Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Экономика жана финансы кафедрасы
25 март 2019
84

Экономика жана финансы кафедрасы

 

Экономика жана финансы     кафедрасы

 1. Кафедранын девизи: «Калкыбыздын финансылык сабаттуулугун жоюу жана мыкты кесип ээлерин даярдоо».

 

Кафедранын  тарыхы.

Буйрук № 07-02  96 § 6 01 09 2008 – жыл. ОГПИнин окумуштуулар кеңешинин 2008 – жылдын 5- инюнундагы № 7 (§3) токтомунун негизинде окуу процессин оптималдуу уюштуруу максатында («Экономика жана финансы»  кафедрасы  түзүлгөн).

 

 1. Кафедранын  негизги маселери жана аткарган  иш аракеттери:

 

 • Студенттерге бекем базалык билимди берүү, башкарууну так көзөмөлдүү жүргүзүү аларды өз учурунда жана акылга ылайык пайдалануусуна багыт берүү.
 • Практикалык билиминин жогорулашына шарт түзүү.
 • Студенттерди билим менен билгичтикти, чыгармачылыкты, инновацияга болгон жөндөмдөрдү жана өз учурунда аткарылуучулук проблеманы чечүүгө аё сезимдүү мамиле жана рационалдуу маселелерге үйрөтүү.
 • Кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүү, иштиктүү активдүүлүктүн баардык деёгээлинде мамлекеттик тилдин маанисин күчөтүү.
 • Студенттерди айкөлдүккө чакыруу, патриоттук сезимди өстүрүү.

 

Негизги максаттар:

 • Адистикке багытталган кабинеттерди уюштуруу.
 • Менеджмент жана финансы кааналары сыяктуу заманбап кабинеттерди жандандыруу.
 • «Бүгүнкү студент-эртенки адис»  аттуу кружоктуу студенттердин жардамы менен ишке ашыруу.
 • Адистике байланышкан мекемелер менен келишим түзүү менен бирге, бүтүрүүчүлөрдүү иш менен камсыз кылуу.

 

   

 

 1. «Экономика жана  финансы»  кафедрасынын  тарыхы.

 

            Окуу жайыбыздын басып өткөн жолу узак убакытты камтыйт. Ар түрдүү себептерден улам жабылып, Жалалабат шаарына көчүрүлгөн. Алгачкы учурда Ж.Бөкөнбаев, Т.Умөталиев., Ж.Шериев, Б.Апышев сыяктуу белгилүү адамдар окушкан. 1966-жылы окуу жайы кайра уюшулуп, бүгүнкү күндө агартуу тармагында эё керектүү адистерди даярдап чыгарууда.

            Түштүк аймагына керектүү кесип ээлерин даярдоо зарылдыгынан улам окуу жай 1996-жылы Кыргыз өкмөтүнүн №470 Указы менен Ош Жогорку Коллежи болуп түзүлдү.

            Мурдагы Ош Жогорку Колледжи Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2002-жылы 18-майдагы №316-токтомунун негизинде Ош гуманитардык – педагогикалык институту болуп түзүлүп, Педагогикалык колледж өз бет алдынча иштөөдө.

 

2008-жылдын 1 сентябрь  айында:

Буйрук № 07-02  96 .§ 6  01.09.2008 ж.

ОГПИнин окумуштуулар кенешинин 2008-жылдын 5-июнунудагы №7 (§ 3)  токтомунунун негизинде  окуу процессин  оптималдуу уюштуруу максатында  колледжде    «Экономика жана финансы»   кафедрасы  түзүлгөн. Кафедрада бүгүнкү күндө 11 окутуучу эмгектенет:

 Шапиев А., Абдыкадырова А., Абдразаков Э.,  Токобаева Н., Зарипова Д., Аланова Э., Суранов Э.,  Ташалиева Ж., Кадыров А.,  Мендибаева Н. , Бейшеналиев М.

           

Учурда  кафедраны  Шапиев А. жетектейт.

 • Суранов Э көмөкчү мугалим.
 • Абдразаков Э көмөкчү мугалим.
 1. Негизинен төмөнкү күндүзгү бөлүмдөгү  адистиктерди даярдап келет:

- Финансы (тармактар боюнча) -080106.

 1. Кафедрага  тийиштүү сабактардын тизмеси:
 • Экономика.
 • Экономикалык теория.
 • Маркетинг негиздери.
 • Менеджмент негиздери.
 • ФДОиК.
 • Бухгалтердик эсеп.
 • Статистика.
 • Финансылык менеджмент.
 • Салык жана салык жыйноо.
 • Банктык иш.
 • Уюмдун экономикасы.
 • Уюмдун финансысы.
 • Чарбалык ишти анализдөө.
 • Иш кагаздары менен камсыз кылуу.
 • Бизнести пландаштыруу.
 • Финансылык эсеп.
 • Башкаруу эсеби.
 • КР бюджеттик системасы.
 • Акча жана акча мамилелери.
 • Финансы негиздери.
 • Социалдык эмгек экономикасы.
 • Экономикалык окуулардын тарыхы
 • Адистике киришүү
 • Казыналык иш
 • Билим берүүнүн экономикасы
 • Иш мамилелеринин негиздери.

 

 

 1. Келечек планы:
 2. Мугалимдердин билим денгээлин жогорулатуу.
 3. Кабинеттерди адистикке байланыштуу багытта ачуу.
 4. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүү, иштиктүү активдүүлүктүн баардык денгээлинде мамлекеттик тилдин маанисин күчөтүү.
 5. Секция даярдаган адистиктерден «лидерлер тобун» түзүү.
 6. Студенттерди практика учурунда мекеме жетекчилери менен түздөн түз байланыштыруу.

 

Резюме

Аты – жѳнү: Шапиев Алимбек Тѳлѳгѳнович

Билими:  Жогорку, 2004-жыл ОГПИ, окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы - 13 жыл ОГПИде 13 жыл

Кызматы: 2004-2007-жылдары ОГПИнин «Билим берүү менеджменти жана туризм» факультетинде эмгек жолун баштаган, 2008-жылдан тартып  Колледж  бѳлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  башчысы.

Коомдук иштер: Кафедра башчы

Тил билүүсү: кыргыз, орус тилдери.

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Jffice Excel, Internet Explorer, Power Point

Хобби: чарбачылыкты ѳнүктүрүү

Кошумча маалыматтар: 17.04. 1982-жылы туулган; үй-бүлѳлүү, 1 кыз, 2 уулу бар; дареги Петрова 31/34

 

Резюме

Аты – жѳнү: Токобаева Нуржамал Жоробековна

Билими:  Жогорку, 1999-жыл КГНУ, финансист,  окутуучу. Магистр

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы-12  жыл ОГПИде 9 жыл

Кызматы: 2001-2003-жылдары Бишкек шаары  инженердик академиясы, 2007-жылы ОГПИ китепкана башчысынын орун басары , 2009-жылдан тартып  Колледж  бөлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  окутуучусу.

Коомдук иштер: Кафедрада  аялдар кеңешин жетектейт

Тил билүүсү: кыргыз, орус тилдери.

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer, Power Point

Хобби: Китеп окуу, интернет менен иштөө, музыка угуу.

Кошумча маалыматтар: 25.10. 1977-жылы туулган; үй-бүлөлүү, 1 кыз, 1 уулу бар; дареги Петрова 3

 

Резюме

Аты – жѳнү: Зарипова Дамира Эркинбаевна

Билими:  Жогорку, 2001-жыл ОшТУ , финансист,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 9 жыл ОГПИде 9 жыл

Кызматы: 2009-жылдан тартып  ОГПИнин  Колледж  бѳлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  окутуучусу.

Изилдѳѳчү темасы: Кѳп жашаган эмес, кѳптү кѳргѳн  адам  акылдуу.

Илимий иши: Студенттердин  тарбия  иштерине  жетекчилик кылуу;

Тил билүүсү: кыргыз, орус тилдери.

Компьютерди өздөштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer, Power Point

Хобби: Китеп окуу, интернет булактардан пайдалуу кеңештерди алуу, тамак жасоо, музыка угуу.

Кошумча маалыматтар: 24.03.1979-жылы туулган, үй-бүлѳлүү, 1 кыз, 2 уулу бар, дареги Озгур айылы Коңур жаз

 

Резюме

Аты – жѳнү: Аланова Эдиса Ашимовна

Билими:  Жогорку, 1999-жыл КГНУ , бухгалтердик эсеп жана аудит,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 11 жыл ОГПИде 10 жыл

Кызматы: 2004-жылы Ош шаарындагы жашылдандыруу мекемесинде  кассир, 2006-жылы КГНУнун Оштогу филиалында окутуучу, 2008-жылы ОГПИнин колледж  бѳлүмүнүн «Экономика жана финансы» кафедрасында окутуучу

Изилдѳѳчү темасы: Кыргыз Республикасына экономикасын  кѳтѳрүүгѳ  салым кошуу.

Тил билүүсү: кыргыз, орус тилдери.

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Оffice Excel, Internet Explorer, Power Point

Хобби: Китеп окуу, токуу, бышыруу, музыка угуу.

Кошумча маалыматтар: 25.01.1977-жылы туулган, үй-бүлѳлүү, 2 кыз, 1 уулу бар, Мирсатова

 

Резюме

Аты – жѳнү: Абдыкадырова Айсулуу Мусаевна

Билими:  Жогорку, 2005-ж ОГПИ , менеджер,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 13 жыл ОГПИде 13 жыл

Кызматы: 2005-2007-жылдары ОГПИнин «Билим берүү менеджменти жана туризм» факультетинде эмгек жолун баштаган, 2008-жылдан тартып  Колледж  бѳлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  окутуучусу.

Тил билүүсү: кыргыз, орус тилдери.

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Оffice Excel, Internet Explorer, Power Point

Хобби: китеп окуу, музыка угуу.

Кошумча маалыматтар: 23.03.1983-жылы туулган,  үй-бүлѳлүү, 1 кыз; Петрова 43-39

 

Резюме

Аты – жѳнү: Ташалиева Жанара Мурзакуловна

Билими:  Жогорку, 2005-ж ОшКУУ, бухгалтер,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы – 12 жыл, ОГПИде 8 жыл

Кызматы: 2006-2007 жылы Ош шаардык казына бѳлүмүндѳ оператор, референт болуп кызмат жолун баштаган. 2007-2008 жылы ОсОО «Чанк-Телеком»  мекемесинде оператор, 2010-жылдан тартып ОГПИнин «Экономика жана финансы» кафедрасында окутуучу.

Тил билүүсү: кыргыз, орус, түрк  тилдери

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Оffice Excel, Internet Explorer, Power Point

Хобби: тигүү, музыка угуу.

Кошумча маалыматтар: 04.04.1983-жылы туулган, үй-бүлѳлүү, 1 кыз. Исанова 21-18

 

Резюме

Атыжѳнү: Баргыбаева Нургүл Зуридиновна

Билими:  Жогорку, 2005-ж ОшМУ,   окутуучу

Стажы жана иштажрыйбасы: Жалпы стажы- 10 жыл ОГПИде 8 жыл

Кызматы: 2006-2008-жж,Ош областтык соттук- медициналык экспертиза,медрегистратор,

2008-2010-җж, жеке окуу курсу, окутуучу, 2010-жылдан  ОГПИнин колледж бѳлүмүнүн  «экономика жана финансы»   кафедрасында окутуучу. 

Тил билүүсү: кыргыз, орус ,англис тидери

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Оffice Excel, Internet Explorer, Power Point

Хобби: токуу, тигүү, бышыруу , музыка угуу.

Кошумча маалыматтар: 20.12.1982-жылы туулган, үй-бүлѳлүү, 2 кыз, 2 уулу бар, дареги Кара-Суу

 

Резюме

Аты – жѳнү: Кадыров Арсен Абдубаитович

Билими:  Жогорку, 2008-ж ОГПИ,  менеджер,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 8 жыл ОГПИде  8 жыл

Кызматы: 2010-жылдан тартып  ОГПИнин  Колледж  бѳлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  окутуучусу

Изилдѳѳчү темасы: Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасындагы бюджеттик каражаттарды эффективдүү пайдалануунун жолдору

Илимий иши: кафедрада профком

Тил билүүсү: кыргыз, орус тилдери.

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Оffice Excel, Internet Explorer, Power Point

Хобби: көркөм чыгармаларды окуганды, музыка угуу.

Кошумча маалыматтар: 07.01.1986-жылы туулган, үй-бүлѳлүү, 1 кыз; Дареги Кызыл-Байрак  айылы

 

Резюме

Аты – жѳнү: Бейшеналиев Майрамбек

Билими:  Жогорку, 2017-ж ОшТУ,  экономист,  окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 4 жыл ОГПИде 4-жыл

Кызматы: 2014-жылы ОГПИнин  Колледж  бѳлүмүнүн  «Экономика жана финансы»  кафедрасынын  2017-жылдан тартып  окутуучу.

Изилдѳѳчү темасы: Жаштарга үмүт  берип, патриоттук сезимин күчѳтүү.

Илимий иши:  Колледждин башчысынын тарбия иштери боюнча орун басары

Тил билүүсү: кыргыз, орус тилдери.

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Оffice Excel, Internet Explorer, Power Point

Хобби:  Футбол ойноо, китеп окуу, музыка угуу.

Кошумча маалыматтар: 08.03.1994-жылы туулган, үй-бүлѳлүү. Дареги Ишкаван айылы

 

Резюме

Аты – жѳнү: Меңдибаева Нуркан Меңдибаевна

Билими:  Жогорку, 2015-ж ОГПИ, мекеме менеджери,   окутуучу

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы стажы- 7 жыл ОГПИде 7 жыл

Кызматы: 2011-жылы ОГПИнин колледж бѳлүмүнүн «Экономика жана финансы» кафедрасына лаборант жана окутуучу болуп эмгектенүүдѳ.

Тил билүүсү: кыргыз, орус тил, англис тилдери

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer, Power Point

Хобби: музыка угуу, китеп окуу, тигүү, бышыруу

Кошумча маалыматтар: 04.01.1993-жылы туулган, үй-бүлѳлүү, 1 кыз, 1 уулу бар. Дареги Тээке айылы Алибеков кѳчѳсү – 4

nur_kg_93@list.ru

 

Резюме

Атыжөнү: Суранов Эрнисбек Равшанович

Билими:  Жогорку

Ош шаарынын мэриясы

Кызматы: башкы бухгалтер                                   

Тил билүүсү:

- Кыргыз тили (эне тили)

- Орус тили (эркин)

- Англисче (орто)

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү:

- Microsoft Office, (тажрыйбалуу колдонуучу денгээлинде)

- 1С бухгалтерия (тажрыйбалуу колдонуучу денгээлинде)

Хобби:

Музыка

- Спорт (шахмат, волейбол)

- Көркөм  адабияттарды окуу

- Экономиканы анализдөө,талдоо

Кошумча маалыматтар:

Дареги: 723500, Кыргызстан

Ош ш.

- Подгорная 94а-25 

уюлдук тел: +996(0772) 820721,        

e-mail: SErnisR.kg@mail.ru

 

Резюме

Аты – жѳнү:   Абдразаков Эркинбек

Билими:  1981-1983гг. Московский Финансовый институт. аспирантура.

Стажы жана иш – тажрыйбасы: Жалпы 39

Илимий иши: Банковское дело, Менеджмент, Инвестиционная политика, Стратегия развития страны.

Окуу-усулдук иштери: Банковское дело, Менеджмент, Инвестиционная политика, Стратегия развития страны.

Тил билүүсү: Русский, кыргызский, узбекский, английский со словарем.

Компьютерди ѳздѳштүрүүсү: Microsoft Word, Microsoft Jffice Excel, Internet Explorer, Power Point

Кошумча маалыматтар: Женат, имею 3-х детей, 7 внуков

(0556) 330-012, (0770)523-585.

e mail: Bargy1955@gmail.com 

     

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro