Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Математика жана компьютердик технологиялар факультети.
10 январь 2018
2 323

Математика жана компьютердик технологиялар факультети.

 

Факультеттин тарыхы

Ош жогорку колледжи 1999–жылы «Биология» адистигине лицензия алып, «Педагогика» факультетинин курамында 42  студент кабыл алынган. Ал мезгилде «Педагогика» факультетинин п.и.к. доц. С.М. Мадраимов жетектеген.

2001–жылы Ош жогорку колледжинин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен 27.4-токтомунун негизинде «Педагогика» факультети «Табият таануу - педагогика» факультети болуп кайрадан аталган.

          2000 – 2005 – жылдары б.и.к., доцент А.А.Кенжебаев факультеттин деканы болуп иштеген.

         2004 – жылы 30-августа ректораттын №70-20.110-буйругунун негизинде факультеттен «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу» адистиги бөлүнүп, кайрадан «Табият таануу-математика» факультети болуп түзүлгөн.

 

 

 Факультетти 2004 – 2005 – окуу жылында г.и.к., доцент А.Б.Топчубаев  жетектеген.

2005-2006-окуу жылында “Информатика жана эсептүү техникасы” кафедрасы Менеджмент факультетинен бөлүнүп, факультетке кошулду. Ушул эле жылы “Информатика” адистигине 25 студент кабыл алынды.

Факультетте «биология», «математика», «информатика», «химия» адистиктери даярдалган.

 

 

 2006 – 2017-жылдары п.и.к., профессор С.М.Мадраимов  факультеттин деканы болуп иштеген.

2009–жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун  Окумуштулар кеңешинин чечиминин негизинде «Табият таануу-математика» факультетинин «Биология», «Химия» адистиктери бөлүнүп, «Математика жана компьютердик технологиялар» факультети болуп кайрадан түзүлгөн. Факультетте «математика», «информатика» адистиктери даярдалган.

2011-2016-жылдары кандидаттык диссертациясын коргогон факультеттин окутучуулары Байышова Г. Бишкек шаарында 2011-жылы, Абдывасиева З. Бишкек шаарында  2012-жылы, Турдубаева К. Бишкек шаарында 2013-жылы, Арынбаев Э. Бишкек шаарында 2016-жылы ийгиликтүү коргошкон.

2014-2015-жылдардагы магистратура бөлүмүн факультеттин окуутуучулары Н.Султанова, Ж.Алиева, З.Маматова, В.Исакова, Т.Маткеримова, Н.Момунова, А.Джумабаева,  Г. Пирматова, М.Калыбекова, П.Калыкова, Р. Жакыповалар аякташты.

2016-жылы факультетке “Билим берүү менеджменти жана туризм” факультети жоюлгандыгына байланыштуу “Билим берүү менеджменти жана экономика” кафедрасы кошулду.

2017-жылдын март айынан баштап факультеттин деканынын милдетин аткаруучу болуп магистр, ага окутуучу А.Н. Джумабаева иштеп келүүдө.

2017-2018-окуу жылында факультетте “Колдонмо математика жана информатика” адистиги ачылып 35 студент кабыл алынды.

Математика жана компьютердик технологиялар факультетинде 2 илимдин докторлору, профессорлор, 9 илимдин кандидаттары, доценттер, 9 улук окутуучу жана 7 окутуучу эмгектенсе, 7 жардамчы кызматкерлер окуу лабораторияларын жана кабинеттеринин окуу процессинин толук кандуу иштешине өбөлгө түзүү менен студенттердин теориялык алган билимдерин практикада бышыкташына ыңгайлуу шарттарды түзүп беришет.   

Факультет кыска убакыт ичинде зор өнүгүүлөргө жана ийгиликтерге жетишти. Атап айтсак окуу процесси кредит технология системасына өттү, окуу корпусуна видео байкоо камералары орнотулду, AVN программасы менен толук кандуу иштей баштады жана компьютердик борборлор заманбап технологиялар менен жабдылды.    

Факультеттин миссиясы: Билим берүү стандартына ылайык Кыргыз Республикасынын элет жергесиндеги мектептерге терең билимдүү информатика, математика жана билим берүү менеджменти адистиктерин даярдоо, ошондой эле орто мектептерде математиканы, информатиканы окутуунун проблеммаларын изилдөө жана октуунун жаңы технологиялары боюнча камсыз кылуу.

Азыркы учурдагы факультеттеги кафедалар:

«Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы» кафедрасы

 «Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы» кафедрасын п.и.к., доцент Турдубаева К. Т. жетектеп келүүдө. Кафедрада 5 илимдердин кандидаты К.Турдубаева, Э.Арынбаев, А.Осмоналиев, М.Өскөнбаев, Т.Асылбков, 3 ага окутуучу, магистр А.Джумабаеева, Т.Ысаков, К.Бердибекова, 3 окутуучу М.Калыбекова, Г.Пирматова, Б.Акпаралиева, 2 техник-оператор Г.Алибекова, А.Турганбаева, 3 инженер программист З.Шарапов, З.Бердибай уулу, Б.Алиев, 1лаборант Алишер кызы М. эмгектенип келүүдө.

 «Жогорку математика жана МОУ» кафедрасы

“Жогорку математика жана математиканы окутуунун усулу” кафедрасын п.и.к., профессор С.Мадраимов жетектеп келүүдү. Кафедрада 2 илимдин доктору Сатаров Ж., Таиров М., 3 илимдин кандидаты С.Мадраимов, З.Абдывасиева, Г.Байышова, ага окутуучу, магистр З.Маматова, Н.Султанова, Ж.Алиева, В.Исакова, окутуучу, магистр Т.Маткримова жана С.Абдывасиева жана лаборант А.Шаилдаевалар эмгектенип келишүүдө.

«Билим беруу менеджменти жана экономика» кафедрасы

«Билим беруу менеджменти жана экономика» кафедрасында ага окутуучу, магистр Иматали к Анара кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп иштеп келүүдө.

       Кафедранын курамы жогорку жана сапаттуу кадрлар менен камсыз болгон. Кафедрада илимдин кандидаттары э.и.к., доцент Субанов Т., э.и.к., доцент Абылов Р., ага окутуучу, магистрлер Иматалы кызы Анара, Бакирова Г., окутуучу, магистр Осмонова Т., Абылова В. жана лаборант Койчубай кызы Жумакан кызмат кылып келүүдө. 

Факультеттин кызматы, милдеттери жана структурасы

         * Факультеттин деканаты окуу тарбия, усулдук, илимий иштерди, кафедралардын уюштуруучулук ишмердүүлүктөрүн координациялайт, контролдойт жана уюштурат.

* Факультеттин ишмердүүлүгү окутуучулардын окуу-усулдук жана уюштуруучулук иштериндеги билим берүүнүн сапатын жана чыгармачылык активдүүлүктү стимулдаштырууга багытталган жогорку окуу жайдын дидактикасындагы алдыңкы илимий, педагогикалык жетишкендиктердин байланышын иштеп чыгууга багытталган.

* Факультеттин кызматкерлери билим берүү мекемесинде студенттерди жана угуучуларды комплектүү процессине катышат, жогорку окуу жайына чейинки даярдыкты жүргүзүү үчүн эл арасында, мектеп окуучуларынын арасында, факультеттин планы боюнча кесипке багыт берүүчү иш-чараларды жүргүзөт.

* Факультеттин кызматкерлери студенттер менен дайыма кызматташтыкта болуп, алардын көйгөйлөрү менен суроо-талаптарына өз учурунда жооп кайтарып турат.

* Факультеттин жетекчилиги окуу пландары менен  окуу процессинин графиктерин түзүүгө катышып, аны профессордук-окутуучулук курам менен студенттердин аткаруусун контролдоп турат.

* Факультеттин жетекчилиги окуу бөлүмү менен биргеликте мамлекеттик стандарттын талаптарына ылайык окуу стандарттарын жана регламенттердин (окуу программалары, пландары, жадыбалдары, кабыл алуу шарттары ж.б.) иштеп чыгат жана бекитет.

* Факультеттин жетекчилиги билим берүү процессин камсыз кылуучу окуу-усулдук  материалдарды даярдоону, рецензиялоону жана басмадан чыгарууну координациялайт.

Бакалавриат

Факультетте төмөнкү багыттар боюнча кадрлар даярдалат

Шифр

Багыт

Академиялык даража

Окуу мєєнєтї

1

550200

Физика-математикалык билим берүү (Математика профили)

Бакалавр

4 жыл

2

550200

Физика-математикалык билим берүү (Информатика профили)

Бакалавр

4 жыл

3

510200

Колдонмо математика жана информатика

Бакалавр

4 жыл

4

580200

Билим берүү менеджменти

Бакалавр

4 жыл

Окуу мөөнөтү :

Күндүзгү окуу бөлүмүндө 4 жылсырттан, дисттанттык бүлүмүндө 5 жыл. Бакалавриатты аяктаганда "БАКАЛАВР" академиялык даражасы ыйгарылат. Факультеттин бардык багыттарына кабыл алуу Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты менен жүргүзүлөт:

  1. Негизги тест 2.Кошумча тест: Математика же физика.

Даярдоо багыттары:

  • 550200 «Физика-математикалык билим берүү». Даярдоо профилдери:
  • «Математика»
  • «Информатика»
  • 51020 0 « Колдонмо математика жана информатика».
  • 580200  «Менеджмент».

 

550200 «Физика-математикалык билим берүү» даярдоо профилдери: «Математика»

“550200 - Физика-математикалык билим берүү” багытын бүтүргөн адистер билим берүүдө б.а. орто мектептерде, илимий–изилдөө аймагында, кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат. Билим берүүнүн негизги программасынын алкагында математиканы жана информатиканы окутуунун технологияларын, жогорку математиканын бардык багыттарын, математиканы окутуунун заманбап технологиясын, Internet жана мультимедиалык технологияларды үйрөнүшөт. Студенттер математиканын теориялык негиздери, предметке багытталган маселелерди чыгаруу, аларды колдонуу боюнча тереңдетилген билимге ээ болушат.

“Математика” бакалаврын бүтүргөндөр математика жана информатика мугалими, программалык жабдуу боюнча адис, информациялык-эсептөө бөлүмүнүн адиси, эсептөө системасынын илимий кызматкери, компьютердик класстын лаборанты, компьютердик класстын техник-оператору сыяктуу кызмат орундарында иштей алат.

           Билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча Мамлекеттик инспекциянын чечими менен окуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук алган.

Азыркы мезгилде бул адистикте күндүзгү бүлүмдү 35, сырттан окуу бүлүмүндө  60 студент билим алууда.

Студенттерди окутууда «Жогорку математика жана математиканы окутуунун усулу» кафедрасынын 12 окутуучусу үзүрлүү иштеп келүүдө. Алардын ичинен п.и.к., профессор С.М.Мадраимов, ф-м.и.д., профессор Сатаров Ж., ф-м.и.к., профессор Таиров М., п.и.к, доцент Абдывасиева З., п.и.к., доцент Байышова Г.  билим берүүдө.

 

550200 «Физика-математикалык билим берүү» даярдоо профилдери: «Информатика»

“550200 - Физика-математикалык билим берүү” багытын бүтүргөн адистер билим берүүдө б.а. орто мектептерде, илимий–изилдүү аймагында кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат. Билим берүүнүн негизги программасынын алкагында информатиканы жана математиканы окутуунун технологияларын, окутуу процессинде информациялык жана коммуникациялык технологияларды колдоно билүүнү, информацияларды сактоону жана өткөрүп берүүнү, анын коопсуздугун камсыз кылууну, программалык камсыздоону, грфикалык жана визуалдык программаларды, Internet жана мультимедиалык технологияларды үйрүнүшөт. Студенттер информатиканын теориялык негиздери, программалоо, компьютерде предметке багытталган маселелерди чыгаруу, автоматташтырылган информациялык системалар жана аларды колдонуу боюнча тереңдетилген билимге ээ болушат.

“Информатика” бакалаврын бүтүргөндөр информатика жана математика  мугалими, программалык жабдуу боюнча адис, информациялык-эсептөө бөлүмүнүн адиси, банк системасындагы компьютерлерди тейлөөчү адис, банк системасындагы компьютерлерди программалык жабдуу боюнча адис, эсептөө системасынын илимий кызматкери, компьютердик класстын лаборанты, компьютердик класстын техник-оператору сыяктуу кызмат орундарында иштей алат.

           Билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча Мамлекеттик инспекциянын чечими менен окуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук алган.

Азыркы мезгилде бул адистикте күндүзгү бөлүмдө 59, сырттан окуу бөлүмүндө 147 студент билим алууда.

Студенттерди окутууда «Информатика жана жаңы маалыматтар» кафедрасынын 18 окутуучусу үзүрлүү иштеп келүүдө. Алардын ичинен п.и.к., доцент Турдубаева К., п.и.к., доцент Арынбаев Э., ф-м.и.к.,доцент М.Өскөнбаев, ф-м.и.к., доцент Асылбеков Т.,  ф-м.и.к., доцент Осмоналиев А. билим берүүдө.

51020 0 « Колдонмо математика жана информатика»

“510200 –Колдонмо математика жана информатика” багытын бүтүргөн адистер билим берүүдө б.а. орто мектептерде, илимий–изилдөө аймагында кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат. Билим берүүнүн негизги программасынын алкагында жогорку математиканын багыттарын (Алгебра, матанализ, комплекстик анализ, функанализ ж.б.), математикалык маселелерди чыгарууда компьютердик технологияны, информациялык жана коммуникациялык технологияларды колдоно билүүнү, системалык программалар менен иштөөнү, программалык камсыздоону, грфикалык жана визуалдык программаларды, Internet жана мультимедиалык технологияларды, үйрөнүшөт. Студенттер математиканын, информатиканын теориялык негиздерин, программалоо, компьютерде предметке багытталган маселелерди чыгаруу, автоматташтырылган информациялык системалар жана аларды колдонуу боюнча тереңдетилген билимге ээ болушат.

“Колдонмо математика жана информатика” бакалаврын бүтүргөндөр жогорку жана атайын орто окуу жайларда окутуучу, мектептерде – мугалим болуп жана компьютердик технологиялар жана информациялык системалар колдонулган мекемелерде жана уюмдарда, административдик-башкаруу ишканаларында жана статистикалык борборлордо, финансылык корпорацияларда, банктарда иштей алат.

           Билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча Мамлекеттик инспекциянын чечими менен окуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук алган.

Азыркы мезгилде бул адистикте күндүзгү бөлүмдө 35  студент билим алууда.

Студенттерди окутууда «Информатика жана жаңы маалыматтар» кафедрасынын 18 окутуучусу үзүрлүү иштеп келүүдө. Алардын ичинен п.и.к., доцент Турдубаева К., п.и.к., доцент Арынбаев Э., ф-м.и.к.,доцент М.Өскөнбаев, ф-м.и.к., доцент Асылбеков Т.,  ф-м.и.к., доцент Осмоналиев А. билим берүүдө.

2017-2018-жылга карата студенттерди кабыл алууга уруксат алган. Бул адистиктерди даярдоого окуу жайда шарт түзүлгөн.

 

 

Факультеттин жетекчилиги

 

 Аты-жүнү:  Джумабаева Акылай Номонжановна                                         

Туулган жылы: 30.10.1982.

Билими:  Жогорку, ОшМУ 2005ж. окутуучу,

Адистиги:  «Математика жана информатика»                                

окутуучусу

Илимий даражасы, наамы: магистр, 2016

жылы ОшМунун магистратура бүлүмүн аяктаган.

Эмгек жолу жана иш тажрыйбасы: Пед стажы-13.

ОГПИде 2005-жылы Ош шаарындагы Ж.Бүкүнбаев атындагы орто мектебинде информатика мугалими, ушул эле жылы “Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы” кафедрасында окутуучу, 2014-жылы ага окутуучусу, ушул эле жылы факультеттин окуу иштери боюнча декандын орун басары,

2017-жылдын 22-марттан Математика жана компьютердик технологиялар факультетинин деканынын милдетин аткаруучу кызматында иштеп келе жатат.

Телефон номери: (+996)555038882

Электрондук адреси: djumabaeba@mail.ru

 

 Аты-жүнү: Акпаралиева Батма Арымовна

Билими: Жогорку, ОшТУ  2013-жыл, инженер-программист, окутуучу

Стажы жана иш тажрыйбасы: Жалпы стажы 10 жыл, ОГПИде 7 жыл. 2017-жылдан факультетинин тарбиялык иштери боюнча декандын орун басары   болуп иштеп келе жатат.

Телефон номери: (+996)771513939

   

 Аты-жүнү:  Бактыбек кызы Айзирек                                    

Туулган жылы: 20.01.1998

Билими:  орто, ОГПИ колледж  2016ж., информатика адистигинде 3-курс.  

Адистиги:  «Информатика» мугалими

Эмгек жолу жана иш тажрыйбасы: Жалпысы-2.

Кызмат: 2016-жылдан тартып факультеттин методист болуп эмгектенип келет.

Телефон номери: (+996)771099606

  

Факультеттин тажрыйбалуу окутуучулардын сабактары

Педагогика илиминин кандидаты, доцент К.Турдубаева

 

Педагогика илиминин кандидаты, доцент Г.Байышова

 

Педагогика илиминин кандидаты, профессор С.Мадраимов

 

Педагогика илиминин кандидаты, доцент З.Абдывасиева

 

Студенттердин өз алдынча изденүүсү

Практикалык сабак учуру

 

Студенттер олимпиадага даярданууда

 

ОГПИде 9-январда “КРнын жогорку окуу жайларынын рейтингин аныктоо" жана "КРнын жогорку окуу жайларын жана колледждерин аккредитациядан өткөрүү жөнүндө” деген темада ф-м.и.д. М.Таиров окутуучуларга семинар өткөн учуру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин профессору С.Мадраимов жетекчилиги астында Д.Тагаева кандидаттык диссертациясын 13.12.2017ж. Бишкек шаарында жактаган учуру

  Youth of Osh ОО проектисинин тренери А.Адраимова «Интерактивные методы обучения и работа с аудиторией» деген аталыштагы семинар учурунда

 

 

Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата өткөрүлгөн интелектуалдык оюнга Ин-17, КМИ-16, Ми-16 тайпаларынын студенттери катышышыты

 

Практика бөлүмү тарабынан уюштурулган “Практикант келечектеги компененттүү адис” деген темада мектеп мугалимдери менен биргеликте өткөрүлгөн кечеге Ин-14б тайпасынын студенти Бактыбек кызы Айсулуу катышты

 

Жатаканада студенттер сабактарга даярданган учуру

 

 

Дистанттык технология менен сырттан окутуу

 

Заманбап глобалдуу аудиториянын жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө кирүүгө дүйнөлүк желе же интернет чоң жол ачууда. Интернет бул академиктер, илим изилдөөчүлөр, студенттер, үчүн лабораторияларда, офистерде, класстарда кала берсе жеке үйлөрдү да колдонууга мүмкүн болгон билимдин жана илимдин булагы болууда.

Азыркы учурда интернеттен ар тараптуу маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Илим, техника, экономика, медицина, билим берүү жана башка толуп жаткан тармактар боюнча маалыматтарды алууга болот. Мындай маалымат алмашуу да белгилүү бир өлчөмдү жакшы жыйынтыктарды берет. Ал эми экономикалык жактан жетишкен өлкөлөрдү билим берүүнүн бул түрү алда канча алдыда. Алар видео лекциялар, реалдуу убакытта (бир мезгилде) окутуучу менен окуучу бири бирин көрүп да, сүйлөшүп да маалымат алмаша алышат.

Мугалимдер жана студенттер дүйнолүк эң чоң архивдерге, космостук борборлорго, спутниктик метеостанцияларына жана башка миңдеген билим берүү жана илим изилдөө булактарына кирүүгө мүмкүндүк ала алышыт, Интернет - жогорку окуу жайлар, колледждер, мектептер керектүүчү инфраструктура, себеби компьютер аркандай тексттерди, өндүрдү схемаларды, сүрөттөрдү камтыган тоталдык технологиялык машина болуп калды. Интернет билим берүү тармагында: Дистанттык окуу интернеттин дагы бир кызматы, бул билим алуу жана үйрөнүүнүн инструменти десек болот. Дистанттык окуу, интерактивдүү режимде эки же андан көп адамдын, эки же андан көп жерден бири-бири менен байланышы. Дистанттык окуу билим берүүнүн эффективдүү жана сапаттуу чөйрөсү. Интернет дистанттык окууда эң керек болгон абдан көлөмдүү болгон ресурс.

Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар катары эле  ОГПИде да дистанттык технологиялар колдонула баштады. 2012-жылы биздин факултеттин адистиктери боюнча, дистанттык окууга студенттер кабыл алынган. Алар сырттан окуу бөлүмүнүн курамында болушкан.

Дистанттык окууда угуучулар менен окутуучулар мейкиндик аркылуу бири-бир менен ажыратылган, бирок алар атайын өзгөчө тартипте уюштурулган окуу курстары, текшерүү формалары, коммуникация усулдары боюнча AVN программасынын жардамында, электрондук почта менен жана башка тармактык технологиялар аркылуу тыгыз байланышта болушат. Ошондуктан ар бир студент алгачкы күндөн баштап факультеттин деканаты тарабынан билим алууга керектүү окуу, окуу-усулдук жана окуу нормативдик документтер менен камсыздалат. Окуу жылынын башында мурда бекитилген график боюнча студенттер үчүн багыттоочу сессия уюштурулат. Багыттоочу сессия учурунда студент дистанттык окуу технологиясынын өзгөчөлүктөрү менен таанышып чыгат жана ошол эле убакта окутуучу менен Интернет аркылуу байланыш кандай ишке ашарын үйрөнүшөт.

Деканат тарабынан ар бир студентке окуу процессинин графиги, дистанттык сабактардын жадыбалы, окутулуучу предметтердин жумушчу программалары, электрондук окуу китептери, тесттик суроолору жана окутуучу менен байланыш үчүн пароль-логиндери берилет.

Окуу процессинин графиги боюнча ар бир семестрде студенттер үчүн 2 жолу аралыктан текшерүү уюштурулат. Бул учурда белгиленген убакта студент Интернет аркылуу окутуучу менен байланышып, студент окутуучуга кызыккан суроолорун берип жооп ала алат жана окутуучу аркылуу түзүлгөн тесттик суроолорго жооп берет. Студенттин туура берген жооптору балл менен туюнтулуп, маалымат системасында катталып калат. Семестрдин аягында график боюнча студенттер жыйынтыктоочу текшерүүдөн өтүшөт. Жыйынтыктоочу текшерүүнүн тесттик суроолоруна ийгиликтүү жооп берген студенттер сынактан өттү де эсептелип, баарына тиешелүү балл коюлат. Мындай жетишкендиктер менен билим алган ар бир студент келечекте өзү тандаган кесиптин мыкты адиси боло алат.

Дистанттык бөлүмдө төмөнкү адистиктер боюнча кадрлар даярдалат

Шифр

Адистик

Квалификация

Окуу мүүнүтү

1

550200

Физика-математикалык билим берүү (Математика профили)

Бакалавр

5 жыл

2

550200

Физика-математикалык билим берүү (Информатика профили)

Бакалавр

5 жыл

3

510200

Колдонмо математика жана информатика

Бакалавр

5 жыл

4

580200

Билим берүү менеджменти

Бакалавр

5 жыл

 

Сырткы байланыштар

Кемерова мамлекеттик университетине жана Кемерова технологиялык институтуна 2016-2017-окуу жылында Математика жана компьютердик технологиялар факультетинен Б.Бердибекова, Г.Пирматова жана С.Абдывасиевалар барып квалификациясын жогорулатып келишти.

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro