Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » » Математика жана компьютердик технологиялар фак.
10 январь 2018
81

Математика жана компьютердик технологиялар фак.


 

Факультеттин тарыхы

Ош жогорку колледжи 1999–жылы «Биология» адистигине лицензия алып, «Педагогика» факультетинин курамында 42  студент кабыл алынган. Ал мезгилде «Педагогика» факультетинин п.и.к. доц. С.М. Мадраимов жетектеген.

2001–жылы Ош жогорку колледжинин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен 27.4-токтомунун негизинде «Педагогика» факультети «Табият таануу - педагогика» факультети болуп кайрадан аталган.

          2000 – 2005 – жылдары б.и.к., доцент А.А.Кенжебаев факультеттин деканы болуп иштеген.

         2004 – жылы 30-августа ректораттын №70-20.110-буйругунун негизинде факультеттен «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу» адистиги бөлүнүп, кайрадан «Табият таануу-математика» факультети болуп түзүлгөн.

 

 

 

 Факультетти 2004 – 2005 – окуу жылында г.и.к., доцент А.Б.Топчубаев  жетектеген.

2005-2006-окуу жылында “Информатика жана эсептөө техникасы” кафедрасы Менеджмент факультетинен бөлүнүп, факультетке кошулду. Ушул эле жылы “Информатика” адистигине 25 студент кабыл алынды.

Факультетте «биология», «математика», «информатика», «химия» адистиктери даярдалган.

 

  2006 – 2017-жылдары п.и.к., профессор С.М.Мадраимов  факультеттин деканы болуп иштеген.

2009–жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун  Окумуштулар кеңешинин чечиминин негизинде «Табият таануу-математика» факультетинин «Биология», «Химия» адистиктери бөлүнүп, «Математика жана компьютердик технологиялар» факультети болуп кайрадан түзүлгөн. Факультетте «математика», «информатика» адистиктери даярдалган.

2011-2016-жылдары кандидаттык диссертациясын коргогон факультеттин окутучуулары Байышова Г. Бишкек шаарында 2011-жылы, Абдывасиева З. Бишкек шаарында  2012-жылы, Турдубаева К. Бишкек шаарында 2013-жылы, Арынбаев Э. Бишкек шаарында 2016-жылы ийгиликтүү коргошкон.

2014-2015-жылдардагы магистратура бөлүмүн факультеттин окуутуучулары Н.Султанова, Ж.Алиева, З.Маматова, В.Исакова, Т.Маткеримова, Н.Момунова, А.Джумабаева,  Г. Пирматова, М.Калыбекова, П.Калыкова, Р. Жакыповалар аякташты.

2016-жылы факультетке “Билим берүү менеджменти жана туризм” факультети жоюлгандыгына байланыштуу “Билим берүү менеджменти жана экономика” кафедрасы кошулду.

2017-жылдын март айынан баштап факультеттин деканынын милдетин аткаруучу болуп магистр, ага окутуучу А.Н. Джумабаева иштеп келүүдө.

2017-2018-окуу жылында факультетте “Колдонмо математика жана информатика” адистиги ачылып 35 студент кабыл алынды.

Математика жана компьютердик технологиялар факультетинде 2 илимдин докторлору, профессорлор, 9 илимдин кандидаттары, доценттер, 9 улук окутуучу жана 7 окутуучу эмгектенсе, 7 жардамчы кызматкерлер окуу лабораторияларын жана кабинеттеринин окуу процессинин толук кандуу иштешине өбөлгө түзүү менен студенттердин теориялык алган билимдерин практикада бышыкташына ыңгайлуу шарттарды түзүп беришет.   

Факультет кыска убакыт ичинде зор өнүгүүлөргө жана ийгиликтерге жетишти. Атап айтсак окуу процесси кредит технология системасына өттү, окуу корпусуна видео байкоо камералары орнотулду, AVN программасы менен толук кандуу иштей баштады жана компьютердик борборлор заманбап технологиялар менен жабдылды.

Бакалавриат

Факультетте төмөнкү багыттар боюнча кадрлар даярдалат

Шифр

Багыт

Академиялык даража

Окуу мєєнєтї

1

550200

Физика-математикалык билим берүү (Математика профили)

Бакалавр

4 жыл

2

550200

Физика-математикалык билим берүү (Информатика профили)

Бакалавр

4 жыл

3

510200

Колдонмо математика жана информатика

Бакалавр

4 жыл

4

580200

Билим берүү менеджменти

Бакалавр

4 жыл

Факультеттин адистиктери

Окуу мөөнөтү :

Күндүзгү окуу бөлүмүндө 4 жылсырттан, дисттанттык бөлүмүндө 5 жыл. Бакалавриатты аяктаганда "БАКАЛАВР" академиялык даражасы ыйгарылат. Факультеттин бардык багыттарына кабыл алуу Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты менен жүргүзүлөт:

  1. Негизги тест 2.Кошумча тест: Математика же физика.

Даярдоо багыттары:

  • 550200 «Физика-математикалык билим берүү». Даярдоо профилдери:
  • «Математика»
  • «Информатика»
  • 51020 0 « Колдонмо математика жана информатика».
  • 580200  «Менеджмент».

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Декандын милдетин аткаруучунун реюмеси

Ф.И.О.

- Джумабаева Акылай Номонжановна

Туулган жылы

- 30.10.1982

Жашаган  жери

- Ош обл. Кара-Суу району Каарман айылы

Улуту

- кыргыз        

Билими

- жогорку. Физмат ОшМУ, 2005ж.

Адистиги

- Информатика, математика окутуучусу

Педагогикалык стажы

- 13 жыл ЖОЖдо

Телефону

- 0772864074

Декандын тарбия  иштер боюнча орун басарынын резюмеси

 

Ф.И.О.

- Акпаралиева Батма Арымовна

Туулган жылы

- 04.03.1981

Жашаган  жери

- Ош обл. Ишканван айылы 5-көчө

Улуту

- кыргыз 

Билими

- жогорку. ОшТУ 2004-ж.

Адистиги

- Инженер программист

Педагогикалык стажы

- 9 жыл  ЖОЖдо

Телефону

- 0771513939

Декандын илимий   иштер боюнча орун басарынын резюмеси

 

Ф.И.О.

- Султанова Назипа

Туулган жылы

- 13.08.1974

Жашаган  жери

- Ош шары, Прядильная 34/1

Улуту

- кыргыз        

Билими

- жогорку. КГПУ

Адистиги

- Математика мугалими

Педагогикалык стажы

- 22 жыл

Телефону

- 0772614554

Факультете практика боюнча адистин резюмеси

 

Ф.И.О.

- Исакова Венера

Туулган жылы

- 02.11.1973

Жашаган  жери

- Ош шары, Кулатова 5. 75

Улуту

- кыргыз        

Билими

- жогорку. ОшМУ

Адистиги

- Математика мугалими

Педагогикалык стажы

- 21 жыл

Телефону

- 0773545977

       

Дистанттык технология менен сырттан окутуу

 

Заманбап глобалдуу аудиториянын жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө кирүүгө дүйнөлүк желе же интернет чоң жол ачууда. Интернет бул академиктер, илим изилдөөчүлөр, студенттер, үчүн лабораторияларда, офистерде, класстарда калаберсе жеке үйлөрдө да колдонууга мүмкүн болгон билимдин жана илимдин булагы болууда.

Азыркы учурда интернеттен ар тараптуу маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Илим, техника, экономика, медицина, билим берүү жана башка толуп жаткан тармактар боюнча маалыматтарды алууга болот. Мындай маалымат алмашуу да белгилүү бир өлчөмдө жакшы жыйынтыктарды берет. Ал эми экономикалык жактан жетишкен өлкөлөрдө билим берүүнүн бул түрү алда канча алдыда. Алар видео лекциялар, реалдуу убакытта (бир мезгилде) окутуучу менен окуучу бири бирин көрүп да, сүйлөшүп да маалымат алмаша алышат.

Мугалимдер жана студенттер дүйнөлүк эң чоң архивдерге, космостук борборлорго, спутниктик метеостанцияларына жана башка миңдеген билим берүү жана илим изилдөө булактарына кирүүгө мүмкүндүк ала алышыт, Интернет - жогорку окуу жайлар, колледждер, мектептер керектөөчү инфраструктура, себеби компьютер аркандай тексттерди, үндөрдү схемаларды, сүрөттөрдү камтыган тоталдык технологиялык машина болуп калды. Интернет билим берүү тармагында: Дистанттык окуу интернеттин дагы бир кызматы, бул билим алуу жана үйрөнүүнүн инструменти десек болот. Дистанттык окуу, интерактивдүү режимде эки же андан көп адамдын, эки же андан көп жерден бири бири менен байланышы. Дистанттык окуу билим берүүнүн эффективдүү жана сапаттуу чөйрөсү. Интернет дистанттык окууда эң керек болгон абдан көлөмдүү болгон ресурс.

Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар катары эле  ОГПИде да дистанттык технологиялар колдонула баштады. 2012-жылы биздин факултеттин адистиктери боюнча, дистанттык окууга студенттер кабыл алынган. Алар сырттан окуу бөлүмүнүн курамында болушкан.

Дистанттык окууда угуучулар менен окутуучулар мейкиндик аркылуу бири-бир менен ажыратылган, бирок алар атайын өзгөчө тартипте уюштурулган окуу курстары, текшерүү формалары, коммуникация усулдары боюнча AVN программасынын жардамында, электрондук почта менен жана башка тармактык технологиялар аркылуу тыгыз байланышта болушат. Ошондуктан ар бир студент алгачкы күндөн баштап факультеттин деканаты тарабынан билим алууга керектүү окуу, окуу-усулдук жана окуу нормативдик документтер менен камсыздалат. Окуу жылынын башында мурда бекитилген график боюнча студенттер үчүн багыттоочу сессия уюштурулат. Багыттоочу сессия учурунда студент дистанттык окуу технологиясынын өзгөчөлүктөрү менен таанышып чыгат жана ошол эле убакта окутуучу менен Интернет аркылуу байланыш кандай ишке ашарын үйрөнүшөт.

Деканат тарабынан ар бир студентке окуу процессинин графиги, дистанттык сабактардын жадыбалы, окутулуучу предметтердин жумушчу программалары, электрондук окуу китептери, тесттик суроолору жана окутуучу менен байланыш үчүн пароль-логиндери берилет.

Окуу процессинин графиги боюнча ар бир семестрде студенттер үчүн 2 жолу аралыктан текшерүү уюштурулат. Бул учурда белгиленген убакта студент Интернет аркылуу окутуучу менен байланышып, студент окутуучуга кызыккан суроолорун берип жооп ала алат жана окутуучу аркылуу түзүлгөн тесттик суроолорго жооп берет. Студенттин туура берген жооптору балл менен туюнтулуп, маалымат системасында катталып калат. Семестрдин аягында график боюнча студенттер жыйынтыктоочу текшерүүдөн өтүшөт. Жыйынтыктоочу текшерүүнүн тесттик суроолоруна ийгиликтүү жооп берген студенттер сынактан өттү де эсептелип, баарына тиешелүү балл коюлат. Мындай жетишкендиктер менен билим алган ар бир студент келечекте өзү тандаган кесиптин мыкты адиси боло алат.

Дистанттык бөлүмдө төмөнкү адистиктер боюнча кадрлар даярдалат

Шифр

Адистик

Квалификация

Окуу мөөнөтү

1

550200

Физика-математикалык билим берүү (Математика профили)

Бакалавр

5 жыл

2

550200

Физика-математикалык билим берүү (Информатика профили)

Бакалавр

5 жыл

3

510200

Колдонмо математика жана информатика

Бакалавр

5 жыл

4

580200

Билим берүү менеджменти

Бакалавр

5 жыл

 

Илими-изилдөө иштери

Адистиктер боюнча маалымат

Сырткы байланыштар

 

   

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2017 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro