Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы
16 май 2013
9 336

Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы

Кафедранын девизи:

Улук болсом,  тилим менен улукмун,

Улут болсом, тилим менен улутмун.  

                                                                (Э.Ибраев)

 

<!-- [if !supportLists] -->Ø  <!-- [endif] -->Ырыбыз:

Күчтүүбүз Ата Журттун кучагында,
Калкымдын уюткулуу дили менен.

Биз элбиз, биз инсанбыз, биз улутбуз,
Ала-Тоолук кыргыздын тили менен.

 

Багытыбыз:

Кыргыз тили жана  адабиятынын теориялык жана илимий усулдук маселелерин жандандыруу.

Кафедранын милдеттери:

540301 «Кыргыз тили жана адабияты»  адистигин алган бүтүрүүчү түрдүү типтеги билим берүү мекемелеринде  окутуучулук, илимий-методикалык, социалдык-педагогикалык, тарбиячылык, маданий, башкаруучулук багыттарында профессионалдык ишмердүүлүгүн жүргүзө алган деңгээлде  болушун камсыздоону кафедра өз багыты, милдети  , максаты катары эсептейт.     Студенттердин  жалпы маданиятынын калыптанышына көңүл бөлүп,  окутуунун түрдүү ыкмаларын, усулдарын, каражаттарын пайдалана билүүсүнө,  КР «Билим берүү жөнүндөгү » мыйзамын, жоболорун сыйлоого, урматтого , сактоого  багыттайт. Студенттердин өз алдынча иштерин , ийрим иштерин, олимпиадалык топтор менен иштөөнү,  Студенттик театр, Улуттук Рух борбору, Айтматовтаануу борбору менен кызматташуусун  уюштуруу, катышуу-жетишүүсүн  көзөмөлдөө, кафедранын, факультеттин, ОГПИнин күндөлүк турмушундагы бардык иш-чараларга активдүү катыштырууга аракеттер бар.

                Учурда төмөндөгүдөй милдеттерди жүзөгө ашыруунун үстүндө иш алып барууда:

Келечектеги мыкты педагогду даярдоо үчүн ар түрдүү шарттарды жаратууга салым кошуу;

Кыргыз тили жана адабияты адистигинен талапка ылайык мугалимди даярдоодо окутуучулардын билим дэңгээлин жогорулатууну көзөмөлдөө жана камсыз кылуу багытындагы иш –чараларды жүргүзүү;

                Алдыңкы кесиптин ээлерин чыгаруу менен калктын билим денгээлин жогорулатууга салым кошуу;

   Окутуу, табиялоо иштеринин деңгээлин жогорулатуу үчүн техникалык каражаттарды, окутуунун жаңы ыкмаларын, тарбиялоонун салттык эмес усулдарын практикалаштырып, окутуп-тарбиялоонун традициялык усулдары менен шайкештикте иш алып барууну күчөтүү;

       Окуу - усулдук колдонмолорду, илимий макалаларды, мыкты сабак иштелмелерин басмадан чыгарууну колго алуу;

       Окутуучулардын, өзгөчө жаш окутуучулардын тажрыйбаларын, билим берүүдөгү  чыгармачылыгын, квалификациясын жогорулатууга камкордук кылуу;

                Окутуу-тарбиялоо ишинде республикалык, же аймактык эл агартуунун мыктылары, мыкты усулчулар, мыкты педагогдор менен жолугушуу- баарлашууларды, төгөрөк столдорду үзгүлтүксүз уюштуруу;

        Окутуунун жаны технологиясын, сынчыл ойломдуу өстүрүүчү ар түрдүү тренерлер, мастерлер жана психологдор менен өткөрүлүүчү семинарларга, тенингдерге активдүү катышууну күчөтүү;

                Өндүрүштүк мекемелер менен түздөн-түз байланышты күчөтүү жана бекемдөө;

Кафедра окутуучуларын илимий-изилдөө потенциалын жогорулатууга шарт түзүп берүү:

Теориялык билими практикада шайкеш келген, учурдун талабына жооп берген адистерди даярдоо. 

 

Кафедранын миссиясы:Өсүпкележатканжашмуундутилинсүйүүгө, мекенчилдикке , гумандуулукка, адеп-ахлактуулуккажанакөркөм - адабийбилиминтереңдетүүгөчакыруу.

 

Кафедранын перспективалык планы:

- кафедранын изилдоо проблемасы боюнча илимий багыттагы иш-чараларды аткаруу;

- илимий – теориялык конференцияларга активдуу катышуу;

-усулдук, илимий макалаларды, окуу- усулдук колдонмолорду даярдоо жана жарыкка чыгаруу;

- Эл аралык, ЖОЖдор аралык усулдук семинар, тренингдерге катышуу;

- сабак өтүүдө окутуунун инновациялык технологияларын пайдалануу;

- чет элдик фонддор, башка ЖОЖдор менен байланышты күчөтүү.

 

Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы

 

           Кафедранын тарыхы окуу жайыбыздын 85 жылдык  тарыхый жолу менен тыгыз байланышта. Ар түрдүү себептерден улам жабылган окуу жайы 1976-жылы кайрадан уюштурулуп, бүгүнкү күнгө чейин билим берүү тармагына эң керектүү адистерди даярдап келүүдө.

           1966-76-жылдары кыргыз тили жана орус тили мугалимдери бир секцияда эмгектенишип, секцияны С.И.Кравцева жетектеген. Ал кездеги мугалимдерибиз, эл агартуунун мыктылары К.Касымалиева, Э.Сыдыкова, Г.Акпаралиева, ф.и.к. Б.Эралиевалардын тажрыйбалары - учурда жаш окутуучуларга өрнөк.

           1976-жылдан баштап кыргыз тилчилер тобу өзүнчө секция болуп түзүлүп, 1987-жылга чейин К.Касымалиева, 1987-90-жылдары Н.Азылов, 1990-жылдан 2005-жылга чейин «Эл агартуунун отличниги», ага окутуучу Ш.Н.Мондошов , 2005-2006 - окуу жылында ф.и.к. Г.Т.Жамгырчиева, 2006-2007 - окуу жылында улук окутуучу Н.О.Турганбаев, 2007-2008-жылдары ф.и.к., доцент К.А.Исаков  башкарып келди. Ал эми 2008-2009-окуу жылынан бери кафедраны улук окутуучу Жаанбаева К.Б. жетектеп келе жатат.

           Түштүк аймагына керектүү кесип ээлерин даярдоо зарылдыгынан улам  жаңы адистиктер ачылып, Ош педагогикалык окуу жайы 1996-жылы Кыргыз өкмөтүнүн №470 Указы менен Ош Жогорку колледжи болуп аталды.Кыргыз тили жана адабияты негизги предмет болгондуктан, 1999-жылы 18-августтагы ОЖКнин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен кыргыз тили жана адабияты кафедрасы  түзүлдү.

            Бүгүнкү күндө кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын курамында 17 окутуучу, 3 көмөкчү окутуучу жана  1 лаборант жаштарга терең билим жана тарбия берүүнү камсыз кылууда. Алардын ичинен  илимдин кандидаттары төртөө - ф.и.к., доцент К.А.Исаков, ф.и.к., профессор Тагаева З., т.и.к., доцент Мырзакметов А., ф.и.к.  доцент  бирөө -  Жороев  Т.А., улук окутуучулар үчөө- Ш.Н. Мондошов, К.Б. Жаанбаева,  К.Б.Миңбаева.  НажимидиновУ.Б., Көлбаева Г.   Исираев С.А .        Ал эми окутуучулар - Токтосунова А.М.,  Ырысбай кызы Салима, Жумаева Ж.Т., Абдибалиев. Заирова Н., Тиллабаева А., Оморова Т., Абдразаков Б., Салимжанова К., Султанова А., кафедранын окутуучу-лаборанты Бакирова Г. Студенттер  менен эриш-аркак  эмгектенип келишүүдө.

            Кафедра КР  Билим берүү жана маданият   министрлиги тарабынан бекитилген   ( 18-ноябрь,  2003-жыл, №1012!1,каттоо № 84  сп!пед) жогорку кесиптик толук билим берүүнүн убактылуу мамлекеттик стандартынын  негизинде иш алып барат.

 

            Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы билим тарбия берүү ишмердүүлүгүндө социалдык – экономикалык  жана илимий-техникалык прогресстин талабына ылайык окутууну тынымсыз өркүндөтүү  жана кеңири профилдеги  адистерди даярдоону жүргүзүүдө.

 

540301 «Кыргыз тили жана адабияты»  адистигин алган бүтүрүүчү түрдүү типтеги билим берүү мекемелеринде окутуучулук, илимий-методикалык, социалдык-педагогикалык, тарбиячылык, маданий, башкаруучулук багыттарында профессионалдык ишмердүүлүгүн жүргүзө алган деңгээлде  болушун камсыздоонукафедра өз багыты, милдети, максаты катары эсептейт. шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Sonjanuape
amazon mattress topper queen size mattress firm niles walmart memory foam mattress topper king beautyrest mattress reviews amazon best rated mattress toppers beautyrest black mattress reviews 2016 mattress sales 2016 beautyrest hybrid mattress reviews 2015

best gel memory foam mattress reviews organic innerspring mattress reviews serta gel foam mattress reviews measurements of mattress sizes mattress sales july 2017 mattress sizes in usa 2 gel memory foam mattress toppers 10 top mattress pad 2016
Sonjanuape
mattress firm north carolina best rated mattress toppers mattress sizes uk us mattress sizes dimensions mattress firm coupons 2017 mattress sizes in uk memory foam mattress toppers for twin xl mattress topper costco
Sonjanuape
latex mattress firmness scale innerspring mattress reviews 2017 sealy latex foam mattress reviews gel memory foam mattress toppers reviews latex and memory foam mattress reviews mattress firmness for children mattress warehouse utah mattress reviews 2016 uk
Sonjanuape
sizes of mattresses in inches useful source king size mattress dimensions uk try this website reviews on serta memory foam mattress toppers view it now size of king size mattress in inches i was reading this
Sonjanuape
mattress toppers memory foam reviews check my blog serta mattress sizes in inches take a look at the site here memory foam mattress topper at walmart web link best memory foam mattress for the money 2016 you can try here
Sonjanuape
best mattresses 2015 costco hop over to this site reviews for gel memory foam mattress toppers click for source gel foam mattress topper costco url 2017 best mattresses for lower back pain a knockout post
Agustinstich
ghost pillow reviews useful reference mattress reviews 2016 visit site

reviews on beds helpful resources sierra review helpful hints
Sonjanuape
size of double mattress in inches about his mattress topper costco find more information best mattresses 2015 consumer reports go here america s mattress store in paducah ky visit the website
Agustinstich
tempurpedic reviews consumer reports at yahoo loom & leaf mattress reviews take a look at the site here

mattress ratings check my blog bedding reviews More about the author
Sonjanuape
cannabis industry jobs florida medical cannabis jobs in sacramento cannabis training university medical cannabis thc vape oil for sale cannabis plant flowering stage cannabis users cannabis tx jobs in the cannabis industry in california

cannabis plants yellowing cannabis training university coupon best cannabis trimming scissors/aurora co cannabis oil legalization jobs in the cannabis industry in oregon cannabis growing license washington dsm 5 code for cannabis use disorder severe best cannabis stocks to buy 2017
Sonjanuape
jobs in cannabis denver best cannabis trimming machines cannabis growing system texas cannabis news 2017 cannabis oil legal 2017 cannabis training university online login cannabis trimming machine treatment for cannabis use disorder
Sonjanuape
dsm criteria for cannabis use disorder cannabis jobs in denver colorado best cannabis trimming machine list of cannabis stocks in canada cannabis oil legal in 50 states cannabis growers in oregon cannabis trimming machine cannabis growers in canby oregon
Agustinstich
viagra prices cvs pharmacy viagra without a doctor prescription walmart viagra dosage for older men walmart prices for viagra generic viagra vs brand name viagra generic prices at cvs pharmacy viagra prices to drop new viagra commercial 2016

viagra generic availability sildenafil viagra generic 100mg viagra prices at walmart viagra commercial price of viagra at walmart for 10 pills walmart generic viagra 100mg reviews for female viagra name of generic for viagra
Sonjanuape
cannabis stocks to watch 2018 where to buy cbd gummies online cannabis stocks today cannabis grow guide 2018 hydroponic cannabis growing kits cannabis use disorder dsm ordering cbd gummies online cbd gummies recipe reviews best cbd gummies cannabis trimming service ordering cbd gummies online cannabis growing supplies

cannabis use disorder mild icd 10 cbd gummies cannabis use disorder dsm 5 f code indoor cannabis growing systems canadian cannabis stocks to buy 2018 the growing kitchen cannabis cbd gummies for sale cbd gummies reviews cbd infused gummies wholesale cannabis use disorder severe icd 10 cbd gummies for sale online canadian cannabis stocks to buy 2018
Sonjanuape
beginner cannabis growing kit cbd oil gummies recipe cannabis stocks to watch 2016 motley cannabis oil legal in florida cannabis training university coupon code cannabis growers in california cbd edibles gummies online ordering cbd gummies online cbd gummies vegan cannabis closet grow room setups cbd gummies amazon cannabis training university online login
Sonjanuape
my company my response click here now my company going here home resources website here

read additional resources the full report you can try this out hop over to here clicking here Click Here Read Full Report
Sonjanuape
find more information check helpful resources discover more find out here Discover More the weblink
canadian pharmacies
online pharmacy
online pharmacy
online drugstore
online pharmacies
Мурунку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 39 Кийинки
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro