Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
10 январь 2014
1 170

Жаштар комитети

Ош гуманитардык – педагогикалык институттунун Жаштар комитети жөнүндөгү жобо

 

I. ЖАЛПЫ ЖОБО

 

1.1  Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун (мындан ары - ОГПИ) студент-жаштарынын өзүн-өзү башкаруу структурасы – Жаштар комитети (мындан ары - комитет) болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар саясатын өнүктүрүү» жөнүндөгү указынын негизинде түзүлүп, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү», «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндөгү» мыйзамдарына, ОГПИнин  уставына, тарбия концепциясына жана башка нормативдик укуктук актыларга, 2010-жыл чейинки Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар саясатын өнүктүрүү концепциясына жана ушул жобого таянып иш жүргүзөт. ОГПИнин Жаштар комитети мамлекеттик жаштар саясатын өз компетенциясынын чегинде жүзөгө ашыруучу окуу жайдагы структуралык түзүм болуп эсептелет.

1.2 Комитет окуу жайдын 14 жаштан 28 жашка чейинки окутуучуларынын, аспиранттарынын жана студенттеринин курамында түзүлөт;

1.3  Комитет республикалык аткаруу жана жергиликтүү башкаруу органдары, коомдук жана өкмөттүк эмес жаштар уюмдары менен тыгыз байланышта иш алып барат.

1.4 Комитеттин дареги – Ош шаары, Исанов көчөсү, 73, Жаштар комитети, телефону: 5-22-90.

 

II. КОМИТЕТТИН МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

 

            Жаштар комитетинин негизги максаты жана милдеттери катары төмөндөгүлөр эсептелет:

 

2.1              КРнын «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндөгү» мыйзамын аткаруу;

2.2              КРнын мамлекеттик жаштар саясатын ОГПИнин компетенциясынын чегинде жүзөгө ашыруу;

2.3              Улуттук «Кыргызстан жаштары» программасын аткарууну камсыздоо;

2.4              КРнын башка ЖОЖдору менен байланыштарды түзүү жана күчөтүү;

2.5              Cтудент-жаштардын арасында фестиваль, форум, конкурс, илимий-практикалык конференция, семинар, тренинг, жолугушуу, лекция, маектешүү, дебат, дискуссия, маданий-массалык жана спорттук иш-чараларды ырааттуу түрдө мезгил-мезгили менен уюштуруу ошондой эле регионалдык жана республикалык иш-чараларга активдүү катышуу;

2.6              Жаш ишкерлердин долбоор-программаларын жана демилгелерин кубаттоо, жаштардын жумуш менен камсыз болуусуна жана студент-жаштардын укуктук, социалдык, экономикалык кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүү, студенттик курулуш отряддарын уюштуруу;

2.7              Жаштардын ар тараптуу өнүгүүсү үчүн мамлекеттик, жеке жана коммерциялык ишкерлер ошондой эле эл аралык уюмдар менен биргеликте социалдык программаларды, долбоорлорду иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

2.8              Окуу-тарбия иштерине көмөк көрсөтүү, студент-жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу, жаштар арасында дене тарбиясын жана спортту өнүктүрүү;

2.9              Мамлекеттин социалдык-экономикалык, маданий, демографиялык  өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жаштардын укугун коргоо, мыйзамдык кызыкчылыктарын камсыздоо;

2.10           Жаштардын нравалык, интеллектуалдык, маданий-эстетикалык жактан өнүгүүсүнө жана бийик патриоттук сезимде тарбиялануусуна өбөлгө түзүү.

 

III. КОМИТЕТТИН  УКУКТАРЫ

 

3.1    Окуу жайдын ичинде жаштар саясатын жүргүзүү максатында негизги приоритеттер жана багыттар боюнча сунуштарды окуу жайдын жетекчилигине жеткирүүгө жана аларды ишке ашыруу боюнча механизмдерди иштеп чыгууга, ошондой эле жаштар саясаты боюнча регионалдык, республикалык мамлекеттик иш-чараларга катышууга;

3.2   КРнын мыйзамдарына каршы келбеген учурларда өз компетенциясынын чегинде өз алдынча чечимдерди кабыл алууга;

3.3   Социалдык-психологиялык, педагогикалык, укуктук жана турмуштук татаал кырдаалдарда жаштарга жардамдык кубаттоо көрсөтүү иш-чараларына катышууга;

3.4   ОГПИнин окуу имараттарынын, жатаканаларынын санитардык, электрдик-техникалык коопсуздук абалын текшерүү боюнча атайын рейддерге катышууга;

3.5   Студенттердин арасында профилактикалык-түшүндүрүү жана тарбиялык иштерди жүргүзүүгө;

3.6   Окуу процессинде сапаттык жана абсолюттук жетишүүсү төмөн болгон жана коомдук жайларда өзүн алып жүрүүсү, дисциплиналык эрежелерге жооп бербеген студенттерди комитеттин кеңешмелеринин күн тартибине коюуга;

3.7   Жылдын жыйынтыгы боюнча жана майрамдык даталарга (Бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү, Эл аралык студенттер күнү, Ата-Мекенди коргоочулардын күнү, Эл аралык аялдар күнү ж.б.)карата окуу процессиндеги мыкты жетишкендиктери, спорттук мелдештерде жогорку көрсөткүчтөрү жана маданий-массалык, коомдук иш-чараларга активдүү катышкандыгы үчүн студенттерди, аспиранттарды, жаш окутуучуларды сыйлоо (стипендия, акчалай сыйлык, ардак грамота ж.б.) жөнүндө окуу жайдын ректоратына сунуш берүүгө;

3.8   ОГПИнин Жаштар комитетинин курамын түзгөн факультеттердин Жаштар комитеттеринин төрагаларына өз компетенциясынын чегинде тарбия иштери боюнча методикалык координацияны камсыздоого;

3.9   Жаштар саясатына байланыштуу иш-чараларды уюштурууда ыктыярдуу жана келишимдик негизде спонсорлорду жана уюмдарды тартууга;

3.10  Студент-жаштардын арасында окуу-методикалык борборлорду, спорттук  клубдарды, чыгармачыл топторду ж.б. уюмдарды түзүүгө көмөктөшүүгө;

3.11  Жаштар иштери боюнча маалымат бюллетендерин, тарбиялык-методикалык  ж.б. материалдарды даярдоого.

 

IV.  КОМИТЕТТИН БАШКАРУУ  ОРГАНЫ  ЖАНА  СТРУКТУРАСЫ

 

4.1.  ОГПИнин Жаштар комитетинин төрагалык кызматына 28 жашка чейинки университеттин окутуучусу, аспиранты же студенти тарбия департаментинин сунушу менен ректор тарабынын бекитилет.

4.2 14 жаштан 28 жашка чейинки студенттер, аспиранттар, жаш окутуучулар комитетке мүчө боло алышат.

 

 

Төраганын укуктары жана милдеттери:

 

4.3              Төрага комитеттин жалпы ишмердүүлүгүн жетектейт;

4.4              Комитетке жүктөлгөн милдеттердин жана тапшырмалардын аткарылышын төрага координациялайт жана жооп берет;

4.5              Комитеттин структурасын иштеп чыгат жана кырдаалга карата өзгөртүүлөрдү киргизет;

4.6              Комитеттин структуралык жетекчилери (орун басар, сектор башчылары, факультеттердин Жаштар комитеттеринин төрагалары) комитеттин жобосуна ылайык иштелип чыккан функциялык милдеттери жана укуктары жөнүндөгү жобонун негизинде иш алып барышат;

4.7              Комитеттин актив-мүчөлөрүн (орун басары жана сектор башчыларын) кызматка дайындайт, мыйзам чегинде дисциплиналык жоопкерчиликке тартат жана комитеттин жобосуна каршы келген учурда кызматынан бошотот;

4.8              Факультеттердин Жаштар комитеттеринин жоболорун бекитет;

4.9              Өзүнүн компетенциясынын чегинде комитеттин актив-мүчөлөрүнө тапшырмаларды, инструкцияларды жана көрсөтмөлөрдү берет;

4.10           Комитеттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу келишимдерди жана макулдашууларды түзөт;

4.11           Комитеттин ишмердүүлүгүнүн негизги перспективалык багыттарын аныктайт, пландарын иштеп чыгат жана алардын аткарылышы жөнүндө отчет даярдайт;

4.12           Факультеттердин Жаштар комитеттеринин төрагаларын кызматка дайындоо, шайлоо же конкурстук тандап алуу үчүн факультеттин жетекчилигине талапкер сунуштайт;

4.13           Факультеттердин Жаштар комитеттеринин төрагаларынын иш-пландарын бекитет жана алардын аткарган иштери тууралуу отчетторун семестрде бир жолу угат;

4.14           Комитеттин материалдык-техникалык каражаттарынын максаттуу жана эффективдүү пайдаланылуусун контролдойт;

4.15           Комитет, курамына төрага, төраганын орун басары кирген коллегия түзүүгө укуктуу. Коллегиянын курамына окуу жайдын администрациясынан (проректорлор, декандар, бөлүм башчылар), профсоюз уюмунан, факультеттердин Жаштар комитеттеринин мүчөлөрүнөн, жатаканалардын студенттик кеңештеринен өкүлдөр мүчө катары кире алат;

4.16           Коллегия мамлекеттик жаштар саясатынын негизги маселелерин карайт жана талкуулайт;

4.17           Коллегиянын курамынын мүчөлөрүн төраганын сунушу боюнча окуу жайдын жетекчиси бекитет;

4.18           Коллегиянын чечимдери коллегиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушунун негизинде кабыл алынат.

 

V.  КОМИТЕТТИН ФИНАНСЫЛЫК ЖАНА

МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК  КАРАЖАТТАРЫ

 

5.1              Комитет тарабынан аткарылуучу иш-чараларды финансылык каржылоо КРнын мыйзамдарына туура келген түрдө университеттин бюджетинин, гранттардын, проекттердин, спонсорлордун ж.б. каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт;

5.2              Комитетке тиешелүү иш-чараларды аткарууда комитеттин актив-мүчөлөрү университеттин администрациясы тарабынан бөлүнүп берилген материалдык-техникалык каражаттардан пайдаланышат.

 

VI.  КОМИТЕТТИ  ӨЗГӨРТYП  ТYЗYY  ЖАНА  ЖОЮУ

 

6.1             Комитеттин ишмердүүлүгүн токтотуу төмөндөгүдөй жолдордун биринин негизинде ишке ашат:

 

а) башка структурага кошуу;                    

б) өзгөртүп түзүү;

в) структураны жоюу

 

6.2 Комитеттин ишмердүүлүгүн токтотуу университеттин ректору тарабынан атайын түзүлгөн комиссиянын чечиминин негизинде жүргүзүлөт;

6.3 Комитеттин жүргүзгөн ишмердүүлүгүнө тиешелүү жана комитеттин ишмердүүлүгүн токтотуудагы түзүлгөн документтер КРнын «Кыргыз Республикасынын улуттук архивдик фонду» жөнүндөгү мыйзамынын негизинде сакталат жана колдонулат;

 

 

 

ОГПИнин Жаштар

комитетинин төрагасы:                                                                    Момонов З. Ж.

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Sonjanuape
cannabis buyers club cannabis stock today s movers texas cannabis news 2018 is edens garden cannabis oil legal in florida best cannabis stocks to invest in 2016 viridian cannabis stock index report cannabis trimming jobs california cannabis penny stocks to buy now
Agustinstich
will viagra prices drop what are the side effects of viagra for men reviews of female viagra compare viagra prices in usa walmart prices on viagra viagra coupons from pfizer female viagra medication generic viagra teva cost
RichardRax
Не знаешь где скачать софт? Вот тут! ------- прога
DavidChazy
Спишемся позже и гудбай! ---- садовая плаза москва ---- В продолжении иемы можно сказать так ---- зенит плаза ---- Чем тут пахнет... аааа снова споры ---- трехгорная мануфактура аренда помещений ---- Высокое напряжение в политике не исключат нашего сотрудничества ---- бизнес центр водный официальный сайт ---- Снова я тут с вами ---- даймонд холл ---- В чем сила брат? ---- vivaldi plaza ---- Как ривык,тк и горю вам ---- бц газойл плаза ---- Вот с этих сайтов надо брат пример ---- сопосб актвиации
Louiscig
cialis 20mg cost cialis generic best price for cialis 20 mg at walmart cialis cialis medication information http://cialisgrudj.com/ viagra cialis levitra cost comparison
assaOt
ОТПАДДДДДД --- Я думаю, что Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся. интересные штуки, интересный контент и продолжение цифры интересные источник на странице тут источник источник сайт источник продолжение тут здесь сайт тут здесь на странице источник
Гость bizvaCap
Подтверждаю. Это было и со мной. --- Очень забавная штука кроссовки рибок хуарачи, кроссовки рибок кроссфит и на странице пампы кроссовки рибок по ссылке тут тут тут по ссылке на этом сайте здесь источник здесь тут тут там тут сайт по ссылке
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro