Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Англис тили жана англис тилин окутуунун усулу каф.
13 февраль 2018
2 684

Англис тили жана англис тилин окутуунун усулу каф.

Англис тили жана аны октуунун сулу кафедрасы жөнүндө маалымат:

Кафедранын  миссиясы: Кесиптик  ишмердүүлүктүн ар кандай чөйрөлөрүндө керектелген жогорку квалификациялуу англис тилинен адистерди даярдоодо  зарыл  болгон  теориялык жана  практикалык  билимдерди калыптандыруу, өнүктүрүү  жана  чыгармачыл колдонуу.

Кафедранын урааны: “Көп тилдүүлүк – келечекке  болгон инвестиция!”

Кафедранын  стратегиялык өнүгүүсүнүн  негизги  приоритеттери:

 • Окутуучулардын жана  студенттердин  илимий-изилдөөчүлүк  жана  инновациялык  потенциалын  жогорулатуу;
 • ОГПИнин салттарын  сактоо жана  жайылтуу  максатында кафедранын окутуучулук  курамынын  билим берүүчүлүк  жана  илимий  ишмердүүлүктөрүн бириктирүү;
 • Кафедрадагы билим берүүнүн,  тарбиялоонун  жана  илимий процесстеринин  сапатын жогорулатуу.

         Англис тили жана аны окутуунун  кафедрасы  2000- жылы “Дүйнөлүк тилдер” кафедрасы деп негизделген.  1999-жылы англис тили адистиги боюнча алгачкы студенттерди кабыл алган. 2002- жылы   аталган адистиктин студенттерине өзүнчө билим берүү максатында Окумуштуулар кеёешинин чечими менен "Дүйнөлүк тилдер" кафедрасынан бөлүнүп, “Англис тили жана аны окутуунун усулу” кафедрасы деп аталган. Негизделгенден бери кафедра башчылары катары филология илимдеринин кандидаты, доцент Салижанов С.А., Кеденова Г., Абдурахманова С.О., Насырова М., Франк С.А. К.Ф.Калилова иштешкен. Андан сырткары  Колин Спервей (Англия), Рой Уилкинс (АКШ), Дилдар Гартенберг (АКШ), Энн Эмерсон (АКШ) жана Алида Буушенкул сыяктуу волонтерлор студенттерге англис тилин үйрөтүүдө өз салымдарын кошушкан. Учурда Тынчтык Корпусунун волонтеру Майкл Бреди окутуучулар жана студенттер менен биргеликте иш алып барууда.

Кафедранын илимий багыты боюнча окутуучулар тарабынан   илимий жана усулдук макалалар жарык көрүүдө. Өз билимин өркундөтүү максатында окутуучулар Сорос фонду, “Лингва” мектеби, Кыргызстандагы чет тил мугалимдеринин бирикмеси  жана Япония өлкөсүнүн жогорку окуу жайларынан профессорлору тарабынан уюштурулган ж.б.усулдук семинарларга катышып, студенттерге билим берүүдө  окутуунун жаны усулдарын колдонушууда.                                                                                                                                                                     “Англис тили” адистиги боюнча кафедра 2004- жылы алгачкы бутуруучулорду  чыгарган. Учурда бул адистик боюнча  8 тайпа 196 студент, анын ичинен 89 студент бюджеттик, 99 студент келишимдик негизде билим алууда.                                                                                             Кафедрада окутуучулук-профессордук курам жалпы: 21, анын ичинен 10 ага окутуучу (анын ичинен магистрлер- 5, 3 – билим берүүнүн мыктысы), 6 окутуучу,  4 көмөкчу окутуучу, 1 усулчу-окутуучу эмгектенишет.

 

Кафедранын чыгармачыл борборлору:

 1. Англис тилин интенсивдүү үйрөтүү борбору. (№220,230)
 2. Америка таануу борбору (№214)
 3. Кыргызстан таануу борбору (№225)

   Борборлордун максаттары:

 -Студенттердин оозеки жана жазма кебин өстүрүү

  -Студенттердин тил үйрөнүүгө болгон кызыгуусун арттыруу.

 -Студенттердин билим алуусуна,окуусуна жана иштөөсүнө  чыгармачылык жагдай түзүү.

 -Студенттерди тил үйрөнүүсүндө аудио-  видеодисктер жана адабияттар менен камсыздоо.

 

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлиги

 

А.Ж.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институту

                                                        «Тилдерди интенсивдүү үйрөнүү борбору»

                                   Center of Learning Languages Intensively

  « Who knows two languages is a twice man »

« Канча тил билсең – ошончо дил билесиң »

     220-каана

  Борбордун жетекчиси:          Бекболотова Айгерим Чынарбаевна

  « Who knows two languages is a twice man »

« Канча тил билсең – ошончо дил билесиң »

   Борбордун  кыскача тарыхы:

   

               «Тилдерди интенсивдүү үйрөнүү» борбору 2007-жылдын 7-февралында Ош гуманитардык–педагогикалык институтунун жетекчилиги менен гуманитардык факультеттин «Англис тили жана аны окутуунун усулу» кафедрасынын  базасында студенттер заманбап технологияларды колдонуу менен англис тилин интенсивдүү, мобилдүү үйрөнүү максатында ачылган.

     

 Борбордун негизги функциясы жана милдеттери:

Борбордун негизги функциясы:

- Тилди интенсивдүү үйрөнүүгө шарт түзүү, көмөк көрсөтүү

Борбордун максаттары:

 1. Студенттердин өз алдынча билим алуусуна шарт түзүү;
 2. Студенттердин окуусуна жана иштөөсүнө чыгармачылык жагдай түзүү;
 3. Заманбап техникалык каражаттар менен жана көркөм адабияттар менен

      камсыздоо;

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлиги

 

А.Ж.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институту

 

 «Америка таануу борбору»

 

“ American center ” 214-каана

 

« When you are in Rome do as Romans do »

   Борбордун жетекчиси:        Мадраимова  Назира Сапарбековна

  

Борбордун  кыскача тарыхы:

   

               «Америка таануу борбору»  2008-жылдын 7-февралында Ош гуманитардык–педагогикалык институтунун жетекчилиги менен гуманитардык факультеттин «Англис тили жана аны окутуунун усулу» кафедрасынын  базасында студенттер заманбап технологияларды колдонуу менен англис тилин интенсивдүү, мобилдүү үйрөнүү максатында ачылган.

      

Борбордун негизги функциясы жана милдеттери:

Борбордун негизги функциясы:

- англис тилин студенттер арасында жайылтуу

- Тилди интенсивдүү үйрөнүүгө шарт түзүү, көмөк көрсөтүү

Борбордун максаттары:

 1. Студенттердин Америка жөнүндө кеёири маалымат алуусуна шарт түзүү;
 2. Студенттердин окуусуна жана иштөөсүнө чыгармачылык жагдай түзүү;
 3. Заманбап техникалык каражаттар менен жана көркөм адабияттар менен

      камсыздоо;

 

Кыргыз Республикасынын билим берүү

 жана илим министрлиги

  

А. Ж. Мырсабеков атындагы  Ош

 гумантардык-педагогикалык институту

  

Гуманитардык факультети

«Кыргызстан таануу» борбору

Center of Kyrgyzstan Learning

 «Кыргызстан таануу»  борборунун  2016-2017  окуу  жылы  боюнча  отчету

  225 - каана

  Борбордун жетекчиси: Назаракунов О. У. ______________

 «Кыргызстанкелечеги кеё өлкө»

«Kyrgyzstan is the country of a future»

 

Ош-2017

225-Каананын негизделиши

 «Кыргызстан таануу»  бобору 2009-жылдын 5-мартында Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун жетекчилиги менен гуманитардык факультетинин дүйнөлүк тилдер» кафедрасынын базасында ачылган.

Борбордун негизги функциясы жана милдеттери:

Кыргызстан таануу борборунун негизги функциясы:

- Кыргызстан жана кыргыздар жөнүндө (тарыхы, салт-санаасы, инсандары, колдонгон  буюмдары ж.б) англис тилинде тааныштыруу;

Борбордун  кыскача тарыхы

«Кыргызстан таануу» бобору 2009-жылдын 5-мартында Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун жетекчилиги менен гуманитардык факультетинин дүйнөлүк тилдер» кафедрасынын базасында ачылган.

Борбор негизинен Европа өлкөлөрүнөн келген конокторго,  туристерге, жалпы эле Кыргызстан таануучуларга Кыргызстанды англис тилинде таанытуу максатында ачылган.

Борбордо 2016-жылы  өткөрүлгөн  иш-чаралар

                       2016-жылы «Кыргызстан таануу»  борборунда  төмөнкүдөй                иш- чаралардын өткөрүлүүсү  пландаштырылды: « Кыргыз жери - кооз жер», 25-мартта « Кыргыз элинин баалуулуктары:  Нооруз майрамы, Сүмөлөк жана  анын тарыхы», 19-апрельде  «Кыргызстандын акча бирдиктери», 22-майда «Кыргыздын улуттук кийимдери жана тарыхы», 26-июньда «Кыргыздын улуттук бийи Кара-жорго жана анын тарыхы» аттуу иш чаралар жана ай сайын Кыргызстан жана кыргыздарга тиешелүү көйгөйлүү, талаш-тартыштуу маселелер үстүндө диспут, тегерек столдорду өткөрүп туруу; 2016-окуу жылында бекитилген 225-каанадагы   жылдык иш пландар толугу менен аткарылды. 2016-жылдын январь айынан тарта  студенттеридин билим денгээлин арттыруу,  дуйно таануусун жакшыртуу, жазуу, суйлоо  кебин онуктуруу максатында  «Кыргызстан таануу»  борбору оз ишин алып барды.   Ар жуманын  шаршемби кундору 1-курстан, 4-курска чейинки студенттер арасында   Кыргызстан жана кыргыздарга тиешелүү көйгөйлүү,  талаш-тартыштуу маселелер үстүндө диспут, тегерек столдорду өткөрүп турду.

 Ошону менен бирге сабактан тышкары студенттер менен кошумча курстар отулду. 2016-жылдын ноябрь  айында  каралган англис тили жумалыгында, англис тили кафедрасынын  окутуучулары техникалык  каражаттарды  колдонуп  ачык сабактарды отушту.   Ал эми студенттер менен болгон сабактын негизги принциби: студенттерге грамматика, фонетика жана лексика жаатында билим беруу.  Коомдук майрамдарда студенттер  Halloween,  8-март «Аялдардын эл аралык куну»,  21-март «Нооруз»  9-май «Жениш куну» майрамдарын   225-каанада  откордук. Андан сырткары студенттерге  «Окутуунун тез ыкмалары» аталышта кошумча курсттар англис тилинде откорулуп жатат.  «Англис тили жана аны окутуунун усулу»  кафедрасынын  окутуучусу  Бекмуратова  Наргул  2016-жылдын 10-мартында  «Кыргызстан  таануу»  борборунда  Ан-12  б-1   группасында         « Кыз ала качуу салтпы,  же кылмышбы? »  деген көйгөйлүү темада кыргыздырдын үйлөнүү салттары боюнча студенттер арасында диспут өткөрдү. Диспутта студенттер өз ойлорун кеёири айтышып, талкууга активдүү катышышты. Негизинен талкуу кыргыздын үрп-адат, каада-салттары ошондой эле азыркы күндөгү кыргыздардын үйлөнүү тойлорунда кээ бир терс көрүнүштөр, б.а. Европа стилиндеги тойлор, кыргыздардын ошолордой кылып той өткөрүп жаткандыгы жөнүндө жана башка дагы маалыматтар, көптөгөн суроолордун үстүндө өтө кеёири жана кызыктуу талкуу болду. «Англис тили жана аны окутуунун усулу» кафедрасынын окутуучусу  Назаракунов  Омурбек Усонович  2017-жылдын 23-сентябрында  «Кыргызстан  таануу»  борборунда  Ан-16 к-1 тайпасында  «Эне тилге таазим» деген темада ачык тарбиялык саат отту, анда кыргыз тилинин пайда болуу  тарыхы,  тилдин статусу, проблемалары   жана тилди онуктуруунун жолдору  тууралуу кенири маалыматтар берилди.  Бугунку  кундо  «Кыргызсан таануу»  борборунда 7-компьютер интернетке туташтырылып,  кун сайын биздин факультеттин студенттери жана мугалимдери учун                кызмат корсотуп келет.  2017-жылдын март айынан тарта гуманитардык факультеттин 4-курсунун студенттери илимий жетекчилери менен биргеликте кваливикациялык иштерин жауу учун керектуу материалдарды  интернет булактарынан издешти жана компьютерлерди  колдонушту.

 

Борбордун Эл аралык жана башка жогорку окуу

жайлар менен болгон байланыштары.

 

Борбордо студенттердин, профессордук-окутуучулук курамдын жүргүзүп жаткан иштери.

    Борбордо студенттер күн сайын Кыргызстан жана кыргыздар жөнүндөгү маалыматтарды окуп, үйрөнүшүүдө (китеп, журнал, аудио, видео-дисктерди пайдаланышууда). Окутуучулар тарабынан диспут, тегерек столдор пландаштырылып, материалдык техникалык база толукталууда.

Борбордун  келечек иш пландары:

 

 • Борбордун эл аралык жана башка ЖОЖдор менен болгон байланышын күчөтүү;
 • Кыргызстан таануу борборун студенттер, окутуучулар, айрыкча чет өлкөлүк меймандар үчүн эё пайдалуу борборго айландыруу;
 • Англис тилиндеги Кыргызстан жана кыргыздар жөнүндөгү маалыматтарды (китеп, журнал, аудио, видеодисктер, сувенирлер ж.б) кеёейтүү;
 • Кыргызстан жана кыргыздарга тиешелүү көйгөйлүү, талаш-тартыштуу маселелер үстүндө диспут, тегерек столдорду өткөрүп туруу.

                           

 

Кыргыз Республикасынын билим берүү

 жана илим министрлиги

  А. Ж. Мырсабеков атындагы  Ош

 гумантардык-педагогикалык институту

  Гуманитардык факультети

 

«Тилдерди интенсивдүү үйрөнүү » борбору

 

«Тилдерди интенсивдүү үйрөнүү »  борборунун 2016-2017-окуу жылы боюнча отчету

  230 - каана

  Борбордун жетекчиси: Абдыразакова М.О. ______________

 Ош-2017-ж.

 Борбордун негизги максаты жана милдеттери:

«Тилдерди интенсивдүү үйрөнүү» борборунун негизги максаты:

Студенттердин дүйно таанымын өнүктүрүү үчүн тилди терендетип үйрөнүү, эл аралык тажрыйбаларды  теренирээк өздөштүрүү. Тилдерди үйрөнүүдө борбордун  орду бар.

 • Студенттердин тилге болгон кызыгуусун арттыруу;
 • Тил курсунда студенттердин сүйлөө кебин өнүктүрүү;
 • Студенттердин өз алдынча иштөөсуно шарт түзүп берүү;
 • Заманбап техникалык каражаттар менен окутуу процессин жакшыртуу;
 • Тилди интенсивдүү жолдор менен калыптандыруу;

 Борбордун  кыскача тарыхы

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда «Тилдерди интенсивдүү үйрөнүү»  борбору 2008-жылы январь айында негизделген. Борбор «Дүйнөлүк тилдер» кафедрасынын жамаатынын демилгеси менен жана окуу жайдын жетекчилигинин колдоосу менен ачылган. Окутуу процессин женилдетүү жана студенттердин билим сапатын жогорулатуу максатында ошол мезгилдеги заманбап техникалык каражаттар менен жабдылган (магнитафон, кассеталар, DVD, компакт дисктер, телевизор жана наушниктер)

Борбор негизинен студенттерибиздин билим алуусуна, дүйнө таанымын кеңейтүүгө бир топ жардам берет. Учурда заманбап көргөзмө куралдар менен жабдылып, окутуучулардын сабак өтүүсүн жеңилдетет.

 

 «Тилдерди интенсивдүү үйрөнүү» борборунун 2016-2017-окуу жылына берген

 

ОТЧЕТУ

Борбордун аткарылуучу иш планы 2016-жылдын сентябрь айында кафедра башчы улук окутуучу К.Ф.Калилова  тарабынан бекитилген (план тиркелет). Ал планга ылайык борбордо төмөнкүдөй иш чаралар өттү. Ан-16 б1,к1 тайпаларынын студенттери үчүн практикалык фонетика предметине байланыштуу «Akhila and the Bee» киносу көрсөтүлүп, студенттер теориялык алган билимдерин видеодон көрүү аркылуу бышыкташты жана туура суйлөөнүн көп жолдорун үйрөнүштү.

Ал эми 12-декабрь «Англис тили» адистигинде окуган IV курсунун студенттер үчүн «Курстук иштерди коргоо» болуп өттү.Ал илимий иштеринин негизине студенттер борбордон кээ бир адабияттарды колдонушкандыгы жөнүндө маалымат берип өтүштү.Январь, февраль айларында болсо ушул борбордо жайгашкан ресурстарды кызыккан студенттер колдонуп, квалификациялык иштеринин үстүндө да иштеп жатышты.

Мындан сырткары борбордо окуу жай тарабынан, факультет тарабынан ар түрдүү  семинарлар, тегерек столдор, дебаттар өткөрүлдү. Мисалга айтып кетсек: «Англис тили жана аны окутуунун усулу» кафедрасында уюштурулган жумалык учурунда тегерек стол, талкуулар  ж. б. иш чаралар болду.

Тынчтык корпусунун волонтеру Колиин жуманын шаршемби, бейшемби күндөрү студенттер үчүн тилдик курстарды өтүп жатты.

Жыйынтыгында борбордо аткарылып жаткан иштердин айрым фотолору да чагылдырылды;

  

 

Борбордо профессордук-окутуучулук курамдын жүргүзүп жаткан иштери.

    Борбордо факультеттин окутуучулары өздөрүнүн ачык сабактарын  өтүшүүдө. Мындан сырткары волонтер менен биргеликте курстар жана сүйлөшүү, талкуу клубдары уюштурулган жана убагында өтүлүүдө. Ошондой эле кафедра тарабынан уюштурулган  дебат, дискуссия, илимий конференция, курстук иштерди коргоо жолугушуу ж.б. иш-чаралар  ушул борбордо өткөрүлүүдө.

 Борбордун  келечек иш пландары:

 

 • Борбордун башка ЖОЖдор менен болгон байланышын күчөтүү;
 • Борбордогу тилди үйрөнүүнүн жаны жолдорун изилдөө.
 • «Тилдерди интенсивдүү үйрөнүүгө» тиешелүү программалардын, долбоорлодун үстүндө иш алып баруу .

 «Тилдерди интенсивдүү үйрөнүү» борборунун жетекчиси:  Абдыразакова М.О.

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro