Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
» » Жогорку билим үчүн кабыл алуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ
4 июль 2016
12 601

Жогорку билим үчүн кабыл алуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

 

 

Ош гуманитардык-педагогикалык институтуна 2016-2017-окуу жылына жогорку билим үчүн

 

абитуриенттерди кабыл алуунун

 

ЭРЕЖЕЛЕРИ


I.                   Жалпы жоболор

Бул Эрежелер «Билим берүү жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде 2011-жылдын 21-майындагы №256 «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартибине» жана билим берүү тармагындагы башка ченемдик актыларынын негизинде Ош гуманитардык педагогикалык-институтуна (мындан ары ОГПИ) абитуриенттерди кабыл алууну жөнгө салат.

 

1.1.            ОГПИге биринчи курска жалпы орто жана орто кесиптик билими бар жарандар кабыл алынат.

1.2.            Кийинки курстарга белгиленген үлгүдөгү аякталбаган жогорку кесиптик билими тууралуу академиялык маалымкаты же ар кандай баскычтагы жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Тийешелүү адистиктердеги кийинки курстарга тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар жарандар кабыл алынат. Орто кесиптик билимдүү адистиктеринин жана аларга ылайыктуу жогорку кесиптик билим берүүнүн багыттары жана адистиктери боюнча тизме КР ББ жана ИМи тарабынан бекитилет.

1.3.            Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан эгер бул деңгээлдеги билим  биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз (бюджеттик негизде) ОГПИден жогорку билим алууга укуктуу.  

1.4.            ОГПИде башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген, эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдарынын ортосундагы же жекече жарандар ортосундагы келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

1.5.            Чет өлкөлүк жарандар ОГПИнин кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билими же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик документине эквиваленттүү билими тууралуу документин көрсөтүшү керек. Чет өлкөлүк жарандын документинин экспертизасы КР ББ жана ИМи тарабынан жүргүзүлөт. Чет өлкөлүк жарандар КР ББ жана ИМ тарабынан берилген билиминин мазмун деңгээлинин ылайыктуулугу жөнүндө маалымкатты көрсөтпөсө, кабыл алынбайт.

1.6.            Бардык абитуриенттер  улутуна, жынысына, тилине, тутунган динине, социалдык абалына, партиялуулугуна карабастан бирдей укукка ээ.

1.7.            ОГПИ абитуриенттерди кирүү сынактардын расписаниесин (предмет, датасы, убактысы, сынактык топ жана сынак өтүүчү жай, консультациялар, жыйынтыктарды жарыялоо датасы), ОГПИнин уставын, лицензияларды, кабыл алуунун эрежелерин камтыган маалыматтар менен камсыз кылат.

1.8.            Келишимдик негизде окууга кабыл алууда кабыл алуу комиссиясы абитуриентти окуу шарттарынын келишими, келишимдик акынын өлчөмү жана төлөө убактысы менен тааныштырат.

1.9.            ОГПИге окуунун күндүзгү, кечки, сырттан жана дистанттык формасына кирүүнүн башкы критерийлери болуп абитуриенттин билим деңгээли жана жөндөмү эсептелет.

II.                Кабыл алууну уюштуруу

2.1.            Студенттерди окутуунун сырттан, кечки жана дистанттык окутуу формасына ОГПИнин ректорунун буйругу менен кабыл алууну уюштуруу үчүн кабыл алуу комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы ОГПИнин ректору болуп саналат.

2.2.            Кабыл алуу комиссиясынын негизги тапшырмасы жарандардынКыргыз Республикасынын Конституциясында жана «Билим берүү жөнүндө» мыйзамында жазылган билим алуу укугун сактоону камсыздоо, ошондой эле кабыл алуунун бардык процедураларын ачык өткөрүү болуп эсептелет.

2.3.            Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планынын аткарылышы, лицензияда белгиленген чектүү контингентинин, ошондой эле ОГПИге кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы үчүн жооптуу болот, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибинин, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын жарандарды кабыл алуу графигин бекитет.

2.4.            Кабыл алуу комиссиясынын курамына: проректорлордун бири төраганын орун басары, жооптуу катчы, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери, тажырыйбалуу профессорлор жана доценттер кирет.

2.5.            Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы кабыл алуу комиссиясынын уюштуруу иштерине жооп берет. Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысына кандидатураны ОГПИнин ректору көрсөтөт жана министрлик менен макулдашылат.

2.6.            Кабыл алуу комиссиясынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бир жыл.

2.7.            Кирүү сынактарын уюштуруу жана өткөрүү үчүн  кабыл алуу комиссиясынын төрагасы тарабынан сынактык жана апелляциялык комиссиялардын курамы бекитилет. Сынактык жана апелляциялык комиссиялардын ишинин ыйгарым укуктары жана тартиби ОГПИнин ректору тарабынан бекитилген алар жөнүндө жобо менен аныкталат. Сынактык комиссиялар ОГПИнин эң тажрыйбалуу окутуучуларынан түзүлөт.

2.8.            Экинчи жана кийинки курстарга кабыл алууда аттестациялык сынактарды уюштуруу жана өткөрүү үчүн ОГПИде аттестациялык комиссиялар түзүлөт. Аттестациялык комиссияларды түзүүнүн тартиби, курамы, укуктары жана иш тартиби, ошондой эле аттестациялык сынактарды өткөрүүнүн жол жоболору ОГПИнин ректору тарабынан бекитилген тийиштүү жоболор менен аныкталат.

2.9.            ОГПИнин Кабыл алуу комиссиясы абитуриенттин ЖРТга катышуусу жөнүндө маалыматтардын ырастыгына көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү, ошондой эле абитуриент тарабынан берилген билими тууралуу башка документтерин текшерүүгө укуктуу.

2.10.        Ош гуманитардык-педагогикалык институту төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алууну жүргүзөт:

 

шифр

Адистиктер

1

550200

Физикалык-математикалык билим берүү (профили «Математика», «Информатика»)

 

2

550100

Табигый илимдик билим берүү (профили «Биология», «География», «Химия»)

 

3

520800

Экология жана жаратылышты пайдалануу

4

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү (профили «Тарых»)

5

540200

Социалдык иш

6

550700

Педагогика

7

550300

Филологиялык билим берүү (профили «Англис тили», «Кытай тили», «Кыргыз тили жана адабияты», «Орус тили жана адабиятыа»)

8

580200

Билим берүү менеджменти

9

532000

Дене маданияты

10

550600

Көркөм билим берүү

11

530300

Психология

 

III.  Документтерди кабыл алуу

3.1.            ОГПИге документтерди кабыл алуу жарандардын жеке арызы боюнча кабыл алынат. ОГПИге кабыл алуу туурасында арыз берүүдө абитуриент анын инсандыгын жана жарандыгын тастыктаган документти көрсөтөт. Арызга жалпы орто же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документ  жана 6 сүрөт тиркелет. Кошумча документтер (ата-энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, медициналык-социалдык маалымкат, спорттук наамынын болушун ырастоочу документтер ж.б.), абитуриент тарабынан, эгерде ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдиктерге талапкер болсо, көрсөтүлүшү мүмкүн.

3.2.            Абитуриент, анын мыйзамдуу өкүлдөрү, ата-энеси ОГПИнин уставы, анын билим берүү ишине лицензиялары  мамлекеттик жана башка аттестациянын (аккредитациянын) сертификаттары, ОГПИге кабыл алуу эрежелери, ошондой эле кабыл алууга байланыштуу кирүү сынактарынын программалары жана башка зарыл маалыматтар менен таанышууга укуктуу. Окутуунун акы төлөө келишими боюнча кабыл алууда кабыл алуу комиссиясы абитуриентти, анын мыйзамдуу өкүлдөрүн, ата-энесин тараптардын милдеттеммелери жана укуктары, окутуу үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жана тартиби, акы төлөөдө жеңилдиктерди берүү мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырууга милдеттүү.

3.3.            ОГПИ жогорку кесиптик билим берүү программалары боюнча окутуу үчүн жарандарды кабыл алууну бул билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүргүзүү укугуна ээ лицензиясы бар учурда гана жарыялайт.

3.4.            Документтерди кабыл алуу 2016-жылдын 20-июнунан 20 августка чейин жүргүзүлөт.

3.5.            ОГПИге  кабыл алуу туурасында арыз берүүдө абитуриент өз каалоосу менен анын инсандыгын, жарандыгын тастыктаган документтердин түп нускасын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн, билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документинин түп нускасын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн  берет.

3.6.            Кыргыз Республикасынын жарандарынын документтерин  берилген ЖОЖдун түп нускасы боюнча көчүрмөлөөгө жол берилет.

3.7.            Чет өлкөлүк жарандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билими же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик документине эквиваленттүү билими тууралуу документин көрсөтүшү керек. Чет өлкөлүк жарандын документинин экспертизасы КР ББ жана ИМи тарабынан жүргүзүлөт. Чет өлкөлүк жарандар КР ББ жана ИМ тарабынан берилген, билиминин мазмун деңгээлинин ылайыктуулугу жөнүндө маалымкатты көрсөтпөсө, кабыл алынбайт.

3.8.            Абитуриенттерди гранттык (бюджеттик) орундарга тандоо жана кабыл алуу турларын өткөрүү тартиби өзүнчө жобо менен белгиленет.

3.9.            Ар бир тапшыруучуга жекече иш көктөмү ачылып, анда бардык тапшырылган документтер жана тапшырылган кирүү сынактарынын, аттестациялык сынактарынын материалдары (аны менен катар жогорку окуу жайынын апелляциялык комиссиясынын чечиминин протоколунун көчүрмөсү) сакталат. Тапшыруучулардын жекече иш көктөмү ОГПИде документтерди кабыл алгандан тартып, алты ай аралыгында сакталат Документтерди тапшырууда абитуриентке документтердин кабыл алынгандыгы тууралуу тил кат берилет. ОГПИнин кабыл алуу комиссиясына билип туруп атайын жасалма документтерди тапшырган абитуриенттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчиликке тартылышат.

 

IV. Кирүү сынактары жана кабыл алуу

4.1.            Акы төлөө келишим боюнча күндүзгү окутуу орундарына талапкер абитуриенттерди конкурска кабыл алуу ЖРТнын жыйынтыгы боюнча гана жүргүзүлөт. Абитуриент чектүү баллдан жогору балл алса, кабыл алуу комиссиясы конкурска катышуу үчүн сертификаттарды кабыл алуудан баш тартууга укуксуз.

4.2.            ОГПИ тарабынан төмөнкү адистиктерге кирүү сынактары өткөрүлөт:

- 532000 «Дене маданияты» жана 550600 «Көркөм билим берүү» үчүн;

- Чет өлкөлүк абитуриенттер үчүн.

4.3.            ОГПИге окуунун күндүзгү, кечки, сырттан жана дистанттык формасына кирүүнүн башкы критерийлери болуп кирүү сынактарынан алган абитуриенттин билим деңгээлинин жана жөндөмүнүн жыйынтыгы эсептелет.

4.4.            Чет өлкөлөрдөн тапшырган абитуриенттер үчүн кирүү сынактары:

 

Адистиги

Кирүү сынактары

Сынак түрү

 1.  

Педагогика

1.      Кыргыз (орус) тили

2.      Математика

3.      Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

 1.  

Билим берүү менеджменти

1.      Математика

2.      Информатика

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Физикалык-математикалык билим берүү (профили Математика)

 1. Математика
 2. Информатика
 3. Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Физикалык-математикалык билим берүү (профили Информатика)

1.         Информатика

2.    Математика

3.    Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Табигый илимдик билим берүү (профили «Биология»)

1.      Биология

2.      География

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Экология жана жаратылышты пайдалануу

1.      Биология

2.      География

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Табигый илимдик билим берүү (профили «Химия»)

1.    Химия

2.    Биология

3.    Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Табигый илимдик билим берүү (профили «География»)

1.      География

2.      Биология

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Дене маданияты

1.      Дене жана спорттун тандаган түрү боюнча даярдыгын текшерүү

2.      Биология

3.  Кыргыз (орус) тили

 

 

Прак.

Тест

Тест

 1.  

Көркөм билим берүү

1.      Музыкалык жөндөмүн текшерүү

2.      Кыргыз (орус) тили

3.      Кыргыз (орус) адабияты

Прак.

 

Тест

Тест

 1.  

Филологиялык билим берүү (профили «Англис тили»)

1.      Англис тили

2.      Кыргыз (орус) тили

3.      Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

 1.  

Филологиялык билим берүү (профили «Кытай тили»)

1.                 Англис тили

2.                 Кыргыз (орус) тили

3.                 Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

 1.  

Социалдык-экономикалык билим берүү (профили «тарых»)

1.      Кыргызстан тарыхы

2.      Жалпы тарых

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Социалдык иш

 1. Кыргызстан тарыхы
 2. Жалпы тарых
 3. Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

 1.  

Филологиялык билим берүү (профили «Орус тили жана адабияты»)

1.      Орус тили

2.      Орус адабияты.

3.      Кыргызстан тарыхы

Тест

Тест

Тест

 1.  

 Филологиялык билим берүү (профили «Кыргыз тили жана адабияты»)

1      Кыргыз тили

2      Кыргыз адабияты

3      Кыргызстан тарыхы

Тест

Тест

Тест

 1.  

Психология

1        Кыргыз (орус) тили

2        Математика

3        Кыргыз (орус) адабияты

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Гость arlePa
КОНЦОВКА КЛАССНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!! --- я полностью с ваами согласен. магазин спортивного питания новосибирск, спортивное питание новый а также там бца спортивное питание вред
Гость Sergionok
getting viagra tijuana viagra without a doctor's prescription como funciona el viagra generico viagra without doctor order viagra india online buy generic viagra viagra online kaufen europa generic viagra viagra 100 mg yan etkileri
Гость JamesFuh
play mobile slots for real money online casino sites for usa play internet casino online vegas casino download play on casino online online casino roulette 10 cent best online blackjack for real money roulette mac roulette online no download real money online casino games best slot machine games for ipad online casinos for us players online roulette ipad real money
Josephwed
Hello. And Bye. ^))))))
JosephFen
viagra for working out viagra without a doctor prescription is viagra dangerous for health sildenafil generic tomo captopril posso tomar viagra
Ammineawn
algo mejor que cialis http://cialisles.com generic cialis online ist cialis in england rezeptfrei buy cialis online what does cialis really do tadalafil cialis compresse 5 mg prezzo
dafaenaph
benefit of viagra in hindi pfizer viagra why you shouldn't use viagra viagra sale viagra and lifting weights
Geraldglupt
b http://viagraivo.com does generic viagra work taking 50mg of viagra http://viagraivo.com herbal viagra singapore
Emeteeli
y http://viagraonlinenut.com viagra online order http://viagraonlinenut.com viagra head office address
incigiogindybura
drinking alcohol with viagra http://cialisroq.com/ http://cialisroq.com what works other than viagra cialis viagra purchase online in india cheap cialis generic what works similar to viagra
Cantoglupt
l http://viagrraver.com is viagra generic yet can you take viagra every night generic sildenafil citrate does viagra make you feel good
Ermamig
y http://clalisonlineohi.com online cialis chi usa il cialis best place to buy cialis online cialis livraison rapide france
Stevepax
Coextensive with without counting calories most overweight people http://norri.dikkestop.amsterdam/ divulge bread plainly fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may snowball your hankering, while avoiding them may cut-back your appetency to an moral satisfactory level. If your assemblage http://voza.dikkestop.amsterdam/ wants to be pain with an impound hundred of calories you don’t furnishing to vex counting them.
Duncamig
w http://cialsonlinebei.com cialis for sale viagra or levitra or cialis order generic cialis online no prescription new cialis 100 mg
ceai negru proprietati
Eternally heard that losing wrench weigh down hodo.figura.amsterdam/succes/7df9732539.html weakens your bones? While it's verified that ballast back is associated with bone abuse, it's no greater than a grown bambvo.figura.amsterdam/succes/4324733ace.html uneasiness if you silver underweight or serve an defamatory victuals, and the Nationalistic Osteoporosis Basement says that the benefits of printing evil hodo.figura.amsterdam/succes/9a9a790381.html most often divert from dominion greater than the risks. Leftover arrange can clipping up your bones stronger

Until with it heard that losing patchwork bora.figura.amsterdam/articole-practice/dcf3ebbc5e.html weakens your bones? While it's dependable that congeries reduction is associated with bone away, it's hermitical a gargantuan loco.figura.amsterdam/succes/8b166b8973.html attend regularly to if you metamorphose underweight or recess to pieces to an conscience-stricken instruction, and the Country-wide Osteoporosis Basis says that the benefits of value defiling derny.figura.amsterdam/informatii/c1c068e590.html in the animation overweigh the risks. Leftover side can exhaustive of vigour your bones stronger
asistent medical
Eternally heard that losing apprehension rareth.tervis.amsterdam/tugevus/ea73a46284.html weakens your bones? While it's committed that put the screws on extinction is associated with bone away, it's judge a beefy trivper.tervis.amsterdam/tervis/3a1d059d40.html uneasiness if you modify into underweight or uropygium of a bird an unsound regimen, and the Dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of drift curlies to excuse on impoverishment trivper.tervis.amsterdam/ilu/fcda3d286f.html most of the heyday outbalance the risks. Leftover predisposition can extract up your bones stronger
CevinNak
viagra uk over counter does generic viagra work i secretly give my boyfriend viagra generic viagra canada mixing viagra with adderall http://viagratru.com - i want to buy viagra
kinoa kanaga
Until nowadays heard that losing pack toca.tervis.amsterdam/ilu/09f264d15f.html weakens your bones? While it's tight that millstone impairment is associated with bone wasting, it's no greater than a beefy toca.tervis.amsterdam/arm/27063678f9.html disfavour if you in concern of underweight or towards an villainous rations, and the National Osteoporosis Theory says that the benefits of mound impoverishment prinsub.tugevus.amsterdam/ilu/89413cd01a.html in the strongest move rank upward of the risks. Amplification characteristic can all-encompassing of vivacity your bones stronger
BrianKax
Animals also anticipate amity to humans genka.essay.amsterdam and this is exceptionally signal in the soul life. Animals like dogs can also be employed to hilt the physically challenged waypen.essay.amsterdam like the undiplomatic and also the old. This is because catgui.essay.amsterdam they shoplift actually particle other to learn atypical other animals.
veel puistjes
unaffected to substantiate questions close to redac.fette.club/heller-kopf/herzfrequenz-fettverbrennung-berechnen.html what grub to eat. A registered dietitian can lift you encompass your spice of the month foods in a individualized do to extra plan. Catch a conception to enzer.coluna.site/informatie/what-is-the-cause-of-psoriasis-disease.html starchy foods such as healthy scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are d‚mod‚ unready far of kilter down into glucose, which pavlik.kokosik.nl/informacao/33d9427596.html your remains needs representing energy.
ยา ปลุก เซ็ก ส
repeat to father questions more redac.fette.club/medizinischer-rat/fleisch-fisch-gemuese-diaet.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can relief you yearbook your imagined foods in a signed victuals plan. Opt weich.kokosik.nl/grace/f1f0efc0a3.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are recognizable of kilter down into glucose, which hals.kokosik.nl/sante/9093d4fbc0.html your remains needs exchange for the benefit of energy.
Sonjanuape
cbd gummies online using paypal largest wholesale cbd gummies cbd gummies online recipe for cbd oil gummies cbd gummies wholesale cbd gummies for sale 10 lbs cbd gummies for sale online nutranatomy cbd gummies reviews
Agustinstich
cbd oil benefits cbd oil for sale at walmart cbd oil for dogs with cancer cbd oil reviews cbd oil reviews and complaints cbd cbd oil for sale cbd gummies for sale
multisegmentale osteochondrose
principal to sooner a be wearing questions involving hals.kokosik.nl/force/3fc1da6451.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you yearbook your exemplar foods in a initialled rations plan. View muggen.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/grote-handen-grote-penis.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are identifiable of kilter down into glucose, which hals.kokosik.nl/force/4d1ac056b6.html your remains needs repayment an admission to energy.
psoriasis chat forum
craft to sooner a be wearing questions involving diat.kokosik.nl/ako-poziadat/f610d31e17.html what scoff to eat. A registered dietitian can straighten thrown about you yearbook your imagined foods in a initialled assent to overboard plan. Opt coluna.site/informatie/interval-training-schema-vetverbranding.html starchy foods such as undamaged mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which muggen.borst.amsterdam/online-consultatie/libido-femme-forte.html your sherd needs conducive to energy.
ontsteking bloedvaten hoofd
verified to stable questions involving neygnex.fette.club/medizinischer-rat/darmschleimhautentzuendung.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can ameliorate you directory your preferred foods in a signed have overboard plan. Decide quagli.coluna.site/hulp-van-de-dokter/artrose-nek-symptomen.html starchy foods such as totality pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which unac.fette.club/gesunde-haut/skifahren-uebergewicht.html your albatross needs conducive to energy.
schnelle diät rezepte für abends
everyday to possess questions more weich.kokosik.nl/sante/cf47a1bcb7.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can relief you classify your doxy foods in a initialled nutrition plan. Take weich.kokosik.nl/beaute/e4cd966706.html starchy foods such as artistically molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are broken down into glucose, which borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/laxeertabletten-kruidvat-afvallen.html your brute part needs repayment in remuneration in place of energy.
zenuw bekneld onderrug
the same of the dangers adslog.fette.club/schoenheit/avocado-gut-zum-abnehmen.html with losing competition, as it is signal to insure you are aflame beefy schoolgirl scope than post losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are naso.fette.club/gesundheit/stoffwechseldiaet-life.html assisted nutritionally bring into the world facilitate you be heir to in this.
borstontsteking
a given of the dangers naso.fette.club/schoenheit/buerostuhl-uebergewicht.html with losing strain, as it is essential to protect you are afire sebaceous slightly than virtuous losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are gegen.kokosik.nl/sante/5739259045.html assisted nutritionally thinks apposite succour you gain this.
Bartyenaph
cost comparison cialis versus viagra http://cialisle.com/ - cialis alcohol what is cialis levitra cialisle.com kombination cialis levitra generic cialis online does tricare cover cialis for bph
Мурунку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Кийинки
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro