Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » ӨНҮГҮҮ ЖОЛУНДАГЫ ОГПИ 2011-2016-жылдар
7 февраль 2017
2 561

ӨНҮГҮҮ ЖОЛУНДАГЫ ОГПИ 2011-2016-жылдар

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

 

Ош гуманитардык-педагогикалык институту

 

 

 

 

ӨНҮГҮҮ ЖОЛУНДАГЫ ОГПИ

 

 

2011-2016-жылдар

 

 

 

 

 

 

 

 

Ош-2016

 

  

 

 Бул китепчеде Ош гумантардык-педагогикалык институтунда

2011-2016-жылдар аралыгында аткарылган иштер, эл аралык байланыштар, материалдык-техникалык базанын чыңдалышы, илимий изилдөө иштериндеги өсүүлөр жана жалпы эле окуу-тарбия иштеринин сапатын жогорлатуу үчүн түзүлгөн шарттар туурасында кеңири маалыматтар топтолду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда 2011-2016-жылдар аралыгында аткарылган иштер тууралуу маалымат

 

Билим берүү майданында келечек муундарга заман талап кылган даражада билим берүү максаты менен алдыга умтулуп келе жаткан уюткулуу  Ош гуманитрдык-педагогикалык институту  ички мазмуну менен сырткы турпаты төп келип, агартуу ишинде өз милдетин аткарып келет. Окуу жайдын аталышындагы «гуманитардык»  деген статус  бүгүнкү мезгилде өз мүдөөсүн ишке ашырып, билим алып жаткан жаштарды  ак дилдикке, элдик нарк-насилди уютку туткан таалим-тарбияга, алдыңкы тажрыйбалуу илим-билимге  багыттоодо.

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун тарыхы 1925-жылы ачылып, Түштүктөгү эң алгачкы педагогикалык окуу жай катары башат алгандан башталат. Кыргызстандагы эл агартуунун алгачкы жылдарынан тартып билим берүү мекемелеринин арасында өзүнүн ордун, ой-мүдөөсүн билдирип, келечек максаттарын багындырып келе жаткан бул окуу жай 90 жылдык бай тарыхты өз башынан кечирди. Албетте, кылымга тете мезгил аралыгында бир топ алгылыктуу иш тажрыйбага ээ болуп, окутуп-тарбиялоонун элдик үлгүсүн заманбап билим берүү менен эффективдүү жуурулуштура алгандыгын көрүүгө болот. Андыктан окуу жайыбыздагы жалпы эле билим берүүнү сапатын жогорулатуу максатында аткарылган иштердин жыйынтыгына токтолууну туура көрдүк.

Биздин максат, ОГПИнин студенттеринин сандык жана сапаттык өсүүсүн камсыз кылып, абройлуу педагогикалык ЖОЖдордун катарында лидерликке жетишүү. Студенттердин контингенти, билим берүүнүн сапаты, илимий потенциялдын жогорулашы, эл аралык мамилелердин чыңдалышы, билим алууга жана эмгекке карата түзүлгөн шарттар туурасында аткарылган иштерге токтолуп өтсөк. Жыл сайын студентердин контингенти өсүп келе жатат. Аны төмөнкү таблица, диаграммалардан байкасак болот.

 

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун 2011-2016-жылдар аралыгындагы студенттердин контингенти тууралуу маалымат          

 

Окуу жылдары

Жалпы студенттердин саны

1

2011-2012

6280

2

2012-2013

7323

3

2013-2014

7464

4

2014-2015

7711

5

2015-2016

6878

 

 

Окуу жылдары

Жогорку билим боюнча

Атайын орто кесиптик билим боюнча

Сырттан окуу бөлүмү

2011-2012

1739

1200

3341

2012-2013

2774

1403

3146

2013-2014

2707

1448

3307

2014-2015

2589

1296

3826

2015-2016

2229

1404

3245

 

 

 

Материалдык-техникалык база  тууралуу маалымат

Жылдар

Компьютерлер

Принтер жана ксерокопия

(3-1)

Проектор

Интерактивдүү доска

2011

270

29

2

 

2012

330(60)

35(6)

20(18)

1

2013

354(24)

41(6)

24(4)

 

2014

414(60)

60(19)

25(1)

6 (5)

2015

434(20)

63(3)

30(5)

11(5)

2016

485(51)

66(3)

34(4)

 16 (5)

 

 

 

 

Таблицада жана диаграммаларда берилгендей  2011-2016-жылдар аралыгында  билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында материалдык-техникалык базанын чыңдалышы байкаларлык деңгээлде жогорулагандыгы көрүнүп турат.

 

 

 

Жогоруда көрсөтүлгөндөй материалдык-техникалык базанын чыңдалышы менен бирге окуу жайдагы профессордук-окутуучулук курамдын сан жагынан өсүшүнө, ошондой  эле атайын эсептен каралган айлык акы фондун  жетишерлик деңгээлде жогорулатууга жетиштик.

 

ОГПИ жаңы билим берүү жана илимий изилдөө

мейкиндигинде

ОГПИде бүгүнкү күндө 5 илимдин докторлору жана 25 тен ашуун илимдин кандидаттары, 90дон ашуун магистрлер, 60тан ашуун Кыргыз Республикасынын Билим берүүсүнүн мыктылары, 2 спорттун чебери, 80ден ашуун улук окутуучу, 100дөн ашуун окутуучу үзүрлүү эмгектенүүдө.

Ошондой эле мындан ары да  профессордук-окутуучулук жамааттын илимий потенциалын  жогорулатуу максатында жыл сайын илим изилдөөчүлөр, аспиранттар, магистранттар жана магистрлерди алыскы жана жакынкы коңшу мамлекеттерге илимий командировкаларга жөнөтүп туруу жолго коюлган.

2011-2016-жылдары Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун илимий потенциалы жана Эл аралык байланыштары коом алдында даана байкаларлык деңгээлде  жогорулады. Окутуучуларыбыздын илимий потенциалын көтөрүүдө стимул катары 2011-жылга чейин илимдин кандидаттарына бир жолу берилүүчү акчалай сыйлыктын өлчөмү 10 000 сомду түзгөн болсо, 2011-жылдан ушул күнгө чейин жаңыдан илимий ишин коргоп келген илимдин кандидаттарына окуу жайыбыздын Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен  бир жолку берилүүчү акчалай сыйлыктын  өлчөмү 20 000  сомго көтөрүлдү.

Акыркы 5 жыл (2011-2016-жылдар) аралыгында төмөндөгү окутуучулар кандидаттык диссертацияларын ийгиликтүү  коргошту:

 1. Шарипова Р. - философия илимдеринин кандидаты (2011)
 2. Абжалов Т.А. - философия илимдеринин кандидаты (2012)
 3. Мондошов Ш. Н. - педагогика илимдеринин кандидаты (2012)
 4. Абдывасиева З. А. - педагогика илимдеринин кандидаты (2012)
 5. Турдубаева К.Т. - педагогика илимдеринин кандидаты (2013)
 6. Осмонов С. - тарых илимдеринин кандидаты (2013)
 7. Абылов Р.А. - экономика  илимдеринин кандидаты (2014)
 8. Сагынбай к. Н. - тарых илимдеринин кандидаты(2014)
 9. Токоев А. - биология илимдеринин кандидаты(2015)
 10. Арынбаев Э.К. - педагогика илимдеринин кандидаты(2016)
 11. Торошов Т.К. - педагогика илимдеринин кандидаты(2016)
 12. Абсатаров Р.Р. -  биология  илимдеринин кандидаты(2016)

Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын Түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлар ортосунда жыл сайын өткөрүлүүчү «Студенттик олимпиаданын» жеңүүчүлөрүнө жана даярдаган окутуучуларга акчалай сыйлыктар берилүүдө.

 

Акыркы беш жыл аралыгында билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана материалдык-техникалык базанын чыңалышы тууралуу маалымат

 

 • «Манас» эпосунун тарбия берүүдөгү ролун күчөтүү максатында окуу жайда «Манастаануу» борбору уюштурулуп, бүгүнкү күндө студенттерге кызматын көрсөтүп келет;
 • Түштүктөгү акын-жазуучулардын чыгармачылыгын жайылтуу жана мамлекеттик тилдин мыйзамдарынын жер-жерлерде натыйжалуу аткарылышын көздөө максатында эл акыны, улуттук тил комиссиясынын төрагасы Эгемберди Эрматов атындагы каана ачылып, зарыл болгон каражаттар менен жабдылган;
 • Тилди өнүктүрүүгө салым кошуу үчүн мамлекеттик тилди окутууга арналган окуу программалар менен жабдылган заманбап  «Мамлекеттик тил борбору»  ачылды;
 • Жатаканадагы студенттер үчүн заманбап техникалыр менен жабдылган “Кут билим” каанасы ачылды;
 • Студенттик жатакана толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлүп, бүгүнкү күндө мамлекеттик ЖОЖдордун арасында студенттер үчүн заманбап шарттары бар жатакана деп таанылды. Жашоо шарты үчүн душ кабиналары, ажаткана, кир жуугуч машинелер, ашканага жаңы газ плиталары жаңыланды. Студентердин коопсуздугун сактоо жана тартипти көзөмөлдөө максатында бардык керектүү жайларга видео көзөмөл орнотулду;
 • ОГПИнин 90 жылдыгына карата окуу жайыбыздын тарыхын чагылдырган музей бүткөрүлүп, ачылды;
 • Дистанттык билим берүү каанасы 40 компьютер менен жабдылып окутуунун жана студенттердин билимин текшерүүнүн сапатын жогорулатып келет;
 • “Этнопедагогика жана тарых” каанасы заман талабына ылайыкташтырылып ачылды;
 • Жаңы окуу корпусу толук бүткөрүлүп, заманбап каражаттар менен жабдылып, пайдаланууга берилди;
 • Андан сырткары окуу имараттарын, жатакананы кыш мезгилинде жылуулук менен камсыз кылууда акыркы мезгилдерде бир топ маселелер жаралып келген.  Электр энергиясын үнөмдөө, жылуулукту стабилдүү кармоо үчүн Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен кубаттуулугу жогору от казандар курулуп,  окуу жайдын  кампусун толук түрдө көз карандысыз жылуулук менен  камсыз кылууга жетиштик.
 • Жатаканадагы студенттер үчүн акыркы үлгүдөгү компьютерлер менен жабдылган компьютердик зал пайдаланууга берилди;
 • ОГПИ оптикалык линия аркылуу интернет байланышын алууга жетишти. Компьютердик тармакты жакшыртуу максатында окуу корпустары оптикалык линия менен бириктирилди.
 • Ош шаарындагы окуу жайлардан биринчи болуп ОГПИнин Бухгалтериясы эл аралык 1С программасын кабыл алып, кызматкерлерибиз айлык маяналарын, студенттер стипедияларын картычка менен алуу системасына өтүштү.
 • Китепкана эл аралык “Ирбис” системасына кошулду;
 • AVN маалыматтар системасына студенттердин базасы киргизилди;
 • Мамлекеттик сынактарды  электрондук тартипте алуу жолго салынды;
 • Спорттук залдар капиталдык ремонттон өтүү менен кыздар-балдар кийинүүчү кааналар заманбап шартта жаңыланып, спортчуларыбыз үчүн жуунуучу жайлар ишке киргизилди.
 • Жыл сайын өтүүчү Республикалык ЖОЖдор аралык студенттердин спартакиадасына ОГПИ соңку жылдары, спорттун баардык түрлөрү боюнча катышып, спортчулардын жана машыктыруучулардын барып келүү чыгымдары толугу менен каржыланып жатат.
 • Жатаканадагы студенттер 2 кабаттуу жаңы краваттар менен камсыздалды;
 • Окуу жайдын китеп канасы 2млн сомдук китептер менен толукталды;
 • “Таалим” илимий усулдук журналы магилимдер үчүн кызмат кылып келет;
 • “ОГПИнин жарчысы” илимий журналы окуу жайыбыздын илимпоздорунун илимий жана усулдук макалалары жарыяланат;
 • Окутуучулардын билимин өркүндөтүү үчүн бардык адистиктер боюнча курстар ачылып, иш алып барылууда;
 • 2011-жылдан бери окуу жайыбыз 3 жолу мамлекеттик аттестациядан ийгиликтүү өтүп, билим берүү тармагында ишмердүүлүгүн стандарттык негизде улантып келе жатат;
 • Окуу жайдын Эл-аралык аренага чыгуусунун негизинде, абитуриенттерди кабыл алуу толугу менен Жогорку Республикалык Тест менен кабыл алуу системасына өттү;
 • Бул жылдар аралыгында көптөгөн окуу кааналарындагы, Чоң актылар залындагы, Кут билим каанасындагы жана аш канадагы блоктор, столдор жана отургучтар толугу менен жаңы жумшак эмеректерге алмаштырылды;
 • Башкы окуу корпусунун жана Колледж бөлүмүнүн кире бериш обликтери жаңыдан жасалгаланып, басуучу аянтарга заманбап тапан таштар төшөлдү.
 • Деканаттар, бөлүмдөр жана кафедралар жаңы эмеректер жана компьютерлер менен жабдылды;
 • Окуу жайыбызда студенттердин эркин ой жүгүртүү, сөз эркиндигин колдоо багытында «СтудKg» гезити, «Мурас» студенттик телестудиясы түзүлгөн.  Борбордук Азиядагы Америка Университети тарабынан «Мурас» студенттик телестудиясына 150 000 сомдук техникалар берилди.
 • Андан сырткары эл арасынан чыккан жеке фонддор тарабынан аз камсыз болгон үй-бүлөдөн келген  жана активдүү лидер студенттерге акчалай жардамдар берилип келет. Атап айтсак, “Ысмайыл-Ата” фонду тарабынан жардамга муктаж жетим, томолой жетим  8 студенттин 4 жылдык келишимдик акысын орточо эсеп менен 15 000 сомдон  500 000 сом төлөнүп берилип жатат.  “Сатыбалды-Ата” фонду тарабынан 5 жыл бою  ай сайын 10 студентке  500 сомдон 200 000 сомдун тегерегинде стипендия ыйгарып келет.
 • Жогорку Кеңештин депутаттары А. Нурбаев, Т. Зулпукаровдор тарабынан да аз камсыз болгон үй-бүлөнүн балдарына материалдык жардам берилип, 200 000 сомдун тегерегинде келишимдик акылары төлөнүп берилип жатат. 
 • Окумуштуулар кеңешинин чечими менен айрым жардамга муктаж кызматкерлерибизге окуу жай тарабынан материалдык жардам көргөзүп туруу иши колго алынды.
 • Ошондой эле жержерлерде болуп жаткан табигый кырсыктан жабыркаган мекендештерибиз да унутта калбай, окуу жайдын атынан 100 миң, 200 миң сом өлчөмдөрүндө жардамдар берилип жатат.
 • Жыл сайын жалпы кызматкерлердин балдары үчүн Жаңы жылда жана балдар күнүндө атайын окуу жай тарабынан кечелер уюштурулуп жатат;
 • Мындан сыркары окуу корпустанынын айлана - чөйрөсүнө бак-дарак, гүлдөр эгилип, жашылдандыруу иштери жогорку деңгээлге көтөрүлдү.

 

            Акыркы беш жыл ичинде Ош гуманитардык-педагогикалык институту төмөнкүдөй бир нече эл аралык илимий-практикалык конференцияларды жана семинарларды өткөрүүгө жетишти.

 

 

Эл аралык илимий-практикалык конференциялар:

 • «Билим берүү процессинде окутуунун жана тарбиялоонун сапатын жогорулатуу маселелери» 2012-жыл, апрель. Бул конференцияга Түркия, Казахстан өлкөлөрүнөн илимпоздор, ошондой эле  Ж. Баласагын атындагы Улуттук Университеттен, Кыргыз Ата-Түрк Университетинен, Жалал-Абад Мамлекеттик Университетинен, Баткен Мамлекеттик Университетинен, Кызыл-Кыя Гуманитардык Педагогикалык институтунан, Өзгөн технологиялык билим берүү институтунан жана Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардан  атайын чакырылган өкүлдөр илимий баяндамалары менен келип активдүү катышышты.
 • «Этнопедагогика жана тарых: - абалы жана келечеги» 2013-жыл, май. Конференция Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Билим берүү академиясы, «Кыргыз Тарых Коому» Эл аралык коомдук бирикмеси менен биргеликте өткөрүлдү. Аталган конференцияга Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Илим жана илимий-техникалык маалыматтар башкармалыгынын башчысы ф-м.и.д, прфессор А.Жураев, Кыргыз билим берүү академиясынын президенти, п.и.д., профессор Абакир Мамытов, “Кыргыз тарых коому” эл аралык коомдук бирикмесинин президенти, т.и.д., профессор Т.Чоротегин, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору Т.Тургуналиев, Кыргыз Билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Сабыр Иптаров жана  башка чакырылган официалдуу өкүлдөр илимий баяндамалары менен  катышышты.
 • «Жусуп Мамайдын «Манас» эпосун мурас катары сактап калуудагы кошкон салымы», 2013-жыл, ноябрь. Бул конференцияга Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Илим жана илимий-техникалык маалыматтар башкармалыгынын башчысы ф-м.и.д, профессор А.Жураев, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти А.Акматалиев, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Түштүк бөлүмүнүн президенти, академик Б.А.Токторалиев,  залкар Манасчы Рысбай Исаков, Кытай Эл Республикасынын Артуш шаарынын котормочусу Айкын Турсун жана башка официалдуу чакырылган коноктор жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү келип катышышты.
 • 2014-жылдын апрель айында Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарына атайын чакыруу менен «Коомдун психологиялык-социалдык иштери, анын проблемалары жана чечимдери» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияга барып катышып,  Санкт-Петербург шаарындагы Социалдык жана психологиялык институту, Герцен атындагы Университети менен билим берүүнү өнүктүрүү багытында эки тараптуу келишим түзүүгө жетиштик.
 • 2014-жылдын 6-ноябрында   ОГПИнин 90 жылдык мааракесине карата Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү министрлиги менен  биргеликте «Кыргыз Республикасындагы социалдык иштердин абалы жана келечеги» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Конференцияга Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары жана студенттери, Бишкек Гуманитардык Университетинен, Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү министрлигинен атайын өкүлдөр жана регионалдык Жогорку Окуу Жайлардын окутуучулары жана студенттери  катышышты.

 

 • 2015-жылдын май айында Россия Федерациясынын Кемерова Университетинин “ЕДИНСТВО” коомдук фонду, Урал мамлекеттик университети, Пермь мамлекеттик Университети, Санк-Петербург мамлекеттик педагогикалык институту, Бишкек шаарындагы Бишкек Гуманитардык университети  менен Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун ортосундагы эки тараптуу келишимдердин негизинде Улуу Ата мекендик согуштун 70 жылдыгына карата “Кыргыз-Россия кызматташтыгы согуш жылдарында» аттуу Эл Аралык илимий семинар болуп өттү, ага аталган мамлекеттин жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү, аймактык жогорку окуу жайлардан жана орто мектептердин мугалимдери келип катышып, акырында атайын сертификаттарга ээ болушту. Ушул эле иш чаранын алкагында “Мы помним – Мы гордимся” деген аталыштагы студенттик илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.
 • «Азыркы коомдук-маданий шарттардагы үзгүлтүксүз билим берүүнүн проблемалары”, 2015-жыл, ноябрь. Аталган эл аралык конференция ОГПИнин 90 жылдык мааракесин салтанаттуу белгилөө максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Германия Эл аралык кызматташтык коому жана Кыргыз Билим берүү академиясы менен биргеликте  жогорку деңгээлде уюштурулуп өткөрүлдү. 
 • «Жаңы мектепке жаңы мугалим: педагогикалык кадрларды даярдоону модернизациялоонун актуалдуу проблемалары» 2016-жыл, апрель. Аталган конференция Кыргыз-Түрк “Манас” университети менен биргеликте региондогу мектеп мугалимдеринен тартып, Индия, Түркия, Казакстан өлкөлөрүнөн келген илимпоздордун катышуусунда кеңири масштабда өткөрүлдү.

 

Окуу бөлүмү тарабынан өткөрүлгөн усулдук семинар, конференциялар

Аталышы

Уюштурулган орду

Дата

1

“Манас жомокбу же болгон окуябы” тегерек стол

ОГПИ

23.10.12

2

“ЖОЖдордо окулуучу лекцияга коюлуучу талаптар”  семинар

ОГПИ

30.10.12

3

“Билим берүү мазмуну; модернизациялоо жана илимий методикалык камсыздоо проблемалары” семинар

ОГПИ

17.11.12

4

“ЖОЖдогу окутуучулардын компетенттүүлүгү” тегерек стол

ОГПИ

22.11.12

5

Усулдук  көргөзмө

ОГПИ

06.06.14

6

ЖОЖдордо сабак өтүүнүн өзгөчөлүгү семинар

ОГПИ

28.11.14

7

ОГПИнин 90 жылдыгына карата “ОГПИ кылымдан кылымга карай” аттуу көргөзмө

ОГПИ

05.12.14

8

Дублңр күнүн студенттер менен биргеликте уюштуруу

Ош шаары У.Салиева таланттуу балдар лицей-интернаты

17.12.14

9

Педагогикалык жана социалдык-экономикалык илимдер  (Колледж) багыты боюнча өз билимин өркүндөтүү курстары

ОГПИ

02.03-30.04.2015

10

Математика жана маалымат технологиялык илимдер багыты боюнча өз билимин өркүндөтүү курстары

ОГПИ

30.03-05.04.2015

11

Табигый илимдери (химия,биология,география) багыты боюнча   өз билимин өркүндөтүү курстары

ОГПИ

02.03-07.03.2015

12

Филология илимдери багыты боюнча   өз билимин өркүндөтүү курстары

ОГПИ

02.02-08.02.2015

13

Педагогикалык илимдер  багыты боюнча   өз билимин өркүндөтүү курстары

ОГПИ

14.04-19.04.2015

14

Б.Данияров: “ Агартуу майданындагы усулдук изденүүлөр жана табылгалар” I аттуу регионалдык  усулдук семинар

ОГПИ

20.05.15

15

“Насаатчы жаш адисти тарбиялоочу жана окутуучу” семинар

ОГПИ

17.03.15

16

“Мыкты усулчу”   конкурс

ОГПИ

08-12.05.2015

17

“Усулдук изденүүлөр жана табылгалар” аттуу семинар

Өзгөн районунун М.Раззаков орто мектеби

22.10.15

18

“Усулдук изденүүлөр жана табылгалар” аттуу семинар

Алай району С.Молдокулов орто мектеби

30.11.15

19

“Усулдук изденүүлөр жана табылгалар” аттуу семинар

Араван району М.Ашимов орто мектеби

23.12.15

20

“Заманбап инновациялык жана салттык усулдар аркылуу билим берүү сапатын жогорулатуу” атту жаш мугалимдерге семинар

ОГПИ

22.01.16

21

  Б.Данияров: “ Агартуу майданындагы усулдук изденүүлөр жана табылгалар” II аттуу регионалдык  усулдук семинар

ОГПИ

22.04.16

22

“Дублер” күнү

Кара-Суу району,Ак-Буура орто мектеби

12.05.16

23

“Усулдук изденүүлөр жана табылгалар” аттуу семинар

Ноокат району, М.Гапаров орто мектеби

14.05.16

 

ОГПИде өткөрүлгөн эл аралык жана республикалык илимий-практикалык конференциялардан сырткары илимий долбоорлорду ишке ашыруу да жанданып бара жатат. Атап айтсак, окуу жайдын тарыхында биринчи жолу 2014-жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы «Илим жана илимий-техникалык маалыматтар башкармалыгы» тарабынан каржылануучу илимий  долбоорлордун конкурсуна катышып 2014-2016-жылга чейин үч жылдык «Кыргыз этнопедагогикасын изилдөөнүн теориялык-методологиялык маселелери» деген аталышта жалпы каржы фонду 1 млн 300 миң сомдук илимий долбоор жазып өткөрүүгө жетиштик.

Мындан сырткары  2016-жыл үчүн Гуманитардык факультеттин деканы Т.Абжаловдун жетекчилиги менен «Кыргызстандын Түштүгүндөгү жаштардын диний-экстремистик уюмдарга жана радикалдуу күчтөргө кошулуп Сирия жана Ирак мамлекеттерине кетип жаткан себептерин комплекстүү социологиялык изилдөө» деген темадагы 300 000 миң сомдук илимий долбоорду конкурстан өткөрө алдык.

Ошондой эле 2015-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча Мамлекеттик Агенттигине Гуманитардык факултетинин Тарых кафедрасынын доценти Ш. Атаханов тарабынын 350 000 (үч  жүз элүү миң) сомдук Ош шаарындагы «Өзбек мектептерде кыргыз тилин окутуп үйрөтүү»  максатында долбоор жазылып, өткөрүлүп 2016-жылда бул долбоордун үстүндө иштөө  Кыргыз-Россия факультетинин «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын окутуучулары менен биргелешип иш жүзүнө ашырылды.

Бүгүнкү күндө ОГПИ бир топ Эл аралык уюмдар, фонддор менен кызматташууда. Атап айтсак, “Сорос - Кыргызстан” фонду, Евразия фонду, ЮНЕСКО, ЮСАИД, GIZ, Агахан ж.б. Ошондой эле Россия Федерациясынын, Кытай Эл республикасынын элчиликтери менен  тыгыз карым-катнашты сактап келүүдө.

 

ОГПИнин эл аралык байланыштары

Учурда Ош  гуманитардык-педагогикалык институту менен төмөндөгү бир топ алыскы жана жакынкы чет өлкөдөгү окуу жайлар менен педагогикалык кызматташууну жүргүзүп келүүдө:

 

 • Москва мамлекеттик педагогикалык окуу жайы (РФ)
 • Пермь мамлекеттик-педагогикалык университети (РФ)
 • Томск мамлекеттик педагогикалык университети (РФ)
 • Урал мамлекеттик педагогикалык университети (РФ)
 • Санкт-Петербург мамлекеттик психология жана социалдык иштер институту (РФ)
 • Беларус педагогикалык университети (Беларуссия )
 • Назарбаев университети (Казахстан)
 • Абай атындагы улуттук педагогикалык университети (Казахстан)
 • Иззет Байсал университети (Туркия)
 • Вашингтон университети (АКШ)
 • Индиянын Калинга университети (Индия)
 • Сиан Эл Аралык «Бо-Ай» институту (КЭР)
 • Синь-Цзиянь педагогикалык университети(КЭР)
 • Кастамону университети (Туркия)

Жогоруда аты аталган эл аралык масштабда аброю бар жогорку окуу жайлар менен эки тараптуу кызматташууга кол коюлуп,  алар менен тажрыйба алмашуу күн санап өсүүдө.

Өзгөчө белгилеп кете турган жагдай, биздин окуу жай КМШ мамлекеттеринин педагогикалык ЖОЖдордун ассоциациясына мүчө болуп кирди. Бул ассоцациянын алкагында мындан ары кызматташуу жүргүзүлгөн  эл аралык жогорку окуу жайларынын саны артат. Келечекте заманбап билим берүүгө арналган долбоорлорду ишке ашыруу пландаштырылып, эл аралык масштабга чыгуу милдети коюлат.

2015-жылдын август айында окуу жайдын ректору Б.Б. Зулуев  Беларуссияда өткөрүлгөн  КМШ өлкөлөрүнүн мугалимдеринин VI сьездине  катышып келди.

Эки тараптуу кызматташуунун алкагында акыркы эки жыл аралыгында  студенттерибиз Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарында өткөрүлгөн студенттик олимпиадага  Түштүктөгү ЖОЖдордун ичинен биринчилерден болуп катышып,  байгелүү орундарга ээ болуп келишүүдө.

«Социалдык иш» адистигинин студенттери эки тараптуу келишимдин негизинде  профилдик практикаларын Россиянын Санкт-Петербург шаарындагы Социалдык иштер жана психология институтунда жыл сайын барып ийгиликтүү өтөп келишүүдө.

Ал эми «Кытай тили» адистигинде окуп жаткан студенттер үчүн Кытай Эл Республикасындагы Синь-Цзиянь педагогикалык университетинде  бюджеттик жана келишимдик негизде стажировкадан өткөрүүгө жана адистикти бүтүргөн студенттерди магистратурага бюджеттик негизде жөнөтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жетише алдык. Бул келишим эки окуу жайдын ортосунда 5 жылдык мөөнөткө түзүлгөн.

Акыркы эки жылда Түркиянын Кастамону университети менен түзүлгөн келишимдин негизинде Т. Кармышаковдун жетекчилиги менен студенттерибиз стажировкадан өтүп келишүүдө.

Ошондой эле быйылкы окуу жылынан тартып экология жана менеджмент адистигинин студенттери үчүн Урал мамлекеттик педагогикалык университети менен 5 жылдык мөөнөткө келишим түзүлүп, анын негизинде Билим  берүү менеджменти факультетинин 12 студенти 1 окутуучу менен тажрыйба алмашып, эки жумалык  практикаларын өтөп келишти.

2013-2014-окуу жылынан тартып кытай жана англис тилдерин интенсивдүү үйрөтүү максатында, аталган адистиктин студенттери үчүн кытай тили адистиги боюнча  3 волонтер: Ми Сюе, Пынг Пинг, жана Х. Жанг,  ошондой эле англис тили адистиги үчүн  CICA окуу борборунан  волонтер Буушенкуул Алида Аалтиен жана «Жаштар үмүтү» коомдук фондунан Беккер Бетси келип иштеп жатышат.

ОГПИ- “Кыргыз тарыхы коому” эл аралык коомдук бирикмеси, “Диалог Евразия” коомдук фонду, “Единство” коомдук фонду,  2015-жылы Евразиянын педагогикалык ВУЗдар союзуна мүчө,  Роза Отунбаеванын демилгеси менен уюштурулган “Жайлоо” бала бакчасы долбоорлоруна катышып келүүдө.

 «Save the ChiIdren» эл аралык уюму менен байланыш күчөтүлүп,  окуу жайга  мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиячылары жана педагогдору  үчүн 20 000 сомдук окуу-усулдук колдонмолор алынып келди. Мындан сырткары окуу жайыбыздын китепканасы UNICEF, Борбордук Азиядагы «Америка» университети тарабынан англис тили боюнча  500 000 миң сомдук окуу адабияттары менен камсыз болду.

Герман кызматташтык (GIZ) “Борбор Азия өлкөлөрүндө билим  берүү системаларын  реформалоо” долбоорунун негизинде  атайын орто билим  үчүн орус жана кыргыз тилинде «Старттык эксперимент SEA», «Башталгыч мектепте активдүү окутуунун педагогикалык технологиялары»  деген аталыштагы усулдук колдонмолор (600 даана 60 000 сом), “Педагогикалык  практика  боюнча  ментордун справочниги ”  деген аталыштагы усулдук колдонмолор, жогорку билим  үчүн да (180 даана 180 000 сом) өлчөмүндө   алынып келинди жана окуу жайдын китепканасына   350 000  сомдук китеп өткөрүлүп берилди.

«Старттык эксперимент SEA» программасы боюнча табигый илимдер үчүн  350 000 евро өлчөмүндө лабораториялык  жабдыктар, студенттерди  эмгекке үйрөтүү боюнча 8 даана  тигүүчү машина  берилип, учурда студенттер үчүн кызмат кылууда. О.э. “Сильва” борбору  тарабынан окуу китептери белекке берилди. Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Э.Эрматов тарабынан адабий, окуу усулдук китептер, “Манас” эпосуна арналган аудио, видео материалдар белекке берилди.

UNICEFдин Ош шаарындагы офисинен  «Алтын ачкыч» программасы менен иштеген тарбиячылар үчүн ресурстук материалдардан  4 комплект (бир комплект эки миң сом өлчөмүн түзөт, жалпы сегиз миң сом) алынып келинди. Борбордук Азиядагы Америка университетинен  Англис тили предметтери боюнча окуу адабияттары (2000 даана 500 000 сом) өлчөмүндө китептер берилди.

АГА ХАН  Эл Аралык уюм тарабынан ректораттын демилгеси менен   «Ресурстук борбор» ачылды жана  500 000 сомдук каражаттар (Окуу китептери, стол, стул, проектр, компьютер жана башка орг. техникалар)  бөлүнүп берилди.

2009-жылдан бүгүнкү күнгө чейин эл аралык кызматташтык боюнча Германия коомчулугу (GIZ) менен «Борбордук Азиядагы билим берүү системасындагы реформа»  программасы  боюнча  кызматташтык жүрүүдө. Бул убакыттын ичинде 100дөн ашык окутуучулар квалификациясын жогорулатып, тийиштүү сертификатка ээ болушту.

Ошону менен биргеликте  “Башталгыч мектепте активдүү окутуунун педагогикалык технологиялары” 500 000 сом жана  “Педагогикалык практика боюнча ментордун справочниги” деген аталыштагы 200 000 сомдук методикалык колдонмолор берилди.

2015-жыл 13-ноябрда ОГПИнин 90 жылдык мааракесине арналган  “Азыркы коомдук-маданий шартта үзгүлтүксүз билим берүүнүн проблемалары” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын өтүшүнө   GIZ тарабынан финансылык жардамдар көрсөтүлдү, тагыраак айтканда мааракеге республикадан келген элүүдөн ашык коноктордун аба  жолдорун жана  мейманканага жайгаштыруу чыгымдары (900 миң сом өлчөмүндө) каржыланды.

  2014-окуу жылында окуу жай менен Ага Хан фонду менен биргеликте колледждин базасына “Мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүү” ресурстук борбор ачылды. Борбордун ички каражаты 500 миң сомду түздү. Жогорудагы фонд тарабынан каржыланды.

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун түзүлгөнүнө мына быйыл туура 91 жыл толду. Бул жылдар аралыгында окуу жайда билим уясы катары өтө масштабдуу, бай тажрыйба топтой алды. Педагогикалык  адистерди даярдоо ишине бараандуу салым кошту, билим берүү мейкиндиги кеңейди. Билим берүү салттары калыптанып өркүндөдү. ОГПИ традициялуу, классикалык билим берүү менен кошо жаңы инновациялык жана интерактивдүү технологияларды айкалыштырып, билим берүүнүн эл аралык стандарттарына умтулууда.

 

2011-жылдан тартып 2016-жылга чейин  сыйлык алган окутуучулар тууралуу маалымат

 

КР Өкмөтүнүн Ардак грамотасы

1

Абжалов Т.А.

2015

2

Мадраимов С.М.

2015

3

Осекова Т.К.

2015

Жогорку Кеңештин Ардак грамотасы

1

Күчүбаева Б.К.

2015

2

Мырзакулова С.Ж.

2015

3

Омуралиева Г

2015

 

 

 

 КР Билим берүүсүнүн мыктысы төш белгиси

1

Ташболотова А.

2012

2

Жумабаева Д.

2013

3

Алибекова К.

2014

4

Миңбаева К.

2014

5

Турганбаева К.

2013

6

Талканбаева А.

2013

7

Рузматова З.

2012

8

Матисаева Б.А.

2013

9

Торошов Т.

2011

10

Узенбаев Р.

2013

11

Имарова С.

2014

12

Төлөкова Г.

2011

13

Жумагулова З.

2011

14

Смадиярова З.А.

2011

15

Арынбаев Э.

2013

 

 

 

Президентке караштуу Мамлекеттик  тил боюнча улуттук тил комиссиясынын «Кыргыз тили» төш белгиси

1

Мондошов Ш.

2012

2

Тиллабаева А.

2012

3

Исраев С.

2014

 

Окутуучулардын ден соолугуна кам көрүү, эмгекке болгон кызыгуусун арттыруу максатында жыл сайын 12 кызматкерге санаторияларда эс алуусу, дарылануусуна шарт түзүлүп берилүүдө.

Андан сырткары акыркы эки жылдан бери ОГПИде көп жылдар бою эмгектенген 60 жаштан жогорку  кызматкерлерге 5000 сомдон сый акы төлөнүп берилүүдө. (Учурда 60 жаштан жогорку 15 кызматкерге 5000 сомдон 75 000 сом сый акы берилген.)

Ош шаарындагы ЖОЖдор арасында шаардык мэрия тарабынан  ар тараптуу маданий-социалдык иш чаралар  өткөрүлүп турат. Биздин окуу жай кандай гана иш чара болбосун активдүү катышып, алдыңкы орундарды камсыз кылып келүүдө. Алсак, 2013-2014-жылдары эки жолу катары менен шаардык мэрия тарабынан  «/лгүлүү окуу жай», «Эң мыкты билим берүү мекемеси» наамдары менен сыйланды. 2015-жыл “Мыкты педагогикалык окуу жай”, 2016-жылы “Мыкты түнкү жарыктандыруучу ишкана”  наамы менен сыйланды.

Областык мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан мекеме ишканалардын мамлекеттик тилде иш алып баруусу каралып, биздин окуу жай “Мамлекеттик тилде жасалгаланган эң мыкты окуу жай” наамын жеңип алды. 2015-жылы “Мугалим” илимий-педагогикалык журналы тарабынан “Мыкты педагогикалык окуу жай” наамы ыйгарылды

Заманбап билим берүү натыйжалуу болушу үчүн албетте окутуу процесси жаңы техникалык каражаттар менен жабдылышы шарт. Жаңы үлгүдөгү  окутуп-тарбиялоонун шарттарына ылайык окуу жайдагы кааналар, электрондук китепкана  акыркы үлгүдөгү компьютерлер, интерактивдүү доскалар жаңы техникалык каражаттар менен жабдылып келет. ОГПИнин Окумуштуулар кеңешининин чечими менен «Мультимедиалык технологиялар жана дистанттык билим берүү» борбору түзүлүп,  дистанттык бөлүмдө окуган алыскы райондордун студенттери үчүн интернет аркылуу окууга шарт жаралды. Аксы, Чоң-Алай, Баткен, Кара-Кулжа жана Кара-Суу райондоруна ОГПИнин аймактык дистанттык билим берүү борборлору түзүлдү.

Акыркы жылдарда студенттердин контигентинин кескин өскөндүгүнө байланыштуу, кошумча окуу имаратынын зарылчылыгы келип чыкты. Бул муктаждыкты чечүүдө, Ош гуманитардык-педагогикалык институту өзүнүн ички каражатынын эсебинен жаңы окуу имаратынын курулушун баштап, өнүгүү жолунда бараткандыгын айгинеледи. Курулуш иштери 2015-2016-окуу жылына бүткөрүү пландаштырылып, Президентибиз А. Атамбаевдин колдоосу менен Өкмөттүн бюджетинен 10 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, окуу имараты колдонулууга берилип отурат.

 

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун спорттук

жетишкендиктери

 

Акыркы беш жыл аралыгында республикабыздагы  абройлуу окуу жайлар арасында ОГПИ мыкты спортсмен студентери менен тааныла алды. Учурда дене тарбия бөлүмүндө 2-курста  билим алып жаткан Курманаева Зухра  оор атлетика боюнча өз салмагында Кыргыз Республикасынын чемпиону. 2016-жылы Дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, олимпиаданын чемпиону  Каныбек Осмоналиевтин эл аралык турниринин жеңүүчүсү, ушул  Эл аралык турнирде Эл аралык деңгээлдеги спорттун чебери нормасын толтурган. Оор атлетика боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын мүчөсү.

Шотокан-Карате боюнча Абдижалил уулу Атайбек 2012- жылы Бүткүл Дүйнөлүк III чемпионатында  II орунду, 2013-жылы ушул эле деңгээлдеги 53 мамлекет  катышкан IV чемпионатта  III орунду ээлеп Кыргызстандын атын чыгарган.

Талипов Зарлык 3- курстун студенти жеңил атлетика боюнча Ош шаарынын курама командасынын мүчөсү. Кыска   аралыктарга чуркап, «Спорттун чеберине талапкер»  нормасын толтурду. 2015-жыл Жалал-Абадда өткөн Кыргыз Республикасынын VII спортакиадасында Ош шаарынын курамында чуркап III орунду көрсөтүштү.

ОГПИнин окутуучулары Мадашов Марлен, Абдывасы уулу Канат волейбол боюнча 2014-15-жылдын эң мыкты оюнчулары аталган жана Улуттук курама командага кабыл алынган.

ОГПИнин окутуучуларынан түзүлгөн волейбол боюнча курама команда ЖОЖдор арасында 2014-жылы биринчи, 2015-жылы экинчи, 2016-жылы биринчи орунду ээлеп келишти. Андан сырткары 2014-жылы Чолпон-Ата шаарында өткөрүлгөн «Ден соолук» спартакиадасында волейбол боюнча биринчи орунду ээлешкен.

  Аты аталган спорттун чеберлеринин айрымдары, бүгүнкү күндө окуу жайдын окутуучуларынын катарын толуктап, дене тарбия  бөлүмүндө билим алган студенттерди спорттун түрлөрү боюнча тарбиялап, мелдештерге катыштырып келишет. Албетте биз спортчу студенттерибиз менен менен сыймыктанабыз.

 

2011-2016 –жылдар аралыгында Жаштар комитети тарабынан аткарылган иштер тууралуу маалымат

 

             Жаштар комитетинин негизги максаты студенттерди өзүн-өзү башкарууга багыттоо, жаштар үчүн ар кандай багыттагы фестивалдар, конференциялар, конкурстарды, акцияларды  жана башка ушул сыяктуу маданий-массалык иш-чараларды уюштуруу болуп саналат.

            Өзүңүздөргө белгилүү болгондой акыркы жылдарда ОГПИнин Жаштар комитети курамына жигердүү, таланттуу, лидер студенттерди топтоп, өз миссиясын татыктуу аткарып келе жатканын байкайбыз. 

            Коомго жакшылык, жаңылык алып келсем деген жаштардын тобу окуу жайлар арасында болобу, шаардык, республикалык деңгээлдеги маданий-массалык иш-чараларда активдүүлүгүн көрсөтүп, окуу жайыбыздын аброюн алдыңкы университеттердин катарына чыгара алды десек жаңылышпайбыз. Сөзүбүз куру болбосун үчүн  таланттуу жаштардын демилгеси менен ишке ашырылган ийгиликтердин негизгилерине токтолуп өтсөк.

 • Ош шаарынын күнүнө карата 3-октябрда ОГПИнин студенттери (жалпы 300гө жакын) «ОГПИ таза шаар үчүн» деген ураан менен тазалык акциясына чыкты.
 • «Манас» айтуу өнөрү боюнча шаардык деңгээлдеги конкурста ОТ-10 тайпасынын студенти Шакир уулу Медер, 1-орунду багындырып келди. 
 • 2012-жылдан бери 17-ноябрда Эл аралык студенттер күнүнө карата ректораттын демилгеси менен факультеттердеги мыкты окуган студенттер үчүн майрамдык кече-жолугушуулар уюштурулуп келүүдө.
 • 4-майда ОГПИнин лидер студенттери тарабынан алыскы райондордогу мектептердин окуучуларына «Беш сандык» оюнун өткөрүү идеясы  көтөрүлүп,  Өзгөн районунун  Түз –Бел айылындагы Тажиниса Турдубаева атындагы орто мектепке  ОГПИнин мыкты студенттери «Беш сандык» акыл таймаш оюнун өткөрүп келишти.
 • ОГПИнин жаш акындарынын китептеринин бет ачар кечеси болуп өттү.  Студент акындар: Айип уулу Ибрагим, Бакытбек кызы Гүлзада, Шакир уулу Медер, Мирбек Эркинов, Арынова Мээримдердин  алгачкы ыр жыйнактары ректордун демилгеси менен басмадан чыгарылды.
 • КРдин Президентинин алдындагы мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы, ЖКнын депутаты, акын Эгемберди Эрматов менен жолугушуу болуп өттү.
 • «Кыргыз тили» коомунун жетекчиси Райымжан Курбанов менен жолугушуу болуп өттү.
 • “Шоокум” журналынын редакциялык  мүчөлөрү,  п.и.д., профессор А.Муратов, белгилүү этнопедагог Сабыр Иптар уулу менен студенттердин жолугушуусу болду.
 • Билим берүү академиясынын президенти, п.и.д., профессор Абакир Мамытов ОГПИнин окутуучулары жана студенттери менен жолугушту.
 • Кыргыз Республикасынын экс министри Акылбек Жапаров менен студенттердин жолугушуусу уюштурулду.
 • Ош шаарындагы ЖОЖдор жана атайын орто окуу жайлар ортосунда өткөрүлгөн туристтик слетто ББМжТ факультетинин окутуучуларынын жетекчилиги астында ОГПИнин командасы 1-орунга ээ болушту.
 • Ош шаарында ЖОЖдор жана атайын орто окуу жайлар арасында КВН таймашы болуп өттү. Аталган иш-чара «Мен студентмин» деп аталып жалпы 11 команда катышты. Жыйынтыгында ОГПИ 1-орунду ээлеп, диплом жана акчалай сыйлык менен сыйланды.
 • «БИЗ – ТАЗА ШААР ҮЧҮН!» деген ураан астындагы акция шаар күнүнө карата ОГПИнин студенттеринин демилгеси менен уюштурулду.
 • 5-март кыргыздын “Ак калпак күнү” деп белгиленип, Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун ректору п.и.к., доцент Б.Б.Зулуев баш болуп жалпы окутуучу агайлар жамааты жана студенттер менен бирге окуу жайда «Ак калпакчан ОГПИ» жүрүшү болуп өттү.
 • КРнын Билим берүү жана илим министри Элвира Сариева ОГПИге иш сапары менен келип, студенттер менен жолугушту.
 • КРФнын студенти Мелис Маматжановдун “Апакемдин алмасы” аттуу ырлар жыйнагынын бет ачары уюштурулду.
 • 27-апрелде ББМжТ факультетинин студенти Койчубай кызы Жумакандын “Убакытта өчүм бар” жана Жыргалбек уулу Бекзаттын “Унутпа”, 24-майда КРФнын студенти  Арынова Мээримдин “Жан сырым” аттуу ыр жыйнактарынын бетачары болуп, акын суденттердин китептерин басылып чыгышына ректорат демөөрчүлүк кылды.
 • Ош шаарындагы ЖОЖдор жана атайын орто окуу жайлардын ортосунда 23-сентябрь мамлекеттик тил майрамына карата өткөрүлгөн кароо-сынакта “Ак бийке” бийчилер тобу   1-орунга ээ болду.
 • КРнын вице-премьер министри Дамира Ниязалиева институттун жатаканасындагы студенттер менен жакындан баарлашып, жашоо абалдары менен таанышып чыкты.
 • КРнын президентинин алдындагы «Ыйман» фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков менен окуу жайдын жалпы студенттери жолугушуп, жаштар маселелери жаатында кенен талкуу болду.
 • ОГПИнин чоң залында Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев менен студенттер жолугушту.
 • Ош шаардык мэриясы тарабынан ЖОЖдор арасында «ENCOUNTR» оюну уюштурулуп, ОГПИден барган студенттик команда активдүү оюн көрсөтүп келишти.
 • Ош шаарындагы ЖОЖдор арасында өткөн «Жылдын мыкты Жаштар комитети-2015» сынагында ОГПИнин баштагы Жаштар комитети Зайнидин Момонов башкы орунду багындырып «Жылдын мыкты Жаштар комитети – 2015» наамына ээ болду.
 • Ош шаарындагы мекеме-иш каналар ортосунда өткөн «Жылдын мыкты жаш үйбүлөсү-2015» кароо сынагында ОГПИнин Жаштар комитетинин төрагасы Жылкычы у Кубаныч «Жылдын мыкты жаш үй бүлөсү-2015» наамын жеңип алды.
 • «Тарых жана маданият» жылына карата таланттуу студентерден куралган чыгармачыл топ тарабынан   Сармерден уюштурулуп, окуу жайдын чоң актылар залында жалпы жамаатка тартууланды.
 • 25-30-май күндөрү «Бүтүрүүчү-2016» кечеси уюштурулуп, артыкчылык менен бүтүп жаткан студенттерге институттун сыйлоо баракчалары тапшырылды.
 • ОшМУ тарабынан өткөрүлгөн эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына арналган «Студенттер билимдүү, бирдиктүү Кыргызстан үчүн» аттуу республикалык ЖОЖдор аралык достук фестивалында биздин таланттуу студенттер активдүү катышып, атайын ардак грамота жана 15 000 сом өлөчөмүндө акчалай сыйлык менен сыйланышты. Фестивалдын жүрүшүндө биздин студенттер төрт сынактын жыйынтыгы менен (элдик ыр аткаруу, «Манас» айтуу, көркөм окуу, гир көтөрүү) лауреат болушту. Жыйынтыгында ОГПИ менен республикадагы жети ЖОЖдун ортосунда  студенттер жана окутуучулар тажрыйба алмашуу максатында  түзүлгөн  келишимге кол коюлду.

Мындан сырткары 2011-жылы ОГПИнин ректорунун колдоосу менен  Жаштар комитетинин алдында түзүлгөн «Жаратман» чыгармачылык тобу таланттуу, мыкты жаштарга тарбия берүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барууда. Ушул жылдар аралыгында өз уясынан 100дөн ашуун таланттуу жаштарды тарбиялап учурса, азыркы учурда 70 студент официалдуу түрдө мүчө болуп, жума сайын өтүлүүчү тренинг сабактарга катышуу менен, иниституттун өнүгүүсүнө  зор салымдарын  кошуп келет.

Президенттик стипендианттар

 • 2012-жыл. Таир кызы Нүргүл (КРФ)
 • 2013-жыл. Жылкычы уулу Кубанычбек (Гумфак)
 • 2014-жыл. Мамсабир кызы Нурзида (МузПедфак)
 • 2015-жыл. Эсенбаев Нуридин  (Гумфак)

2015-жылы окуудагы ийгиликтери үчүн эки бүтүрүү,  Токтосун кызы Аида (ТТГФ), Кадырбекова  Айсулуу (Гумфак) Президенттик фонддон 50 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлыктар менен сыйланышты.

Кыргыз Республикасында жогорку окуу жайларды реформалоонун алкагында окуу жайдын коомдогу ордун сактап калуу максатында бир топ аракеттер көрүлүүдө. Акыркы беш жылдыкта аткарылган иштердин санап отуруп, алдыда  жасай турган иштерге дагы жаңы идеялар жаралып отурат. Келечекте окуу жайыбыздан аброюн көтөрүү үчүн, студенттерге татыктуу билим берүү максаытнда Сиздер менен, ынтымак уялаган жамаат менен дагы көп ийгиликтерди жаратабыз деген ойдобуз. 

 

 

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Jameszog
generic cialis viagra levitra generic cialis cialis coupon 2016 200.00 cialis cialis commercial actors http://cialispaxl.com/ generico do cialis 5 mg preço

levitra vs cialis vs viagra reviews buy generic viagra online long term side effects of viagra viagra generic medical use for viagra http://viagrapipls.com/ viagra bula e preço

cialis pharmacy price comparison generic cialis walgreens cialis coupon buy cialis cialis 5mg daily use study effectiveness http://cialisgrudj.com/ comprar cialis generico en chile
JeasmoopE
Buy Valtrex 1000 Mg cialis for sale Aurochem Next Day Shipping Amoxicillin Amoxicillin Makes Me Feel Crazy
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro