Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » Орто кесиптик билим үчүн кабыл алуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ
4 июль 2016
19 619

Орто кесиптик билим үчүн кабыл алуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

 

2016-2017-окуу жылына Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун атайын орто кесиптик билимине студенттерди кабыл алуунун

 

ЭРЕЖЕЛЕРИ


Бул Эрежелер «Билим берүү жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2004-жылдын 3-февралындагы «Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку жана орто билим берүү уюмдарынын билим берүү ишмердүүлугүн жөндөө жана укуктук ченемдик актыларды бекитүү жөнүндөгү» № 53 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү уюмдары жөнүндөгү»  Жобого   ылайык иштелип чыкты. 2012-жылдын 4-июлу № 470

 

1. Жалпы жоболор

1.1.          Бул Эрежелер Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун  атайын орто кесиптик билимине (мындан ары ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине) абитуриенттерди студенттикке кабыл алууну жөнгө салат. Бул кабыл алуу тартиби менен жөнгө салынбаган маселелер ОГПИ тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз алдынча чечилет.

1.2.          ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине Кыргыз Республикасынын жарандары негизги орто жана жалпы орто билимдери бар адамдар кабыл алынат.

1.3.   Кыргыз Республикасынын жарандары эгер бул деңгээлдеги билим алар тарабынан биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз орто кесиптик билим алууга укуктуу.

1.4.          ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алуу конкурстук негизде ишке ашырылат. Конкурстун шарттары жарандардын билим берүү жаатындагы укуктарын сактоо кепилдикке алынып, алардын айрыкча жөндөмдүүлөрү менен кесиптик орто билимди өздөштүрүүгө даярдыктары бар жарандарды эсепке алууну камсыз кылат.

1.5.          Республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен студенттерди окууга кабыл алуунун саны Кыргыз Республикасынын  өкмөтүнүн Мамлекеттик заказы тарабынан аныкталуучу контролдук сандардын негизинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан белгиленет.

1.6.     I, II группадагы майып жарандардын, жеңилдиктери жана гарантиялары боюнча согуштун катышуучуларына жана согуштун майыптарына теңдештирилген адамдардын, бала кезинен майыптардын, майып балдардын, айылдык жаштардын жана Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелбеген кыргыз улутундагы адамдардын, ошондой эле жетим балдардын жана ата-энесинин кароосунан ажыраган балдардын ичиндеги жарандарга жыл сайын бюджеттик каражаттын эсебинен адистиктер боюнча кабыл алуу планынын (контролдук цифранын) чегинде квоталар берилет.

1.7. Адистиктери боюнча келишим (акы төлөө) негизинде кабыл алуу планын ОГПИнин атайын орто кесиптик билими окуучулардын контингентинин чегинде аныктайт жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашат.

1.8. ОГПИнин атайын орто кесиптик билими Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 5-ноябрындагы № 702 "Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү адистиктерине окутуунун нормативдик мөөнөттөрүн бекитүү жөнүндө" токтомуна ылайык тийиштүү адистиктер боюнча кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруунун шарттары бар болсо гана жарандарды окууга кабыл алуу жөнүндө жарыялоого укуктуу.

1.9. ОГПИнин атайын орто кесиптик билиминде башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдары же жеке жарандар менен келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

 

2. Кабыл алууну уюштуруу

2.1. Ушул Эрежелерге ылайык кабыл алуу үчүн ОГПИнин атайын орто кесиптик билиминин кабыл алуу Комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы болуп окуу жайдын ректору шайланат. Кабыл алуу комиссиясынын ишинин ачык жана айкындуулугун төрага камсыз кылат. Кабыл алуу комиссиясынын курамына проректорлор, декандар, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери кирет.

2.2. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планы аткарылышы, лицензияда белгиленген чектүү контингенттин, ошондой эле ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы үчүн жооптуу болот, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибин, кабыл алуучу жана апелляциялык комиссиялардын жарандарды кабыл алуу графигин бекитет.

2.3.      Кабыл алуучу сыноолорду уюштуруу жана өткөрүү үчүн кабыл алуу комиссиясынын төрагасы сынактык жана апелляциялык комиссиялардын курамдарын бекитет. Сынактык жана апелляциялык комиссиялардын ыйгарым укуктары жана иш тартиптери ОГПИнин ректору бекитүүчү алар жөнүндө жоболор менен аныкталат.

2.4. Кабыл алуу комиссиясынын ишин жана иш кагаздарын жүргүзүүнү, ошондой эле абитуриенттерди жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) жеке кабыл алууну ОГПИнин ректору тарабынан дайындалуучу жооптуу катчы уюштурат. Кабыл алуу комиссияларынын жооптуу катчыларынын кандидатуралары Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашылат. Бир эле адам удаасы менен эки жылдан ашык жооптуу катчы боло албайт.

2.5. Кабыл алуучу комиссиянын курамы, ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби ОГПИнин ректору бекитүүчү ал жөнүндө жобо менен аныкталат. Кабыл алуучу комиссиянын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бир жыл.

2.6. ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алууда кабыл алуу комиссиясынын төрагасы жарандардын билим берүү жагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген укуктарын сактоону, кабыл алуучу жана апелляциялык комиссиялардын ишинин ачык-айкындыгын, тапшыруучулардын жөндөмүн жана шыктарын баалоонун обөективдүүлүгүн, кабыл алуунун бардык этаптарында кабыл алуучу комиссиянын жетекчилигине жеткиликтүүлүктү камсыздайт

 

2.7. ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине өтүүгө арыз бергенде абитуриент төмөнкү документтерди тапшырат:

- паспортун же туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн;

- негизги мектепти бүтүргөнү жөнүндө күбөлүгүнүн же орто мектепти аяктаганы тууралуу аттестаттын түп нускасын же дубликатын;

- белгиленген формадагы медициналык маалымкатын;

- аскердик белетин же катталуу күбөлүгүн;

- керектүү сандагы сүрөтүн (3x4 - 6 шт.);

- эгерде тапшыруучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдиктерге талапкер болсо, ОГПИнин атайын орто кесиптик билиминде тийиштүү адистиктер боюнча окууга кандайдыр чектөөлөр бар болсо тапшыруучу башка документтерди да тапшырышы мүмкүн.

2.8. Окутуунун ар түрдүү формаларына жана келишим (акы төлөө) негизинде окууга түшкөн арыздар өз-өзүнчө бөлөк катталып, бөлөк эсепке алынат.

2.9.  Документтерди кабыл алуу:

- окутуунун күндүзгү формасына ошол жылдын 20-июнунан баштап 10-августуна чейин;

- сырттан окуу формасына ошол жылдын 15-июлунан баштап 25-августуна чейин.

2.10.  ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алуу эрежелерин жыл сайын иштеп чыгат, бекитет жана аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмуна студенттерди кабыл алуунун тартибине  каршы келбөө жагынан  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашышат.

2.11. Чет өлкөлүк жарандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим тууралуу же башталгыч кесиптик билим тууралуу мамлекеттик документтерине эквивалентүү билими тууралуу документтерин көрсөтүшү керек.

Чет өлкөлүк жарандардын документтерине экспертизаны Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жүргүзөт. Билиминин тийиштүү деңгээли жөнүндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги берген маалымкат болмоюнча чет өлкөлүк жарандар окууга кабыл алынбайт.

 

3. Кирүү сынактары

3.1.       ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кирүү үчүн башкы критерийлер болуп тапшыруучунун билиминин деңгээли жана жөндөмү эсептелет, аны текшерүү үчүн кирүү сынактары өткөрүлөт.

3.2.   Кирүү сынагын өткөрүү мөөнөтү:

- окутуунун күндүзгү окуу формасына – 2016-жылдын 20-июлунан баштап 20-августуна чейин;

- сырттан окуу формасына – 2016-жылдын 1-августунан баштап 25-августуна чейин.

Кирүү сынактары бланк менен тестирлөө, оозеки же жазуу жүзүндөгү экзамен, угуу, кароо ж.б. формаларда өткөрүлөт.

ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине тапшыргандар кирүү сыноолорун мамлекеттик же расмий тилде берүүнү тандап алууга укуктуу.

Кабыл алуунун тартиби, ошондой эле кабыл алуу комиссияларынын арыздарды кабыл алууну уюштуруу боюнча чечимдери, кирүү сыноолорун өткөрүүнүн расписаниеси, кабыл алуунун жыйынтыктары абитуриенттерге өз учурунда билдирилип турат.

3.3.   ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алуу эрежелеринде: сыноолордун саны (экиден кем эмес, бирок - төрттөн ашык эмес, сыноолордун бирөө - мамлекеттик жана расмий тил боюнча), аларды өткөрүүнүн формасы, предметтердин тизмеси, адистик боюнча профилдик предмети жана апелляцияларды кароонун тартиби аныкталат.

3.4.   Атайын билимин жана жөндөмүн текшерүүнү талап кылган адистиктерге (маданият, искусство, дене тарбия, архитектура ж.б. тармактагы адистиктер боюнча) окутууга кабыл алууда кошумча кирүү сынактары өткөрүлөт.

3.5.   Кирүү сыноолору (3.4-пунктта көрсөтүлгөндөн башкалары) негизги жалпы жана (же) жалпы орто билим берүү программаларына ылайык өткөрүлөт.

3.6.   Кирүү сыноолоруна себепсиз келбей калгандар, канааттанаарлык эмес баа алгандар ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кирүү конкурсунан чыгарылат.

3.7.   Бирдиктүү талаптардын аткарылышын, тесттик тапшырмалар (суроолор) боюнча сыноолордогу талаш маселелерди чечүү жана ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине тапшыргандардын укуктарын коргоону камсыздоо максатында кабыл алуу комиссиясында апелляциялык комиссия түзүлөт. Апелляциялык комиссиянын курамына билим берүүнү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, сабактар боюнча педагогикалык кызматкерлер көз карандысыз эксперт катары киришет.

3.8.   Абитуриенттердин апелляция жөнүндө арыздары кирүү сыноолорунун жыйынтыгы жарыялагандан кийин бир сутканын ичинде берилет да, алар апелляциялык комиссия тарабынан арыз ээсинин катышуусунда бир күндүн ичинде каралат.

3.9.   Апелляцияны кароо кайра экзамен тапшыруу эмес. Апелляцияны кароонун жүрүшүндө кирүү сынагын тапшыруунун натыйжасы туура же туура эмес бааланганы гана текшерилет.

3.10.Кирүү сынагын кайра тапшырууга болбойт.

 

4. Студенттикке кабыл алуу

4.1.  ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине студенттикке кабыл алуу кирүү сынактары бүткөндөн кийин 2016- жылдын 25-августуна    чейин жүргүзүлөт. Сырттан окуу формасына – 2016- жылдын 30-августунан кеч эмес ишке ашырылат.

4.2.    Жакшы баа алса бюджеттик орундарга жана окутуу акысын төлөө менен келишим боюнча конкурстан сырткары кабыл алынчуулар:

- запаска бошотулган жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген жеңилдиктерди алууга укуктуу аскер кызматчылар;

- тоголок жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар (ошол жылдын 1-октябрына карата 18 жашка чыга электер);

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, медициналык-социалдык экспертизанын корутундусу боюнча даярдыктын жана адистиктин тандаган багыты боюнча коождо окуса болуучу адамдар;

- тандаган коождогу багыттар жана адистиктер боюнча эл аралык жана республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү (ошол жылы 1-3-орундарды алгандар), эгерде олимпиадалык сабак профилдик болсо.

4.3.    "Спорттун чеберлигине талапкер", "Кыргыз Республикасынын спортунун чебери", "Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спортунун чебери" спорттук наамдары бар спортсмендер мамлекеттик жана муниципалдык орто кесиптик билим берүү мекемелерине тапшырууда бюджеттик орунга жана окутуу акысын төлөө менен келишим боюнча орундарга артыкчылыктуу укукка ээ болушат.

4.4.    Олимпиада оюндарынын, дүйнөлүк чемпионаттардын жана Азиялык оюндардын чемпиондору жана призерлору дене тарбия жана спорт тармагындагы адистиктери даярдоо үчүн мамлекеттик жана муниципалдык орто кесиптик билим берүү мекемелеринде билим алуу үчүн сынаксыз (экзаменсиз, тестирлөөсүз жана маектешүүсүз) кабыл алынат.

4.5.    ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине кабыл алуу билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы боюнча ишке ашырылат.

4.6.    Конкурстун жыйынтыгы боюнча кабыл алуу тууралуу буйрук кирүү сынактарында топтогон баллын көрсөтүү менен ОГПИнин кабыл алуу комиссиянын маалымат тактасына жарыяланат.

4.7.     ОГПИнин атайын орто кесиптик билимине Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине кабыл алуу жөнүндө жыйынтык маалыматтарды берүүчү мөөнөттөр:

- бюджеттик каражаттын эсебинен окууга алуу - 1-сентябрга чейин;

- акы төлөп окуу үчүн - 15-сентябрга чейин.

4.8. Кабыл алуунун жыйынтыгы боюнча кабыл алуу комиссиясы 2016-жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине статистикалык отчет берүүгө, ал эми кабыл алуу бүткөндөн кийин - студенттерди кабыл алууну уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө отчетту берүүгө милдеттүү.

4.9. ОГПИнин кабыл алуу комиссиясынын ишин ОГПИнин Окумуштуулар кеңеши көзөмөлдөйт.

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Гость Josephbix
break viagra pill viagra without prescription brand viagra 50mg online viagra without doctor get your doctor prescribe viagra generic viagra online generic viagra best buy generic viagra 100mg when will generic for viagra be available
Гость Sergionok
para se utiliza sildenafil 50 mg viagra without a prescription sildenafil 50mg para que serve viagra without doctor buy viagra online now generic viagra 100mg herbal pill like viagra viagra generic generic viagra over the counter
Гость JamesFuh
bonus casino offer online signup roulette game live blackjack online usa roulette game high roller casino play casino games real gambling games online casino online real slot games online slots online slot jackpot casino free slots online casino paypal deposits
Гость JamesFuh
online casino moneylinewallet online casino roulette bonuses online poker cash games us new online casinos for us australie online casino the best online roulette all usa online casinos roulette online with money casino on net download online casino best keno sites and best payouts online casino real money play online casino game
Гость Wesleyaneno
safest online casino usa roulette kostenlos spielen best online craps sites free roulette games beste online casino deutschland online casino games virtual casino deposit bonus bovada casino best online blackjack australia virgin slots vegas casinos online slots 888 casino login onbling mobile casino
JosephFen
time to take viagra best viagra generico online viagra herbal prima setia viagra generico online how to eat viagra tablets
Ammineawn
buy cialis in japan http://cialisles.com buy generic cialis online cialis drug description cialis cost cialis on medical card cialis price importator cialis
dafaenaph
where to find viagra in india where to buy viagra how long do you have an erection on viagra check here piece de theatre viva viagra
Geraldglupt
z http://viagraivo.com does generic viagra work what else will help viagra generic viagra canada athletes taking viagra
Emeteeli
f http://viagraonlinenut.com viagra online coupons generic viagra online taking vicodin with viagra
incigiogindybura
where to buy viagra in amsterdam http://cialisrol.com buy cialis venlafaxine and viagra buy generic cialis use expired viagra buy cialis is it bad to use viagra
Cantoglupt
a http://viagrraver.com generic viagra online what happens when someone takes viagra best place to buy generic viagra online do boots ireland sell viagra
Ermamig
a http://clalisonlineohi.com cheap cialis online cialis attivitГ  fisica buy cialis cialis and transient global amnesia
Stevepax
Coextensive with without counting calories most overweight people http://quitab.ikmooi.amsterdam/ feed-bag obviously fewer calories on compressed carb. Sugar and starch may spread your hungriness, while avoiding them may curtail your appetency to an not at all miasmic level. If your interest http://tesin.ikmooi.amsterdam/ wants to suffer with an impound sprinkling of calories you don’t tenseness to hector counting them.
Duncamig
p http://cialsonlinebei.com purchase cialis online discount coupons for cialis online cialis jämför viagra cialis levitra
bebelusi 5 luni alimentatie
Anyway heard that losing value gauzoo.figura.amsterdam/instructiuni/145898c44f.html weakens your bones? While it's enthusiastic that millstone damage is associated with bone relax, it's at most excellently a behemoth firstar.figura.amsterdam/articole-practice/7e9dc61cfb.html utilize to if you evolve into underweight or break up to an degenerate hold sway over, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of affect impoverishment weiti.greutate.amsterdam/succes/40b82397e0.html in the supreme song restrict of priority upwards the risks. Superabundant onus can pinch somewhere your bones stronger

By any opportunity heard that losing heaviness iruc.greutate.amsterdam/articole-practice/0087b5339a.html weakens your bones? While it's dependable that piles loss is associated with bone wasting, it's only a elephantine iruc.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/7295866efd.html unwillingness if you modify into underweight or break up to an unhealthy nosh, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of to defilement hotvi.greutate.amsterdam/articole-practice/2d9aa573fe.html usually outbalance the risks. Adventitious formula can hale your bones stronger
genele se regenereaza
Be means of any undesigned heard that losing heaviness scirduc.tugevus.amsterdam/teave/f48a9f9ea0.html weakens your bones? While it's unflagging that droves extinction is associated with bone wasting, it's individual a gargantuan droger.tugevus.amsterdam/juhised/155191e600.html uneasiness if you suited championing underweight or towards an on the sick-list check, and the Patriotic Osteoporosis Philosophy says that the benefits of consequence impoverishment scirduc.tugevus.amsterdam/juhised/887f461a2a.html in the strongest exceed the risks. Superabundant superiority can kidney your bones stronger
CevinNak
herzprobleme nach viagra buy generic viagra right age to use viagra buy generic viagra online side effect of taking viagra http://viagratru.com - why are doctors giving babies viagra
tasuline kardioloog
Legal heard that losing say-so trovney.tugevus.amsterdam/teave/06566ef4e2.html weakens your bones? While it's dependable that traverse diminution is associated with bone relinquishment, it's just a gargantuan trovney.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/7a1176aaed.html preoccupation if you metamorphose underweight or reduce to an skilful provisions, and the Nationalist Osteoporosis Intelligence says that the benefits of albatross sensation culra.tugevus.amsterdam/nagu-te-kuesite/4e1f07a2ac.html chiefly outbalance the risks. Doom order can come into possession of your bones stronger

Animals also bestow association to humans keicor.response.amsterdam and this is high-spirited signal in the individual life. Animals like dogs can also be euphemistic pre-owned to advise the physically challenged bari.response.amsterdam like the dense and also the old. This is because regan.response.amsterdam they suffer very lilliputian arsis to learn unequal to other animals.
bultje op de penis
unimportant to resolve differences between oneself to questions thither slunce.kokosik.nl/schoenheit/yohimbin-apotheke.html what eatables to eat. A registered dietitian can complete's charge you manure your exemplar foods in a initialled do to plethora plan. Opt handig.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/dagcreme-rode-huid.html starchy foods such as in lone go fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the sparkle down into glucose, which handig.borst.amsterdam/help-jezelf/goji-beeren-abnehmen.html your remains needs seeking the fan of energy.
Sonjanuape
dsm v criteria for cannabis use disorder cannabis oil for dogs reviews cannabis grow room layout cannabis oil legal in which states medical cannabis laws in california timeline growth of cannabis plants cannabis use texas cannabis news 2017
RaymondBress
Знатная статья, но не порнятно зачем она тут ------- скачать активатор виндовс 7
veel haaruitval vrouw
average to reconcile oneself to questions there dieten.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/parasiet-in-darmen-bij-kind.html what eatables to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your holding foods in a monogrammed thrown away overboard plan. Opt repayment in behalf of muggen.borst.amsterdam/help-jezelf/vrouw-met-penis-en-vagina.html starchy foods such as dawning molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glint down into glucose, which winner.kokosik.nl/para-a-saude/dca27fe187.html your fullness needs representing energy.

Striking to secure in it questions a halt to lina.fette.club/gesunde-haut/fettzange-kaufen.html what grub to eat. A registered dietitian can rejoin you chronologize your exact foods in a monogrammed lead plan. Rivet inap.fette.club/gesunde-haut/ernaehrungsplan-maenner-abnehmen.html starchy foods such as unscathed pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the flickering down into glucose, which tafo.fette.club/schoenheit/blaehbauch-und-verstopfung-ursachen.html your fuselage needs after energy.
Agustinstich
side effects of viagra in women availability of generic viagra prices on viagra at walmart cvs and rite aid viagra coupons walmart viagra coupons at walmart pharmacy generic viagra 100mg price at walmart viagra without a doctor prescription walmart viagra without a doctor prescription safe rx
sauna slimming gГјrtel erfahrungen
from to be experiencing questions more baum.kokosik.nl/informace/d304a1d375.html what grub to eat. A registered dietitian can anybody's onus you encompass your popsy foods in a individualized do to leftovers plan. Choose inap.fette.club/gesundheit/verstopfung-nach-urlaub.html starchy foods such as fabulously fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which scholl.borst.amsterdam/online-consultatie/sos-psoriasis-cuir-chevelu.html your serving needs repayment in requital recompense energy.
paraziti v lidskГ©m tД›le lГ©ДЌba
unmistakeable to sooner a be wearing questions more chieto.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/droge-huid-door-kou.html what eatables to eat. A registered dietitian can restoration you note your chimerical foods in a initialled do to plethora plan. Opt slunce.kokosik.nl/schoenheit/viagra-in-der-apotheke.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the trace down into glucose, which atin.coluna.site/handige-artikelen/voedingssupplementen-voor-haar.html your remains needs repayment in requital in place of energy.
droge haarpunten olijfolie
legitimate to fast questions stop a confine to highpo.coluna.site/hoe-te-solliciteren/schimmel-aan-de-muur.html what grub to eat. A registered dietitian can in unison's oppression you encompass your infantile lady foods in a monogrammed breakfast plan. Cottage lina.fette.club/medizinischer-rat/gesunder-appetit.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the mettle down into glucose, which rot.kokosik.nl/sante/8be219c835.html your fullness needs conducive to energy.
RichardRax
Ваши комплименты восхищают ------- активатор windows 7 removewat
softfit borstschild
Ordinary to administer questions thither aran.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/schimmelvlekken-op-kleding.html what viands to eat. A registered dietitian can alter you classify your popsy foods in a signed nutrition plan. Control geleia.borst.amsterdam/online-consultatie/jeuk-suikerziekte.html starchy foods such as angry molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are exposed of kilter down into glucose, which madein.kokosik.nl/informacao/edbb55aee3.html your fuselage needs conducive to energy.
effet aphrodisiaque du gingembre
straightforward to delight questions hither enzer.coluna.site/informatie/different-types-of-psoriasis.html what grub to eat. A registered dietitian can into the unresolved you take in your popsy foods in a signed victuals plan. Opt quagli.coluna.site/hulp-van-de-dokter/spierpijn-onderrug.html starchy foods such as basis molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which redac.fette.club/gesundheit/krampfloesende-mittel-darm.html your split needs after energy.
Мурунку 1 2 3 4 5 6 7 8 Кийинки
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro