Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Экономика жана социалдык иштер кафедрасы
9 апрель 2019
31

Экономика жана социалдык иштер кафедрасы

 

                               Экономика жана финансы     кафедрасы

 1. Кафедранын девизи: «Калкыбыздын финансылык сабаттуулугун жоюу жана мыкты кесип ээлерин даярдоо».

 

Кафедранын  тарыхы.

Буйрук № 07-02  96 § 6 01 09 2008 – жыл. ОГПИнин окумуштуулар кеёешинин 2008 – жылдын 5- инюнундагы № 7 (§3) токтомунун негизинде окуу процессин оптималдуу уюштуруу максатында («Экономика жана финансы»  кафедрасы  түзүлгөн).

 

 1. Кафедранын  негизги маселери жана аткарган  иш аракеттери:

 

 • Студенттерге бекем базалык билимди берүү, башкарууну так көзөмөлдүү жүргүзүү аларды өз учурунда жана акылга ылайык пайдалануусуна багыт берүү.
 • Практикалык билиминин жогорулашына шарт түзүү.
 • Студенттерди билим менен билгичтикти, чыгармачылыкты, инновацияга болгон жөндөмдөрдү жана өз учурунда аткарылуучулук проблеманы чечүүгө аё сезимдүү мамиле жана рационалдуу маселелерге үйрөтүү.
 • Кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүү, иштиктүү активдүүлүктүн баардык деёгээлинде мамлекеттик тилдин маанисин күчөтүү.
 • Студенттерди айкөлдүккө чакыруу, патриоттук сезимди өстүрүү.

 

Негизги максаттар:

 • Адистикке багытталган кабинеттерди уюштуруу.
 • Менеджмент жана финансы кааналары сыяктуу заманбап кабинеттерди жандандыруу.
 • «Бүгүнкү студент,-эртенки адис»  аттуу кружоктуу студенттердин жардамы менен ишке ашыруу.
 • Адистике байланышкан мекемелер менен келишим түзүү менен бирге, бүтүрүүчүлөрдүү иш менен камсыз кылуу.

 

   

 

 1. «Экономика жана  финансы»  кафедрасынын  тарыхы.

 

            Окуу жайыбыздын басып өткөн жолу узак убакытты камтыйт. Ар түрдүү себептерден улам жабылып, Жалалабат шаарына көчүрүлгөн. Алгачкы учурда Ж.Бөкөнбаев, Т.Умөталиев., Ж.Шериев, Б.Апышев сыяктуу белгилүү адамдар окушкан. 1966-жылы окуу жайы кайра уюшулуп, бүгүнкү күндө агартуу тармагында эё керектүү адистерди даярдап чыгарууда.

            Түштүк аймагына керектүү кесип ээлерин даярдоо зарылдыгынан улам окуу жай 1996-жылы Кыргыз өкмөтүнүн №470 Указы менен Ош Жогорку Коллежи болуп түзүлдү.

            Мурдагы Ош Жогорку Колледжи Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2002-жылы 18-майдагы №316-токтомунун негизинде Ош гуманитардык – педагогикалык институту болуп түзүлүп, Педагогикалык колледж өз бет алдынча иштөөдө.

           

    

 

2008-жылдын 1 сентябрь  айында:

Буйрук № 07-02  96 .§ 6  01.09.2008 ж.

ОГПИнин окумуштуулар кенешинин 2008-жылдын 5-июнунудагы №7 (§ 3)  токтомунунун негизинде  окуу процессин  оптималдуу уюштуруу максатында  колледжде    «Экономика жана финансы»   кафедрасы  түзүлгөн. Кафедрада бүгүнкү күндө 11 окутуучу эмгектенет:

 Шапиев А., Абдыкадырова А., Абдразаков Э.,  Токобаева Н., Зарипова Д., Аланова Э., Суранов Э.,  Ташалиева Ж., Кадыров А.,  Мендибаева Н. , Бейшеналиев М.

           

Учурда  кафедраны  Шапиев А. жетектейт.

 • Кафедра  башчысы:

Шапиев Алимбек Төлөгөнөвич 1982 жылы Ош областына  караштуу Ноокат       районунда төрөлгөн. 1999 – жылы Ош Жогорку Колледжде Гуманитардык факультеттин  токой чарба менеджери адистигине тапшырып өткөн.

Билими:  Жогорку, 2004-жыл ОГПИ, окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы - 13 жыл ОГПИде 13 жыл

Кызматы: 2004-2007-жылдары ОГПИнин «Билим берүү менеджменти жана туризм» факультетинде эмгек жолун баштаган, 2008-жылдан тартып  Колледж  бѳлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  башчысы.

Публикациялары:

 1. Кыргыз Республикасынын экономикасынын азыркы күндѳгү абалы жана  ѳнүгүү багыты-2012 ОГПИ  жарчысы
 2. Туризмдик тармактарды ѳнүктүрүү - Кыргызстандын келечеги - 2012 ОГПИ жарчысы

Квалификациясын жогорулатуу:

 1. Магистр ОшТУ-2016
 2. Информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы ОГПИ  (Сертификат,2014)
 3. Интернет ресурстарын үйрѳнүү  ОГПИ (Сертификат  2008-2009-окуу жылы)
 4. Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери ОГПИ (сертификат 01.02.2017)
 5. Сапаттын кепилдик тутумунун суроолору Ош-Кыргызстан (Сертификат  10-11.11.2014-ж)
 6. Болонский процесс и кредитная технология ОО Багыт KG (Сертификат 2013-ж)
 7. Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования ( Сертификат 16.03.2018)

Сыйлыктары:

 1. ОГПИнин Эң мыкты илимпоз окурманы грамота -2007
 2. ОГПИнин күнүнѳ карата 35 жашка чейинки курактагы окутуучулар ортосунда ѳткѳрүлгѳн чуркоодо II орун  диплом-2007
 3. ОГПИнин профессордук-окутуучулар жана административдик чарба курамынын арасында мелдеште эң мыкты оюнчу диплом -15-январь 2011-ж
 4. ОГПИ Жаш илимпоздор-2008 Ардак Громата
 5. Ош облустук администрациянын Ардак Громатасы -2017.
 6. Окутуучулардын кесиптик майрамына карата 1000 сом ѳлчѳмдѳ акчалай сыйлык 2012-жыл 2-октябрь

 

 • Окуу иштер боюнча жооптуу:

Абдыкадырова Айсулуу 2000 жылы Ош жогорку колледжге студент болуп кирген. 2005 жылы окуусун ийгиликтуу аяктап, 2006 жылдан баштап «Менеджмент» факултетинде окутуучу болуп эмгектенип келе жатат. Азыркы учурда колледждин «Экономика жана финансы» кафедрасында  эмгектенет.

Билими:  Жогорку, 2005-ж ОГПИ , менеджер,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 13 жыл ОГПИде 13 жыл

Кызматы: 2005-2007-жылдары ОГПИнин «Билим берүү менеджменти жана туризм» факультетинде эмгек жолун баштаган, 2008-жылдан тартып  Колледж  бѳлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  окутуучусу.

Публикациялары:

 1. Туризмдик тармактарды ѳнүктүрүү - Кыргызстандын келечеги - 2012 ОГПИ  жарчысы
 2. Социалдык камсыздоону реформалоонун тактикасы

Квалификациясын жогорулатуу:

 1. Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери ОГПИ (сертификат 01.02.2017)
 2. Сапаттын кепилдик тутумунун суроолору Ош-Кыргызстан (Сертификат  10-11.11.2014-ж)
 3. Болонский процесс и кредитная технология ОО Багыт KG (Сертификат 2013-ж)
 4. Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования ( Сертификат 16.03.2018)
 5. Инновационные методы обучения с элементами арт-терапии-(сертифкат-2018)
 6. Инновационные методы обучения с элементами арт-терапии- МАСТЕР-КЛАСС9сертификат-2018)

Сыйлыктары:

 1. 500 сом акчалай сыйлык 2006-ж
 2. ОГПИнин Ардак грамотасы 2018-жыл 16-май

 

 • Тарбия иштер боюнча жооптуу:

Зарипова Дамира  1979-жылы 24-мартта Ош шаарында төрөлгөн. 1996 – жылы Ош ТУнун “Финансы-экономикалык” факультеттин бүтүргөн.  2005 жылдан  2007 жылга чейин № 33 мектебинде  мугалим болуп иштеген. Азыркы учурда ОГПИнин колледжинин “Экономика жана финансы” кафедрасында  мугалим болуп эмгектенип жатат. 2016-жылы Ош технологиялык университетинен магистратурасын  аяктады.

Билими:  Жогорку, 2001-жыл ОшТУ , финансист,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 9 жыл ОГПИде 9 жыл

Кызматы: 2009-жылдан тартып  ОГПИнин  Колледж  бѳлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  окутуучусу.

Публикациялары:

 1. «Соцально – экономические проблемы регулирования занятости населения и сокращение безработицы в  условиях модернизации труда»  ОшТУ Жарчысы 2016-ж
 2. Товардын штрих кодунун мааниси  (ОГПИ Вестник 2018)
 3. Финансы багыты боюнча адистерди даярдоодо товар жана анын түрлөрүн аныктоону үйрөтүү (ОГПИ Вестник 2018)

Квалификациясын жогорулатуу:

 1. Магистр ОшТУ-2016
 2. Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери ОГПИ (сертификат 01.02.2017)
 3. Сапаттын кепилдик тутумунун суроолору Ош-Кыргызстан (Сертификат  10-11.11.2014-ж)
 4. Болонский процесс и кредитная технология ОО Багыт KG (Сертификат 2013-ж)
 5. Кыргызско – Российские взаимоотношеня и сотрудничество в сфере образования УрГПУ Екатеринбург-Ош (Сертификат  май 2015)
 6. Активные формы обучения Ош (сертификат GIZ, BMZ, 4-5.03.2013)
 7. Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования ( Сертификат 16.03.2018)

Сыйлыктары:

 1. ОГПИнин Ардак грамотасы, 2000 сом акчалай сыйлык   28-сентябрь 2016-жыл
 2. ОГПИнин кесиптик кошунунун грамотасы 2015-жыл
 3. Ардак Грамота Ош шаардык кеңеши 09.2017.

 

 • Практика иштери боюнча жооптуу:

Ташалиева Жанара 1983-жылы 4-апрелде Ош облусунна караштуу Ноокат районунда төрөлгөн. 2000-жылы ОшКУУнун “Экономика” факультетинин «Бухгалтердик учет жана аудит» адистигине  тапшырып, 2005-жылы окууну артыкчылык диплому менен аяктаган. Учурда ОГПИнин колледжинин “Экономика жана финансы” кафедрасында  эмгектенип жатат.

Билими:  Жогорку, 2005-ж ОшКУУ, бухгалтер,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы – 12 жыл, ОГПИде 8 жыл

Кызматы: 2006-2007 жылы Ош шаардык казына бѳлүмүндѳ оператор, референт болуп кызмат жолун баштаган. 2007-2008 жылы ОсОО «Чанк-Телеком»  мекемесинде оператор, 2010-жылдан тартып ОГПИнин «Экономика жана финансы» кафедрасында окутуучу.

Публикациялары:

 1. Роль и проблемы менеджмента в банковской системе ОГПИ жарчысы 2012-жыл
 2. Кыргыз Республикасына Бажы Биримдигинин тийгизген таасирлери ОГПИ жарчысы  2015
 3. Молодежная безработица в Кыргызстане ОшМУ 2014

Квалификациясын жогорулатуу:

 1. Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери ОГПИ (сертификат 01.02.2017)
 2. Сапаттын кепилдик тутумунун суроолору Ош-Кыргызстан (Сертификат  10-11.11.2014-ж)
 3. Болонский процесс и кредитная технология ОО Багыт KG (Сертификат 2013-ж)
 4. Теоритическое основы экономики переходного периода Ош Кыргызстан (Сертификат 11-15.01.2016)
 5. Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования ( Сертификат 16.03.2018)

Сыйлыктары:

 1. 1000 сом акчалай сыйлык 2013-жыл 24-декабрь
 2. Ардак грамота ОГПИ профцоюз комитети 5-октябрь 2017-ж

 

 • Аялдар кенеши:

Токобаева Нуржамал  1977-жылы 25 -октябрда Ош шаарында төрөлгөн.    1994 –жылы КГНУнун “Экономика” факультетине тапшырып 1999 жылы ийгиликтүү аяктаган. 2005-жылдан баштап ОГПИнин китепканасында эмгектенген. 2009-жылдан баштап ОГПИнин колледжинин “Экономика жана финансы” кафедрасында эмгектенип  жатат.

Билими:  Жогорку, 1999-жыл КГНУ, финансист,  окутуучу. Магистр

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы-12  жыл ОГПИде 9 жыл

Кызматы: 2001-2003-жылдары Бишкек шаары  инженердик академиясы, 2007-жылы ОГПИ китепкана башчысынын орун басары , 2009-жылдан тартып  Колледж  бѳлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  окутуучусу.

Публикациялары:

 1. Проблемы возникновения бюджетного дефицита - ОшМУ жарчысы 2016

Квалификациясын жогорулатуу:

 1. Тенденции Евроазийской экономической интеграции: проблемы. Реалии и перспективы (Сертификат 24.11.16-26.11.16)
 2. Педагогдук билимин ѳркүндѳтүү 96- саат ОшМУ  (Сертификат 2014-ж)
 3. АПК Кыргызстана и его развитие в условиях ЕАЭС ОшТУ (Сертификат 9-10.01.2017)
 4. Тренинге для ренеров USAID (Cертификат  03.2017)
 5. Болонская процесс и кредитная технология 36 саат ОО Багыт KG (сертификат 2013)
 6. Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери ОГПИ (Сертификат 01.02.2017)
 7. Кыргызско – Российские взаимоотношеня и сотрудничество в сфере образования УрГПУ Екатеринбург-Ош (Сертификат  май 2015)
 8. Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования ( Сертификат 16.03.2018)

Сыйлыктары:

 1. ОГПИнин Ардак грамотасы 2011-ж
 2. II даражадагы Диплом КГНУ -13-апрель 2017-ж.

 

 • Прафком:

Кадыров Арсен 1986-жылы 7-январда Ош областына караштуу Кара–Cуу районунда төрөлгөн. 2003-жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун   “Менеджмент” факультетинин “Билим берүү менеджери” адистигине тапшырган. 2008-жылы аяктап, 2010 жылдан тартып ОГПИнин колледжинин “Экономика жана финансы” кафедрасында эмгектенип жатат.

2016-жылы Ош технологиялык университетинен магистратурасын  аяктады.

Билими:  Жогорку, 2008-ж ОГПИ,  менеджер,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 8 жыл ОГПИде  8 жыл

Кызматы: 2010-жылдан тартып  ОГПИнин  Колледж  бѳлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  окутуучусу

Изилдѳѳчү темасы: Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасындагы бюджеттик каражаттарды эффективдүү пайдалануунун жолдору

Публикациялары:

 1. Экономикалык ѳнүгүүдѳгү экологиялык маселелер жана  экономикалык ѳсүшкѳ таасир этүүчү  факторлор. ОшМУ жарчысы  2015

Квалификациясын жогорулатуу:

 1. Магистр ОшТУ-2016
 2. Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери ОГПИ (Сертификат 01.02.2017)
 3. «Балонский процесс и кредитная технология» (Сертификат 2013)
 4. «Экономическое развитие» и «Теоретическое основы экономики пероходного периода» (Сертификат 11-15.01.2016)
 5. «Активное формы обучения в начальных классах» (Сертификат 21-22.11.2011)
 6. Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования ( Сертификат 16.03.2018)

Сыйлыктары:

 1. Окутуучулардын кесиптик майрамына карата 1000 сом ѳлчѳмдѳ акчалай сыйлык 2012-жыл 2-октябрь
 2. 2000 сом акчалай сыйлык ОГПИ

 

 

 • Илимий иштер боюнча:

Аланова Эдиса 1977 жылы Ош шаарында торолгон. 1994 жылы КМУУнун оштого филялында «Бухгалтердик учет жана аудит» адистигине  тапшырган. 1999 жылы окуну артыкчылык диплому менен аяктаган. 2000 жылдан баштап КМУУнун китепкана болумундо иштеген. 2002 жылдан баштап Ош шаардык корктондуруу болумундо бухгалтер болуп иштеген.2008-2009 жылдары ОГПИ колледжинде «Экономика Жана финансы» кафедрасында  ийгиликтуу эмгектенип келет.

Билими:  Жогорку, 1999-жыл КГНУ , бухгалтердик эсеп жана аудит,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 11 жыл ОГПИде 10 жыл

Кызматы: 2004-жылы Ош шаарындагы жашылдандыруу мекемесинде  кассир, 2006-жылы КГНУнун Оштогу филиалында окутуучу, 2008-жылы ОГПИнин колледж  бѳлүмүнүн «Экономика жана финансы» кафедрасында окутуучу

Изилдѳѳчү темасы: Кыргыз Республикасына экономикасын  кѳтѳрүүгѳ  салым кошуу.

Публикациялары:

 1. Кыргыз Республикасынын экономикалык-социалдык кѳрсѳткүчтѳрү. ОГПИ Жарчысы 2015

Квалификациясын жогорулатуу:

 1. Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери ОГПИ (сертификат 01.02.2017)
 2. Сапаттын кепилдик тутумунун суроолору Ош-Кыргызстан (Сертификат  10-11.11.2014-ж)
 3. Теоритическое основы экономики переходного периода Ош Кыргызстан (Сертификат 11-15.01.2016)
 4. АПК Кыргызстана и его развитие в условиях ЕАЭС ОшТУ (Сертификат 9-10.01.2017)
 5. Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования ( Сертификат 16.03.2018)

Сыйлыктары:

 1. ОГПИнин күнүнѳ карата 2500 сом ѳлчѳмдѳ акчалай сыйлык  05.2017.
 2. Ардак Грамота 2015-ж
 3. ОГПИнин 90 жылдыгына карата III даражадагы диплом «Жылдын мыкты усулчусу»
 4. Окуу маалымат департаменти Диплом ОГПИ 90 жылдык

 

 • Лаборант: Мендибаева Нуркан 1993-жылы 4-январда, Ош областына караштуу Кара-Суу районунда төрөлгөн, 2008-жылы Ош гуманитардык педагогикалык институнунун колледжине «Менеджмент  (тармактар баюнча)» адистигине тапшырган, 2011-жылы  окууну артыкчылык диплому менен аяктап,  ошол эле окуу жайдын «Экономика жана финансы» кафедрасында  лаборант болуп иштеп жатат.

Билими:  Жогорку, 2015-ж ОГПИ, мекеме менеджери,   окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 7 жыл ОГПИде 7 жыл

Кызматы: 2011-жылы ОГПИнин колледж бѳлүмүнүн «Экономика жана финансы» кафедрасына лаборант жана окутуучу болуп эмгектенүүдѳ.

Публикациялары:

 1. Товардын штрих кодунун мааниси (ОГПИ Жарчысы 2018)
 2. Финансы багыты боюнча адистерди даярдоодо товар жана анын түрлөрүн аныктоону үйрөтүү (ОГПИ Жарчысы 2018)

Квалификациясын жогорулатуу:

 1. Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери ОГПИ (сертификат 01.02.2017)
 2. Билим берүүдѳгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери ОГПИ (Сертификат  06.2017)
 3. Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования ( Сертификат 16.03.2018)
 4. Инновационные методы обучения с элементами арт-терапии – Мастер класс (Сертификат Билим данеги-2018)
 5. Инновационные методы обучения с элементами арт-терапии (Сертификат Билим данеги-2018)
 6. Балдарды шыктандырууга үйрөнөбүз (Сертификат 7.06.2018)
 7. Баланын калыптануусундагы жагымсыз факторлор жана анын алдын алуу жолдору (Сертификат 12-13.06.2018)

 

Сыйлыктары:

 1. Ыраазычылык кат Ош шаардык мэрия 2013-ж
 2. III даражадагы диплом «Мыкты инновациялык сабак» конкурсу 2000 сом 2018-жыл
 3. Мугалимдер күнүнө карата 2000 сом акчалай сыйлык  2018-ж 5-октябрь

 

 • Суранов Э көмөкчү мугалим.

 

 • Абдразаков Э көмөкчү мугалим.

 

 

 1. Негизинен төмөнкү күндүзгү бөлүмдөгү  адистиктерди даярдап келет:

 

- Финансы (тармактар боюнча) -080106.

 1. Кафедрага  тийиштүү сабактардын тизмеси:
 • Экономика.
 • Экономикалык теория.
 • Маркетинг негиздери.
 • Менеджмент негиздери.
 • ФДОиК.
 • Бухгалтердик эсеп.
 • Статистика.
 • Финансылык менеджмент.
 • Салык жана салык жыйноо.
 • Банктык иш.
 • Уюмдун экономикасы.
 • Уюмдун финансысы.
 • Чарбалык ишти анализдөө.
 • Иш кагаздары менен камсыз кылуу.
 • Бизнести пландаштыруу.
 • Финансылык эсеп.
 • Башкаруу эсеби.
 • КР бюджеттик системасы.
 • Акча жана акча мамилелери.
 • Финансы негиздери.
 • Социалдык эмгек экономикасы.
 • Экономикалык окуулардын тарыхы
 • Адистике киришүү
 • Казыналык иш
 • Билим берүүнүн экономикасы
 • Иш мамилелеринин негиздери.

 

 

 1. Келечек планы:
 2. Мугалимдердин билим денгээлин жогорулатуу.
 3. Кабинеттерди адистикке байланыштуу багытта ачуу.
 4. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүү, иштиктүү активдүүлүктүн баардык денгээлинде мамлекеттик тилдин маанисин күчөтүү.
 5. Секция даярдаган адистиктерден «лидерлер тобун» түзүү.
 6. Студенттерди практика учурунда мекеме жетекчилери менен түздөн түз байланыштыруу.

    

   

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro