Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Экономика жана финансы кафедрасы
13 февраль 2018
1 752

Экономика жана финансы кафедрасы

 1. Девиз: «Биздин миссиябыз - адамдардын жыргалчылыгына иштөө».

 

Буйрук № 07-02  96 § 6 01 09 2008 – жыл. ОГПИнин окумуштуулар кеёешинин 2008 – жылдын 5- инюнундагы № 7 (§3) токтомунун негизинде окуу процессин оптималдуу уюштуруу максатында («Экономика жана финансы»  секциясы  түзүлгөн).

 

 1. Кафедранын  негизги маселери жана аткарган иш аракеттери:

 

 • Студенттерге бекем базалык билимди берүү, башкарууну так көзөмөлдүү жүргүзүү аларды өз учурунда жана акылга ылайык пайдалануусуна багыт берүү.
 • Практикалык билиминин жогорулашына шарт түзүү.
 • Студенттерди билим менен билгичтикти, чыгармачылыкты, инновацияга болгон жөндөмдөрдү жана өз учурунда аткарылуучулук проблеманы чечүүгө аё сезимдүү мамиле жана рационалдуу маселелерге үйрөтүү.
 • Кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүү, иштиктүү активдүүлүктүн баардык деёгээлинде мамлекеттик тилдин маанисин күчөтүү.
 • Студенттерди айкөлдүккө чакыруу, патриоттук сезимди өстүрүү.

 

 

Негизги максаттар:

 • Адистикке багытталган кабинеттерди уюштуруу.
 • Менеджмент жана финансы кааналары сыяктуу заманбап кабинеттерди жандандыруу.
 • «Бугунку студент,-эртенки адис» аттуу кружоктуу студенттердин жардамы менен ишке ашыруу.
 • Адистике байланышкан мекемелер менен келишим түзүү менен бирге, бүтүрүүчүлөрдүү иш менен камсыз кылуу.

 

 1. Экономика жана  финансы» кафедрасынын  тарыхы.

 

            Окуу жайыбыздын басып өткөн жолу узак убакытты камтыйт. Ар түрдүү себептерден улам жабылып, Жалалабат шаарына көчүрүлгөн. Алгачкы учурда Ж.Бөкөнбаев, Т./мөталиев., Ж.Шериев, Б.Апышев сыяктуу белгилүү адамдар окушкан. 1966-жылы окуу жайы кайра уюшулуп, бүгүнкү күндө агартуу тармагында эё керектүү адистерди даярдап чыгарууда.

            Түштүк аймагына керектүү кесип ээлерин даярдоо зарылдыгынан улам окуу жай 1996-жылы Кыргыз өкмөтүнүн №470 Указы менен Ош Жогорку Коллежи болуп түзүлдү.

            Мурдагы Ош Жогорку Колледжи Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2002-жылы 18-майдагы №316-токтомунун негизинде Ош гуманитардык – педагогикалык институту болуп түзүлүп, Педагогикалык колледж өз бет алдынча иштөөдө.

2008-жылдын 1 сентябрь  айында:

Буйрук № 07-02  96 .§ 6  01.09.2008 ж.

ОГПИнин окумуштуулар кеёешинин 2008-жылдын 5-июнунудагы №7 (§ 3)  токтомунунун негизинде  окуу процессин  оптималдуу уюштуруу максатында  колледжде    «Экономика жана финансы»   секциясы түзүлгөн. Кафедрада  бүгүнкү күндө 11 окутуучу эмгектенет:

 Шапиев А., Абдыкадырова А., Абдразаков Э.,  Токобаева Н., Зарипова Д., Аланова Э., Суранов Э., Баргыбаева Н., Ташалиева Ж., Кадыров А., Тургунбек к Г., Меёдибаева Н.

Учурда  секцияны Шапиев А. жетектейт.

 1. Негизинен төмөнкү күндүзгү бөлүмдөгү  адистиктерди даярдап келет:

 

(Бюджеттик жана келишимдик негизинде)

- Финансы (тармактар боюнча) -080106.

- Менеджмент  (тармактар боюнча) -080501.

 

 1. Секцияга тийиштүү сабактардын тизмеси:
 • Экономика.
 • Экономикалык теория.
 • Маркетинг негиздери.
 • Менеджмент негиздери.
 • ФДОиК.
 • Бухгалтердик эсеп.
 • Статистика.
 • Финансылык менеджмент.
 • Салык жана салык жыйноо.
 • Банктык иш.
 • Уюмдун экономикасы.
 • Уюмдун финансысы.
 • Чарбалык ишти анализдөө.
 • Иш кагаздары менен камсыз кылуу.
 • Бизнести пландаштыруу.
 • Финансылык эсеп.
 • Башкаруу эсеби.
 • КР бюджеттик системасы.
 • Акча жана акча мамилелери.
 • Финансы негиздери.
 • Социалдык эмгек экономикасы.
 • Экономикалык окуулардын тарыхы
 • Адистике киришүү
 • Казыналык иш
 • Билим берүүнүн экономикасы
 • Иш мамилелеринин негиздери.

 

 1. Секциянын профессордук окутуучулар курамы.

 

 1. Шапиев Алимбек Төлөгөнович – менеджер (Кафедра башчысы)
 2. Абдыкадырова Айсулуу – менеджер (мугалим)
 3. Токобаева Нуржамал – финансист (мугалим)
 4. Абдразаков Эркинбек – экономист (көмөкчү мугалим)
 5. Аланова Эдиса – бухгалтер (мугалим)
 6. Зарипова Дамира – финансист (мугалим)
 7. Тургунбек к Гүлсана –экономист (мугалим)
 8. Баргыбаева Нургул- дипломированный специалист (мугалим)
 9. Кадыров Арсен – менеджер (мугалим)

10.Ташалиева Жанара – бухгалтер (мугалим)

11.Суранов Эрнис – бухгалтер (көмөкчү)

 1. Меёдибаева Нуркан – менеджер (лаборант).

 

 

 

 Кафедранын  негизги иштеп жаткан багыттары:

 

 • Студенттерге бекем базалык билимди берүү, башкаруунун так көлөмдүү жүргүзүү аларды өз учурунда жана акылга ылайык пайдалануусуна багыт берүү.
 • Практикалык билиминин жогорулашына шарт түзүү.
 • Студенттерди билим менен билгичтикти, чыгармачылыкты, инновацияга болгон жөндөмдөрдү жана өз учурунда аткарылуучулук проблеманы чечүүгө аё сезимдүү мамиле кылууга жана рационалдуу маселелерге үйрөтүү.
 • Кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүү, иштикдүү активдүүлүктүн баардык деёгээлинде мамлекеттик тилдин маанисин күчөтүү.
 • Студенттерди айкөлдүккө чакыруу, патриоттук сезимди өстүрүү.

 

Билимин өркүндөтүү.

 

        Окутуучулардын билидерин жогорулатуу жана өркүндөтүү максатта ОГПИнин денгээлинде жана колледж тарабынан өткөрүлүп жаткан ар түрдүү семинарларга катышып,  түрдү сертификаттарды алып жатышат.

Шапиев Алимбек агайыбыз өз билимини жогорулатуу максатында ар түрдүү фирмалар менен бирдикте иштеп келет. Ошондой эле Абдыкадырова Айсулуу эжеке  “Салык жана салык жыйноо” адистигинен атайын кошумча курстарга катышып өз билимини өркүндөтүүдө.

 

          Ал эми Ташалиева Жанара эжеке “банк иштери”жана “бухгалтердик эсеп” адистиктери боюнча атайын курстарга жана Кадыров Арсен агай менен семинарга  катышып өз билимин жогорулатууда.

Зарипова Д., Кадыров А., Шапиев А. Агай – эжекелерибиз өз билимдерин жогорулатуу максатында 2014-жылы ОшТУга тапшырышып, 2016-жылы окууларын ийгиликтүү аякташты.

 1. Кафедранын мүчөлөрү катышкан илимий семинарлар:

 

 1. Шапиев А.,
 • «Региональная, международная научная конференция»
 • «Актуальные проблемы университетов Средней Азии в период рыночных преобразований»
 • «Актуальные проблемы развития экономики стран средней Азии и Кыргызстана»
 • «Особенности развития кадров в профессиональной деятельности»
 • « Особенности организации некоммерческих служб и общественного питания в авиалиниях Кыргызстана»
 • конференция посвященная «60-летию профессора Мадраимова С.М.»
 • конференция посвященная «60 летию к.б.н., доц Омуралиевой Г.К.»
 • ОГПИнин 85 жылдыгына карата “Туризмдик тармактарды өнүктүрүү - Кыргызстандын келечеги”
 1. Абдыкадырова А.

      -  конференция посвященная «60-летию профессора Мадраимова С.М.

      -  конференция посвященная «60 летию к.б.н., доц Омуралиевой Г.К.»

      -  «Актуальные проблемы развития экономики стран средней Азии и  Кыргызстана»

 1. Токобаева Нуржамал

    - ОГПИнин 85 жылдыгына карата «Экологиянын  бузулуусу – бүгүнкү күндүн  актуалдуу проблемасы».

 1. Зарипова Дамира

     - ОГПИнин 85 жылдыгына карата «Эне тилиёе кайдыгер караганыё – өз элиёе кара санаганыё»

 1. Ташалиева Жанара

     - ОГПИнин 85 жылдыгына карата « 2011-жыл Курманжан Датка жылы»

 1. Кадыров Арсен

    - ОГПИнин 85 жылдыгына карата «Окутуунун методдору жана педагогикалык жаёы иновациялык технологияларды пайдалануу менен студенттердин билимин тереёдетүү жана өнүктүрүү.

 

 

Окутуучулардын актуалдуу докладдары жана макалалары.

 

 1. Шапиев Алимбек:

Докладдары:

 1. “Түштүк регионундагы өсүмдүктөрдүн зыянкечтерине биологиялык күрөш жүргүзүү жана анын экономикалык чыгымдарын азайтуу”.
 2. “Азыркы базар экономикасындагы инфляциянын деёгээли”.
 3. «Азыркы базар экономикалык шарта эркин ишкердүүлүктүн мааниси».
 4. ОГПИнин 85 жылдыгына карата “Туризмдик тармактарды өнүктүрүү - Кыргызстандын келечеги”

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro