Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Укук таануу коомдук илимдер кафедрасы
18 январь 2018
770

Укук таануу коомдук илимдер кафедрасы

Социалдык иштер жана коомдук илимдер  кафедрасы

 

Кафедранын  девизи:      Мамлекеттин тарыхын жана коомдун кызыкчылыгы үчүн түзүлгөн мыйзамдарды, жарандык ченемдерди окутуу.

Кафедранын  миссиясы:  

     а) Окутуу процессинде тереё билимдүү, интеллектуалдуу жаштарды тарбиялоо.

     б) Кыргызстандын келечегин куруудагы жарандарды  мекенчилдикке  тарбиялоо.

     в) Инновациялык технологияларын колдонуу.

     г) Окутуу-тарбиялоо процессин оптималдаштыруу жана информациялык техниканын негизинде ишке ашыруу.

     д) Окууга болгон кызыгууну арттыруу,  чыгармачылык  жөндөмдүүлүгүн өркүндөтүү.

     е)  Жаёы маалымат берүүнүн көлөмүн кеёейтүү.

     ж) гуманитардык предметтерди окутуу аркылуу, атуулдукка, мыйзамга баш ийген, укуктук ченемдерди тааныган коомдун активдүү мүчөлөрүн тарбиялоо.

 

Социалдык иштер  жана коомдук илимдер кафедрасынын тарыхы

                            Социалдык иштер  жана коомдук илимдер кафедрасында кесиптик  орто билимдүү  адистерди  даярдоо  Кыргыз Республикасынын  билим  берүү  министрлиги тарабынан,  Кыргыз Республикасынын  билим берүү  стандартынын негизинде жүргүзүлөт.

Социалдык иштер  жана коомдук илимдер кафедрасынын тарыхы колледждин тарыхы менен бирдей. Себеби  педагогикалык  техникум  болуп ачылганда эле   кафедра секция деп уюшулган.

  1. 04. 2001-жылы № 81 – буйрук менен «Коомдук илимдер» секциясынын башчысы М. Таиров дайындалган.

       2005-жылы август айында  укук таануу адистиги кошулгандыгына байланыштуу «Гуманитардык  секция» болуп өзгөргөн.

      Бул кафедрада эки багытта билим алышат: «Юрист» жана «Дене маданияты» адистигине ээ болушат. Кафедрада алды 45 жылдан кем  эмес  стаждуу  окуутучулар  эмгектенишип,  өз  тажрыйбаларын  кеёири таркатып,  окуу жайга  салым кошуп келе жатышат.    

       Азыркы мезгилде кафедрада  16  окутуучу   иштейт. Анын ичинен 3 юрист,  6 тарыхчы,  1-лаборант, 6 дене тарбия мугалими бар. Окутуунун жаёы  технологиясын  колдонуу  аркылуу  интерактивдуу   ыкмалар менен   студенттерге  билим  беришет.  

         Өлкөбүз  өз алдынча өнүгүү  мезгилинде жарандардын жарандык укуктук ченемдерди аткарышы, атуулдук  ар-намыстын, улуттук аё  - сезимдин калыптанышы жана эл биримдиги  зарыл. Ал эми Ата-Мекен тарыхынын  мааниси  зор.  Өз  өлкөсүнүн  ишенимдүү,  анык  атуулу  Ата журттун  эртеёки  келечеги үчүн  күрөшө  билүүгө милдеттүү.

        2002 - 2004 - ж. секцияны Умаров Атантай жетектеген. 2003-жылы «Гуманитардык предметтер» деп аталып, Жолонов  Жалын жетектейт. «Гуманитардык секция» деп аталып, 2005-2006-жылы Анарбаева Диларам, Осмоналиева Бактыгүл, 6. 11. 2007-ж буйрук № 07-02.118 § 3 менен Жээнбеков А. С., 3.09.2008-ж  буйрук  № 07-02-98 менен Анарбаева Д. М. секция башчысы болуп иштешкен.    

        ОГПИнин окумуштуулар кеёешинин 2009-жылы 28- августундагы чечимине ылайык  буйрук № 07-02.90 §1 «Укук таануу» адистигиндеги юристтер чыгарылгандыгына байланыштуу «Укук таануу жана коомдук илимдер» секциясы деп аталган.

       2013-жылдын 27-апрелиндеги ОГПИнин Окумуштуулар Кенешинин №7 токтомунун негизинде Буйрук № 07-02.69 секция кафедра статусуна өткөрүлгөн.

       2016-жылдын 15-сентябрындагы Окумуштуулар   Кенешинин №1 токтомунун негизинде №07-01.06. Укук таануу жана коомдук илимдер кафедранын аталышы “Социалдык иштер жана  коомдук илимдер” деп өзгөртүлгөн.

  1. 01. 2009 - жылдан баштап (буйрук № 07-02-02 § 2) бул кафедраны А. З. Ташболотова жетектейт.  

Магистрлер:

1)Машрапова З.

2)Касымали у Б.

Турдукулов А.

 

Магистрге  тапшыргандар(2017-жыл)

1)Куватали у Н.

2)Эркинбаев М.

3)Жолдошова Д.

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro