА) нормативдик документтерин жарыялап окурмандарга жеткирүү максатында «Таалим+» тун «нормативдик документтер» деген рубрикасы бар. «Бейне» деген рубрикада ОГПИнин жана башка билим берүү тармагында үзүрлүү жана натыйжалуу эмгектенип жаткан педагогдордун бейнеси чагылдырылса, ал эми «Сандан-санга» рубрикасында таалим-тарибиянын мазмунундагы теориялык жана практикалык материалдар окурмандарга сунушталат. Мисалы, 2012-2013-жылдарда Б.Зулуев, Т.Султанбаевдин авторлугундагы «Окутуунун интерактивдик усулдары» жана Т.Султанбаевдин «Интерактивдик дидактикалык оюндар» деген усулдук колдонмолору сандан-санга жарыяланса, 2014-жылдан баштап С.Байгазиевдин (КББА) «Улуу манастын педагогикасы Бабалардын бала тарбиялоо технологиясы» деген темада илимий-усулдук материалы бериле баштайт.

            Ошону менен катар «Усулдук сунуштар», «Бир сабактын иштелмеси», же «Таалим-сабак» жана «Таалим-тарбия» рубрикаларында облустун мектеп мугалимдеринин, ЖОЖдордун окутуучуларынын иш-тажрыйбасынын алынган материалдар жарыяланып ал педагогдордун ортосундагы тажрыйба алмашууну алардын ортосундагы кызматтык байланышууну камсыздайт. Бул рубрика мындан ары да жакшыртуу менен уланып, педагогдордун билимин өркүндөтүү үчүн кызмат кыла бермекчи.

            Ал эми, «Улуулата сүйлөйлү» (Санаттар, ойчулдардын кыска жана нуска сөздөрү, афорлумдер берилет), «Интернетте эмне кеп?» «Сөз бакан» (аз пайдаланчу, унутулган кыргыз сөздөрү), «Таалимдин сөздүгү» (Билим берүүгө байланыштуу жаёы интерактивдүү сөздөр, терминдер), рубрикалар окутуучулардын, мугалимдердин, тарбиячылардын кругозорун кеёейтүү, сөз байлыгын көбөйтүү, эл арасында улуулата сүйлөгөндү үйрөтүү үчүн кызмат кылат.

            Мамтилдин жетишкендиктерин, көйгөйүн окурмандарга жеткизип туруу үчүн «Адамдын күчү да, алсыздыгы да тилинде» деген рубрикада чыгылдырылат.

            «Тарс эткендин баары тамаша», «Таалим тост», «Кытыгыласам күлөсүёбү?» деген рубрикалар окурмандардын ой жүгүртүү аркылуу эс алуусун камсыз кылып, анда «сканворддор», «Крассворддор», чайнворддор «ребустар» жана башка жанмаанайды калыптандыруучу материалдар берилет.

            «Сынак, Сынак, Сынак» деген рубрикада ар түрдүү баш катырмалар, Эмне? Ким? Кайда? Тибиндеги суроолор, тапшырмалар берилет. Жеёгендерге байге бар. Бул рубрикабыз, тилекке каршы ойдогудай натыйжа бербей жатканын моюнга алууга аргасызбыз. Чамасы, окурмандардын көёүл коштугу жана аларды тартууда өзүбүз натыйжалуу аракеттерди жасай албай жаткандайбыз.

            2014-жылдан баштап «Ачыла элек сандыкта…» деп аталган жаёы рубрика ачып жатабыз. Анда өзү айтып жаткандай белгилүү жана белгисиз аалымдардын, ойчулдардын, таланттардын жана акылмандардын биз билбеген ой-пикирлерин, жашоо турмушундагы кызыктуу да олутту да окуяларды, кыска-нуска сөздөрүн жана башка белгисиз да, белгилүү да жактарын жарыялап турууну чечтик.

            Соёунда, «Таалим+» журналы, билим берүү жаатында эмгектенгендер үчүн дайыма жанында жүрүүчү, аларга маалымат берүүчү, сабагына жана дарсына кошумча кызыктуу материалдарды камтыган, чарчаганда окуп эс-алуу, керек болгондо тиги, же бу маалыматты ал тургай педагогдордун сүйүктүү басылмасы болуп, элге пайдасы тийип «өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк» боло алат деген ойдобуз.

 

Биздин дарек: Ош ш., Исанова 73 Тел: 4-35-67 8-63-36

                                                           Сот: 0557-03-33-67, 0770-42-59-34

                                                           Эл. Почта: taalim@mail.ru

 

 

Т.Султанбаев «Таалим+» тун редактору

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

JeasmoopE
Canadian Drugstore Costo Levitra 10 Mg In Farmacia Viagra 24 Ore http://kamagpills.com Viagra Levitra Cialis Pour Cialis Prezzo In Svizzera Companies That Sell Cialas
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro