Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
2 декабрь 2013
4 771

Сыймыктуу бүтүрүүчүлөр

Кимсанов Куштарбек

- акын жана жазуучу. Кара-Суу районунун Топ-Терек айылында 1977-жылы 15-июнда туулган. 2000-жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун педагогика факультетин, 2003-жылы Ош мамлекеттик университетинин филология факультетин, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу Академиясынын «Мамлекеттик башкаруу» адистигин, «Магистр» академиялык даражасын аяктаган. 2000-жылга чейин Ош жогорку колледжинде лаборант, 2000–2003-жж. Ош шаарындагы №18-гимназия мектебинде башталгыч класстар жана кыргыз тили, адабияты мугалими, директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары, 2001–2003-жж. Республикалык «Жаңы муун» гезитинде кабарчы, 2002–2004-жж. «Ош жаңырыгы» гезитинде кабарчы, ошол эле мезгилде Ош облустук мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунда лектор, Педагогикалык-маалыматтык «Кеменгер» гезитинин башкы редактору, 2005–2006-жж. Ош облусунун мамлекеттик администрациясынын Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун башкы адиси, 2007–2009-жж. Ош шаардык билим берүү башкармалыгында начальниктин орун басары жана Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун Ош облустук бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. 2007-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил комиссиясынын «Кыргыз тили» төш белгиси менен сыйланып, 2007-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жаштар сыйлыгынын дипломанты болгон. 1999-жылдан Кыргызстан Журналисттер союзунун, 2002-жылдан Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү.

 

 

 

 

Кимсанов Куштарбек агайдын ырларынан

АТА-ЭНЕГЕ ДАҢК АЙТАМ!

 Кутман сыймык, дөөлөт, оомат билгенге,
Баары даңктайт, кайрылбагын кимдерге…
Ата-эненин улуулугун жар салам,
Мээрим менен шаттык курат дилдерге.

Баркы бийик, сөз жардыдыр дегеле,
Кымбаттыгы… аска-зоодой тимеле…
Өмүр бою сый-урматка бөлөнсүн,
Өзүн коюп, балам дешет ата-эне…

Ойлор учкул, сунбай неге картайтам,
Чындык ушул, анан кантип калп айтам?
Ар бирибиз кадырлайлы каректей,
Ата-энеге алкыш айтам, даңк айтам!!!

АПАМ КАРЫП КЕТИПТИР…


Барып келдим кечээ туулган жериме,
Байкуш апам кыйла карып кетиптир.
Алсызмын ээ, кылалмакмын эми не,
Жаштыгынын дарбазасы бекиптир.
Байкуш апам кыйла карып кетиптир.

Арыктаптыр денесинен эт качып,
Турчу мурда ай ж
үзүнөн от чачып.
Буга чейин болалбапмын жанында,
Же барбапмын ылдам-ылдам бат басып.
Турчу мурда ай ж
үзүнөн от чачып.

Ыйлап алдым, ыйлайм, жок бейм кайтарым,
Кайдан кайра мурдагыдай жаш болуу?..
Арман менен аягында айтаарым:
Карыбасын акылы, анан ойлору.
Кайдан кайра мурдагыдай жаш болуу?..

 

 

 

БИЗ ЭССИЗБИЗ


Апакебай, айылдасыз, биз шаарда,
Жол карайсыз ар мүнө
ттө, ар айда.
Акмакпыз ээ, биз билбейбиз аныңды,
Араң кээде бир барабыз алты айда.

Нан, чай, кантың коюп, барсак алдыга,
Чебелектеп ү
лгү
рөсүң баарына…
Мезгил
өтөт, ушул к
үндөр эскирет,
Анан кайдан бармак сенин алдыңа?!

Биз эссизбиз, эң
эссизбиз, эң тентек,
Ө
мүр с
үрсөк кана эли эми бир сен деп.
К
өп ойлойсуң, к
өп эстейсиң, не болмок,
Биз да сени дал ошондой эстесек?..


А П АКубанычыбызга жүү кабыргасы кайышып, балам деп турмуштун татаал жолдорунда далай майышып, колубузга тикен кирбешин тилеген АПАлар ар бир уул-кыз үү кандай шартта ардактуу адам катары аздектүү
Ылайым, ак элечек жамынган апаларга аалам мээримд
үүө
баскан кадамдары оомат менен жакшылык-жетишкендиктерди багынтсын.
Эч бир апа эч убакта баланын азабын тартпасын.
Ушул
ү аталышка акро ыр арнап, бардык апаларга ак ниетим, чын ыкласым менен таазим этем.


 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Шериев Жээналы Шериевич


Шериев Жээналы (1934, Карасуу району – 2002) – адабиятчы. Ош пединститунун филология факультетин бүтүргөн. "Азыркы кыргыз поэзиясынын маселелери” деген темада диссертациясын (1973) коргогон. Ал адабияттын тарыхын жана сын багытындагы эмгектери; жогорку окуу жайларынын-студенттери, мектеп окуучулары жана кыргыз адабияты мугалимдери үчүн атайын окуу процессине ылайыктап жазган китептери; Түштүк Кыргызстандын тил, адабият мугалимдерин даярдап чыгаруудагы эмгеги менен белгилүү. Анын иликтөө обьектиси байыркы жана орто кылымдардагы адабий мурастар; улуттук адабият тарыхы; азыркы адабият; адабияттын теориясы; адабияттаануу сөздүгү; кыргыз адабиятын окутуу проблемалары. Китептери улам толуктоолор менен үч ирет 1987–1994, 2003-жылдары басылып чыккан. Адабияттаануу багытындагы бул иштеринин уландысы анын ”Адабият таанууга киришүү” деген окуу программасында (11) жана "Адабият тааныткыч” деген окуу куралында (12) андан ары улантылган. Мындагы башкы өзгөчөлүк орус адабият таануусу менен кыргыз адабият илиминин жетишкендиктерин , студенттер үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү тил менен бул илимдин кыргызча концепцияларын, принциптерин, методологиясын иштеп чыккандык эле. Адабиятчы аалым жана атуул катары чыгармачылык изденүүлөрү анын "Байыркы орток түрк адабияты” деген хрестоматияда жана "Байыркы жана орто кылымдагы түрк адабияты” деген окуу куралында чагылдырылган.[thumb=left]http://ogpi.kg/uploads/posts/2013-12/1387336132_cardim780_11.jpg[/thumb]

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрматов Эгемберди


Эгемберди Эрматов (Жетимиш Алиев) (Кадамжай (Фрунзе) районундагы Пум айылында 1951-жылы 10-июлда туулган) -акын, драматург жана журналист.
Өмүр баяны жана чыгармачылыгы
Орто мектепти Кызыл-Кыя шаарындагы мектеп-интернатта окуйт.
1970–1972-жж. Советтик Армиянын катарында кызмат өтөгөн.
1970-жылы Ош педагогикалык окуу жайын,
1979-жылы Москвадагы М.Горький атындагы адабият институтун бүтүрүп,
Андан кийин «Кыргызстан маданияты» гезитинин адабий кызматкери болгон.
Э. Эрматов «Кыргыз руху» гезитинде, «Мурас», «Тулпар» журналдарында иштеген.
1990-жылдардын орто ченинде Кадамжай районундагы Көк-Талаа кыштагында жашайт.
Ал 2009-жылга чейин он жылдан ашык убакыт Баткен университетинин Кызыл-Кыя шаарындагы Педагогикалык институтунда дүйнөлүк адабияттан сабак берген.
2010-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен депутаты.
Чыгармалары 1970-жылдан басма сөздө жарыяланып, биринчи ырлар жыйнагы «Ак дил» деген ат менен 1979-жылы басылып чыккан. Акын «Шаар жана тоолук», «Өмүр издери», «Туяктын ыры», «Саймалуу таш», «Махабат», «Исфайрам авазы» аттуу ыр китептердин, «Мухаммед пайгамбар» деген дастандын, «Аксаткын менен Кулмырза» драмасынын автору. И.Чавчавадзенин чыгармаларын которуп басып чыгарууда тең автор болгон. Чыгыш акындарынын көбүн кыргыз тилине которгон.
1984-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү.

 

 

ЖАРЫК КӨРГӨН КИТЕПТЕРи


Ак дил: Ырлар жана поэма. – Ф.: Мектеп, 1979. – 60 б.
Шаар жана тоолук: Ырлар, поэмалар. – Ф.: Кыргызстан, 1983. – 80 б.
Өмүр издери: Ыр китеп. – Ф.: Мектеп, 1984. – 80 б.
Туяктын ыры: Ырлар, поэмалар. – Ф.: Кыргызстан, 1988. – 68 б.
Саймалуу таш: Ырлар. – Б.: Адабият, 1992. – 144 б.
Махабат: Тандалма ырлар, поэмалар, трагедия. – Б., 1995. – 431 б.
Мухаммед пайгамбар: Поэма. – Б., 2003. – 300 б.
Т.Кулатов: Публицистика. – Б., 2008. – 230 б.
Коюлган драмалары
Аксаткын менен Кулмырза - Нарын областтык М.Рыскулов атындагы муздрама театрында коюлган (1988-жыл).
Жаңыл Мырза - Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында коюлган (1993-жыл)
Наамдары
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер (2003).
Кыргыз Республикасынын эл акыны (2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 

Дене тарбия бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү менен байланыш

 

Денетарбиябөлүмүачылганданбери 300 дөнашыкортокесиптикадистерди 500 дөнашыкжогоркубилимдүүадистердидаярдапчыгарды. Бул бүтүрүүчүлөрүбүз  Республиканын булуң бурчтарында бири мугалим бири машыктыргыч, бири Кыргыз армиясында кызмат өтөсө, дагы бири ички иштер бөлүгүндө, улуттук коопсуздук органдарында кызмат кылып келүүдө. бүтүрүүчүлөрдүн ичинде оор атилетика боюнча Республиканын курама командасынын катарында жүрүшкөн спорттун чеберлери Шумкар Осмоналиев, Мубарак Мамадалдиев . Валейбол боюнча Республикалык IIспортакиадасынын чемпиону. Бишкек шаарынын курама командасынын мүчөсү, спорт чебери Бакыт Атантайев. Бокс боюнча спорттун чебери Абдыгыны Пусуров, Нурлан Типенчиев, спорттун чеберине талапкер Бостонбай Манасов. Кибоксинг боюнча Кыргыз Республикасынын эки жолку чемпиону Кыргыз спортунун чебери Эркебай Абдыкадыров.

                        Жеңил атилетика боюнча орто дистанцияга чуркоодо спорт чебери Айбек Акматов Шотокан – Карате Абдижалил уулу Атайбек 2012-жылы Бүткүл дүйнөлүк IIIчемпионатты II орунду. 2013-жылы ушул эле деңгээлдеги 53 мамлекет катышкан IVчемпионатта III орунду ээлеп Кыргызстандын атын чыгарган.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Гость Sergionok
generic viagra trial viagra without prescription buy viagra person viagra without a doctor prescription top quality viagra online generic viagra online efectos sildenafil 100mg generic viagra online where can i buy pfizer viagra
Гость Josephbix
generic viagra online canada no prescription viagra without a doctor prescription can you buy viagra pharmacy spain viagra without a doctor's prescription buying viagra legally online generic viagra 100mg generic viagra approved generic viagra online sildenafil - escitan 50mg com 4 comprimidos
Гость Albertved
price viagra vs levitra viagra without doctor how long does it take to get an erection after taking viagra viagra without doctor viagra levitra cialis for sale generic viagra 100mg online cialis order viagra generic viagra online viagra online ship australia
Гость TysonSwork
can i get viagra over-the-counter in the uk viagra without a doctor prescription do you tell your doctor get viagra viagra without a doctor's prescription viagra 50mg tomar metade buy generic viagra can u take cialis and viagra together viagra generic buy viagra online canadian pharmacy
Гость JamesFuh
casino de dinero real online casinos vegas com online bingo for iphone online gambling casino in usa internet craps gambling play live online roulette playing blackjack as a business online live roulette australia online casino ipad real money online casino australian online casinos that accept paypal real money online casino games las vegas blackjack online casino
Гость JamesFuh
bets payout online casinos free roulette games juego virtual blackjack roulette kostenlos spielen games sites for gambling free online casino online roulette table onlinecasino virtual crap slot games top 10 online casino sites 888 casino login online blackjack paypal usa
Гость Rolandglall
real money blackjack on android australian casino online roulette best european roulette online online casino legal in us online casino honest real time roulette play slots for real money online roulette for iphone play on roulette casino online real casino slot machine apps casino real money biggest sign up bonus online casino
Гость Donaldbax
viagra sale no prescription uk viagra without a doctor prescription viagra in nz price viagra without a doctor prescription viagra soft tabs 100 mg canadian pharmacies online prescriptions Online Pharmacy canadian pharmacies online prescriptions Canadian Online Pharmacy
Гость Davidprupe
do you need a prescription to buy viagra in canada viagra without a prior doctor prescription viagra 50 mg nebenwirkungen viagra without a doctors prescription how long will 100mg viagra last
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro