Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
10 январь 2014
1 589

Жаштар комитети

«Бекитемин»

Ош гуманитардык- педагогикалык

институтунун Окумуштуулар

кеңешинин 2013-жылдын сентябрь

айынынжыйынында кабыл алынды

                                                                               

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун

 Жаштар комитетинин

 

У С Т А В Ы


Ош – 2013-ж.


   

I бөлүм

 

Жалпы жобо:

 

1.1.         ОГПИнин алдында түзүлгөн Жаштар комитети Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жаштар саясатын негиздөө» мыйзамынын негизинде түзүлүп, мамлекеттик жаштар саясатын жүргүзүү максатында ОГПИнин чегинде өзүнчө структуралык бөлүм катары кызмат аткарат;

 

1.2.         Жаштар комитетинин жалпы иш аракетине ОГПИнин 14 жаштан  28 жашка чейинки жаштары: студенттер, аспиранттар, жаш окутуучулук-профессордук курам жана техникалык көмөкчү кызматкерлер катыша алышат;

 

1.3.         Жаштар комитети дал ушул Уставдын негизинде, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын укуктук нормативдик актыларынын жана ОГПИнин Уставынын негизинде иш алып барат;

 

1.4.         Жаштар комитетинин курамы жана каржылоо фондусу ОГПИнин администрациясынын макулдугу менен бекитилет;

 

1.5.         Жаштар комитети коммерциялык эмес  мекеме.

 

II бөлүм

 

ОГПИнин Жаштар комитетинин иш багыттары:

2.1. Жаштар комитетинин иш багыттары төмөнкүлөр:

  - Кыргыз Республикасынын жаштар саясатын ОГПИнин алкагында ишке ашыруу;

  -«Кыргызстандын жаштары» улуттук программасын ишке ашырылышын камсыздоо;

  -  Эл аралык кызматташууну жана интеграцияны өнүктүрүү;

  - Студент жаштар үчүн ар кандай багыттагы фестивалдар, конференциялар, конкурстарды, форумдарды, акцияларды ж.б.у.с. уюштуруу;

  - Студент жаштардын кызыкчылыгын көздөгөн жеке ишкердик инициативаларды, программа, проектилерди колдоо менен студенттердин эмгектенүүсүнө, кызмат орду менен камсыз болуусуна жардамдашуу жана экономикалык-социалдык деңгээлин көтөрүү;

  -  Студенттердин жеке керт башынын укугун,  демократиялык көз карашын калыптандыруу;

  -  Студенттердин өз алдынча эмгектенүүсүн, билимге умтулуусун камсыздоо менен бирдикте алардын эс алуусун, сергек жашоо образын түзүүгө чакыруу, бул багытта мамлекеттик башкаруу органдары, институттун администрациясынын жардамында программаларды иштеп чыгуу;

  -  Мүмкүнчүлүгү чектелген майып студенттерге, алыскы райондордон келген жана турмуш-шарты оор студенттерге моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүү;

   -  Жаш илимпоздордун илимий конференцияларын уюштуруу жана студенттердин илимий макалаларын жарыкка чыгуусуна колдоо көрсөтүү;

  - Студенттердин интеллектуалдык деңгээлин, руханий байлыгын жана патриоттук сезимин өстүргөн проектилерди ишке ашыруу;

  - Студенттер арасында жаш үй-бүлөлөрдүн социалдык-экономикалык кызыкчылыктарын колдоо, көмөк көрсөтүү.

 

III бөлүм

 

Жаштар комитетинин жайгашкан жери жана иш аракеттеринин мөөнөтү:

3.1.         Юридикалык дареги: 714000, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Н.Исанов көчөсү, 73. Ош гуманитардык-педагогикалык институту, №1-окуу корпусу, 1-кабат;

 

3.2.         Жаштар комитети ОГПИнин Окумуштуулар кеңешинин жыйынында бекитилгенден тартып, окуу жайдын чегинде мамлекеттик жаштар саясатын жүргүзүү максатында өзүнчө структура катары кызмат аткарат, ал – ОГПИнин герби түшүрүлгөн расмий бланкын, мөөрүн, штампын колдонууга акылуу жана өзүнчө эсеп-кысабы бар өз алдынча структура;

 

3.3.         Жаштар комитетинин иштөө мөөнөтү чектелбейт.

 

IV бөлүм

 

Жаштар комитетинин түзүмү, ишин уюштуруу жана башкаруу

4.1.         Жаштар комитетинин башкаруу органы болуп, Жаштар комитетинин төрагасы (төрайымы) жана ОГПИнин студенттер менен иштөө кеңеши саналат;

 

4.2.         Жаштар комитети өз ара структураларга ажырайт:

а) Маданий-массалык иштердин сектору;

б)  Социалдык иштердин сектору;

в)  Илимий иштердин сектору;

г)  Спорттук иштердин сектору;

д) Тышкы байланыштар боюнча сектор;

е) Маалымат департаменти.

         Мындан сырткары ар бир факультеттен Жаштар комитетинин төрагалары кирет. Жалпы расмий курам 7-12 (жети-он эки) адамдан турат.

- Сектор башчылары комитеттин отурумунда сунуштоо менен же добуш берүү менен бекитилет;

- Сектор башчылыгына ар бир факультеттен сунушталган студенттер дайындалат.

 

4.3.         Сектор башчыларынын милдеттери:

 

а) Маданий-массалык иштер боюнча сектордун милдети:

 

- студенттер арасында өткөрүлүүчү маданий иштерге жетекчилик кылат;

- КВНдерди, концерттик программаларды, майрамдык кечелерди ж.б. өткөрүү;

 

б) Социалдык иштер боюнча сектордун милдети:

 

-  мүмкүнчүлүгү чектелген майып студенттерди каттоо, шарты оор үй-бүлөнүн студенттерине жана алыскы райондордон келген студенттердин социалдык абалын көзөмөлгө алуу, колдоо көрсөтүү;

-   жатакана менен камсыз кылууга жардам берүү;

 

в) Илимий иштер боюнча сектордун милдети:

 

- илимий конференцияларды, тегерек столдорду, дебат, диспуттарды уюштуруу;

- студенттердин илимий макалаларын басмадан чыгуусуна көмөктөшүү;

- студенттердин билим сапатын, сабактарга катышуу-жетишүүсүн көзөмөлдөө;

 

г) Спорт сектордун милдети:

 

- окуу жайда спорттук мелдештерди уюштуруу;

- шаардык, облусттук деңгээлдеги мелдештерге спортчулардын катышуусун камсыздоо;

- ЖОЖдор аралык спорттук оюндарды, спартакиадаларды   

   өткөрүү;

 

д) Тышкы байланыштар  боюнча секторунун милдети:

 

- башка ЖОЖдордун Жаштар комитетиттери менен байланыштарды чыңдоо, жолугушууларды уюштуруу;

- башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелер, долбоорлор, ден-соолукту чыңдоо борборлору менен бирге иштешүү жана студенттердин турмушуна байланыштыруу;

- алыскы чет өлкөлөрдөн келип окуган студенттердин кызыкчылыгын көздөө, колдоо көрсөтүү;

 

е) Маалымат департаментинин милдети:

 

-   Жаштар комитетинин иш аракетин, ийгиликтерин ММКларга жарыялоо жана алардын эсеп-кысабын алуу;

- Жаштар комитетинин иш аракеттерин факультеттерге жайылтуу ж.б.

-  Жогорку иш аракеттерди жалпылап Жаштар комитетинин   

төрагасы көзөмөлдөп, түздөн түз жетекчиликке  алат.

 

4.4.         Жаштар комитети жумасына бир жолу толук структуралык түзүмдүн катышуусунда жыйын өткөрүп турат. Жыйында каралчу маселелерге атайын протокол жазылып, катчы тарабынан көзөмөлгө алынат;

 

4.5.         Жаштар комитетинин каржылык, чарбалык, финансылык, басма-полиграфиялык иштерине комитеттин төрагасы жетечилик кылат;

 

4.6.         Жаштар комитетинин төрагасы ОГПИнин ректору тарабынан дайындалат;

 

4.7.         Өзүнө  Жаштар комитети структуралык түзүмгө өз алдынча өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

 

V бөлүм

 

Жаштар комитетин каржылоо тартиби жана булактары

 

5.17.       Жаштар комитети ОГПИнин казынасынын жана кесиптик кошундун эсебинен каржыланат;

 

5.18.       Бөлүнгөн акча каражаттарын өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда, кечелерди уюштурууга жумшай алат.

 

VI бөлүм

 

Жаштар комитетинин мүлкү жана аны пайдалануу укуктары:

 

6.1. Жаштар комитетинин төрагасынын эмгек акысы ОГПИнин казынасынан төлөнүп берилет. Ал эми структуралык түзүмдү ар түрдүү сый акы түрүндө жана кошумча акы түрүндө берилип турат;

6.2.         Жаштар комитети менчиктин түрүнө карабай юридикалык жана жеке жактар менен келишимдерди түзүүгө укуктуу;

6.3.         ОГПИнин казынасынан бөлүнгөн акча каражаттарын атайын смета менен иштетүүгө укуктуу

 

VII бөлүм

 

Жаштар комитетинин ишин токтотуу же өзүн жоюу тартиби:

 

7.1.         Эгер Жаштар комитети өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда алсыз болгон учурда өз ишин токтотот;

7.2.         Жаштар комитети башка структураларга кошулуп кеткенде же бөлүнүп кеткенде өз ишин токтотот жана атайын комиссиянын текшерүүсүнөн өтөт;

 

7.3.   Жаштар комитети өз ишин токтоткон күндөн тартып учурдагы Устав өз күчүн жоготот жана окуу жайдын архивине тапшырылат.

 

 

 

Жаштар комитетинин

төрагасы:                                                                           Момонов З. Ж.

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Sonjanuape
cannabis treatment for leukemia pictures of cannabis plant problems cannabis closet grow room setups cannabis taxes colorado cannabis trim scissors reviews cannabis trimmer jobs paid relocation canada cannabis stocks 2017 cannabis growing laws in mass
Agustinstich
youtube viagra commercial 2015 generic viagra name female viagra pills fda approved generic viagra available in usa pharmacies viagra dosage for men cost of generic viagra generic viagra 100mg sildenafil citrate cost of generic viagra walgreens
RichardRax
Не знаешь где скачать софт? Вот тут! ------- беспатно
Гость WWWormlunors
Buy Best Legal Steroids Buy Steroids How To Buy Legal Steroids Buy Steroids How To Buy Legal Steroids
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro