Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » мурас телестудиясы
10 январь 2014
1 176

мурас телестудиясы

                                                                       

                      Ош гуманитардык - педагогикалык институтунун

«Мурас»телекөрсөтүү жана

радиоуктуруу студиясынын

 

У С Т А В Ы

 

 

 

 

Каржылоо булагы Уюштуруучунун

 (Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун) эсебинен

 

 

 

Уставдык фонд: 1500сом

Кызматкерлердин саны:19

Ош шаары, 2013-жыл

 

I.                 Жалпы жоболор

 

            Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун алдында уюшулган «Мурас» телекөрсөтүү жана радиоуктуруустудиясы Кыргыз Республикасынын «Массалык-маалымат каражаттары жөнүндөгү» мыйзамынын чегинде иш алып барат.

            Ал соттун жана Арбитраждык соттун алдында доогер жана жоопкер катары өз алдынча иш жүргүзөт.

            Банктарда жеке эсебин ачууга акылуу.

            Кыргыз Республикасынын герби бар печаты, штамп жана студиянын аты жазылган фирмалык бланктарды пайдаланууга укуктуу.

            «Мурас»телекөрсөтүү жана радиоуктуруу студиясы негизинен кыргыз, орус, өзбек тилдеринде берүүлөрдү уюштурат. Талапкерлердин суроолору боюнча англис тилинде телерадио берүүлөрдү даярдап, студент жаштардын билимин өркүндөтүүнү көздөйт.

            Ал өзүнүн продукциясын жалпы Ош шаарынын аймагында жана Араван, Карасуу, Өзгөн райондоруна таратууга, өзүнө бөлүнгөн убакытта: жумасына 2жолу эфирге чыгууга акылуу.

 

            Студиянын дареги: Ош шаары, Н. Исанов көчөсү, 73, Ош гуманитардык-педагогикалык институту. Индекс: 714003. тел.: 5-22-90

 

 

II.              Максаты жана милдети

 

1.     Көркөм маалымат багытында

 

1.1.           Мамлекеттин жана коомдун келечеги болгон студент жаштардын өткөөл мезгилдеги абалын эске алып, алардын илим, билим интеллектуалдык  деңгээлин көтөрүүгө, ыймандык-нравалык өсүшүнө өбөлгө түзүү максатында телекөрсөтүү жана радиоуктуруу аркылуу элибиздин тарыхын, илимин, маданиятын, адабиятын, искусствосун, каада-салтын, үрп-адаттарын терең аңдап билүүсүнө кам көрүп, тарбиялык багытта берүүлөрдү уюштуруу;

1.2.           Студенттердин жана жалпы жаштардын эстетикалык табитин өркүндөтүү, кругозорун, билим деңгээлин көтөрүү максатында республикабыздан чыккан чыгаан окумуштуу, насаатчы, маданият жана искусство ишмерлеринин ишин, өмүрүн чагылдырган видео жана телефильмдерди даярдоо;

1.3.           Студент жаштардын маданияттуу эс алуусуна көмөктөшүүнү көздөгөн ар түрдүү кызыктуу музыкалык жана башка берүүлөрдү даярдоо;

1.4.           Студенттерди жана жалпы жаштарды облусубуздан, республикабыздын ар кайсы аймагынан, башка мамлекеттерден алынган саясий, маданий, коомдук-илимий жана искусство жаңылыктары менен кабардар кылуу;

1.5.           Студенттердин кесиптик ийгиликтери жөнүндө ар кандай деңгээлдеги конкурстардын жеңүүчүлөрү тууралуу телерадиобаяндарды уюштуруу;

1.6.           Студенттердин спорт, ойлоп табуучулук, өздүк көркөм чыгармачылык жана окуудагы жетишкендиктерин чагылдыруу;

1.7.           Студенттердин билим деңгээлин көтөрүү максатында тарыхый  окуяларды, өрнөктүү инсандардын өмүрүн, илимий методикалык тажрыйбаларды чагылдырган видео жана телефильмдерди көрсөтүп туруу;

1.8.           Институттун кеңири мүмкүнчүлүктөрүн пропагандалоо, элге жайылтуу, рекламалоо;

1.9.           Институттун ийгиликтерин, жетишкендиктерин, студенттердин социалдык турмушун, көйгөйлүү проблемаларын чагылдырган телерадио берүүлөрдү эфирге алып чыгуу;

1.10.       Орто жана жогорку окуу жайларынын ортосунда конкурстарды уюштуруу;

1.11.       Илимий-экспедицияларды уюштуруу;

1.12.       Шоу программаларды уюштуруу;

1.13.       Мекен таануу багытында берүүлөрдү уюштуруу;

1.14.       Жаштарды укуктук жактан тарбиялоо багытында;

1.15.       ЭЭМди пайдалануу, программа түзүү жөнүндө берүүлөрдү даярдоо;

1.16.       Окуу-методикалык-маалыматтык берүүлөр;

1.17.       Атайын адистердин кеңештерин чагылдырган берүүлөр;

1.18.       Республикабыздагы эл чарбасынын өнүгүшүн чагылдырган берүүлөр;

1.19.       Жогорку жана орто окуу жайларынын коомдук-маданий турмушун чагылдырган берүүлөр;

1.20.       Элдик чыгармачылык прогресс жөнүндө.

 

2.     Акы төлөп көрсөтүлүүчү кызматтар:

 

2.1.           Ар түрдүү клиптерди даярдоо, сатуу. /н жана видео жазуу, фонограммаларды даярдоо, аудио-видео тасмаларды көчүрүп берүү, жарыяларды, кулактандырууларды, рекламаларды, куттуктоолорду чыгаруу, аудио-видео кассеталарды прокатка берүү;

2.2.           Телерадио аппаратураларды оңдоочу чакан устакана (мастерское) уюштуруу жана сапаттуу тейлөөгө жетишүү менен студиянын муктаждыктарын чечүүгө багытталган киреше түшүрүү.

 

 

III.          Уставга кошумча өзгөртүүлөрдү киргизүү

 

3.1.           Уставга уюштуруучу (Ош гуманитардык-педагогикалык институту) тарабынан кошумча өзгөрүүлөр киргизилет жана Ош облустук юстиция башкармасы менен макулдашылат

 

 

IV.           Уюштуруу иши, курамы, жетекчилик

 

            Студиянын жогорку жетектөөчү органы болуп башкармалык эсептелет.

            Башкармалыкка төрагалык кылуу милдети ОГПИнин ректоруна жүктөлөт. Башкармалыктын курамы институттун Окумуштуулар Кеңешинин жыйналышында шайланат.

 

 

 

Башкармалыктын иш аракети:

 

            -  телерадиостудиянын жакынкы иш-пландарын жана перспективалык          

              өнүгүүсүн талкуулайт жана бекитет;

            - телерадиостудиянын базасын жана финансылык мүнөздөгү                            маселелерин талкуулайт жана чечим кабыл алат;

            -  телерадиостудия жаштардын коомдук-саясий өнүгүшү, анын      

              илимий чыгармачылык жана маданий-эстетикалык, тарбиялык   

              ишин идеялык багытына тиешелүү маселелерди карап чыгып бекитет.

 

Төраганын укуктары жана милдеттери:

 

            -  башкармалыктын иш аракетин багыттайт жана контролдойт;

            -  төрага телекөрсөтүү жана радиоуктуруу студиясынын жетекчисин                редакциялык кеңештин сунушу боюнча кызматка дайындайт жана                          иштен бошотот;

            -  штаттык бирдиктерди жана системаны бекитет;

            -  кызматкерлерге кызыктыруучу материалдык жана башка сыйлыктарды         ыйгарат;

            -  студиянын уставына алымча-кошумчаларды облустук юстиция                                  башкармасынын макулдугу менен киргизет;

            - финансылык каражаттарды иштетүүнү көзөмөлдөйт;

            - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул уставга карама-                       каршы келбеген учурда уюштурууга тиешелүү иштерди чечет;

            -  телерадио студиянын жакынкы жана перспективалык финансылык            

              пландарын бекитет (план редсовет тарабынан бекитүүгө сунуш        

              кылынат).

 

Редакциялык кеңеш жана анын милдеттери, укуктары:

 

            -  редакциялык кеңештин мүчөлөрү, төрагасы, катчысы редакциянын           жалпы чогулушунда ачык добушка коюу жолу менен, эгер редакциялык      кызматтын 50% (элүү пайыздан) көбү катышса, шайланышат;

            -  редакциялык кеңеш үч же беш адамдан турууга тийиш;

            -  редакциялык кеңеш телерадиостудиянын жылдык, кварталдык, айлык,      жумалык пландарын даярдалышын камсыздап, Башкармалыкка           бекитүүгө сунуш кылат;

            -  редакциялык кеңеш телерадиостудиянын жалпы стратегиялык        багыттарын аныктайт.

 

 

Телекөрсөтүү жана  радиоуктуруу студиясынын жетекчисинин укуктары жана милдеттери:

 

            -  телекөрсөтүү жана радиоуктуруу студиясынын жетекчиси төрагага баш     иет;

            -  студиянын эмгек жамаатын жетектейт;

            -  жамааттын атынан башчы катары мамлекеттик уюмдар, мекемелер            жеке адамдар, кооперативдер, фирмалар, чарбалар менен келишим түзө         алат жана иш жүргүзөт;

            -  студиянын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын «Эмгек       жөнүндөгү» мыйзамына ылайык иштен бошотууну, кабыл алууну,    кызмат боюнча жогорулатууну жана төмөндөтүүнү төрагага сунуш             кылат, төрага эмгек отпускасында же узак мезгилге командировкада,             ооруканада болгон учурда жеке өзү чечет.

 

Телерадиостудиянын башкы редакторунун

укугу жана милдеттери:

 

            -башкы редактор редакциялык жамааттын чыгарамачылык иш           чараларынын жылдык, кварталдык, айлык, жумалык пландарын иштеп             чыгып, аны редакциялык кеңешке сунуш кылат, пландардын иш жүзүнө       ашышына кам көрүп, көзөмөл жүргүзөт;

            -  редакциялык жамаатты телерадио студиянын жетекчиси узак мөөнөткө    командировкага кеткенде, ооруп калганда ж.б. зарыл учурларда        жетекчиликке алат;

            - башкы редактор телерадиостудиянын жетекчисине баш ийип, анын            сунушу менен башкармалык тарабынан бекитилет жана бошотулат.

 

 

Редакциялык жамааттын мүчөлөрүнүн

укуктары жана милдеттери:

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Louiscig
cialis tv commercial actresses buy generic cialis online cialis dosagem diaria buy generic cialis online buy generic cialis canada http://cialisgrudj.com/ cialis prices in canada
JeasmoopE
Priligy Expedition Rapide Child Took Expired Liquid Amoxicillin Generic Viagra From Usa п»їcialis Online Pharm
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro