Кыргызча Русский English
Авторизация
Ош гуманитардык-педагогикалык институнун официалдуу сайты
22 декабрь 2012
13 247

ОГПИнин илимий иштери

        Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун профессордук-окутуучулук жааматы, алдыңкы студенттери бүгүнкү күндө окуу-усулдук, илим изилдөө жана чет элдик партнерлер менен биргелешип иштөө багытында бир топ алгылыктуу иштерди жасап келүүдө. Андыктан 85 жылдык тарыхы бар окуу жайыбызда 35-40 жылдан ашуун эмгектенген тажрыйбалуу–устат эжей-агайларыбыздын эмгектерин улам жаштарыбызга үзгүлтүксүз жайылтып туруу окуу жайыбызда салтка айланган. Айрыкча орто муундагы кесиптештерибиз жана жаштарыбыз илим изилдөө иштер, сырткы байланыштар жана Эл аралык долбоорлор менен иштөөнү негизги максаттардан деп эсептейт. Бул багытта төмөндөгүдөй бир топ  аткарылган иштерди баса белгилеп кетүүгө болот.

Окуу жайыбыз үзгүлтүксүз Россия Федерациясынын Ош шаарындагы консулдугу менен байланышта болуп келүүдө. Атап айтсак Кыргыз–Россия факультети тарабынан 2007-жылдын май айында «Языкознание для всех», «Юбилей великих книг», «Пушкиндик окуу» деп аталган илимий- практикалык конференцияларды өткөрүп, ага Россия Федерациясынын башкы консулу Гарегин Андраникович Агасарян катышты жана «Эң мыкты» доклад жасагандар үчүн  Россия консулдугунун дипломдорун тапшырды.

          Учурдагы глобалдуу проблемалардан болуп жаткан суу ресурстары боюнча окуу жайыбызда «Управление воднымиресурсами Центральной Азии» деп аталган Эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү жана ага Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер  Академиясына караштуу «Гидро энергетика жана суу ресурстары» институтунан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан Республикаларынан жана региональдык суу чарба башкармалыктарынан атайын адистер келип катышты жана бир топ чек ара маселелериндеги суу ресурстарын пайдалануу боюнча маанилүү маселелер чечилди, ошондой эле акырында атайын резолюция кабыл алынды.

 2008-жылдын май айында заманыбыздын залкар жазуучусу Ч.Айтматовдун 80 жылдык мааракесине карата «Дүйнөлөшүү процесси жана Айтматовдун адабий ааламы»аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү. Бул илимий конференцияга Кыргыз Билим берүү Академиясынын вице – президенти профессор Советбек Байгазиев, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясына караштуу Манастаануу жана көркөм маданияттынУлуттук борборунун директору, белгилүү Айтматовтаануучу, Академик Абдылдажан Акматалиев жана бир топ официалдуу делегация, ошондой эле аймактык Жогорку окуу жайлардан өкүлдөр келип катышышты. Конференцияда жасалган илимий баяндамалар кеңири талкууга алынып, натыйжада Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясына караштуу Манастаануу жана көркөм маданияттын Улуттук борбору тарабынан «Адабият жана искуство маселелери» аттуу илимий журналга жарык көрдү.

 Кыргызстандын Түштүк аймагындагы бирден –бир педагогикалык окуу жай катарында жыл сайын «Окутуу жана тарбиялоо процессиндеги элдик педагогиканын ролу» аттуу аймактык илимий-практикалык конференция өткөрүлүп келүүдө.

- Окуу жайда «Жаш илимпоздор деп аталган» атайын илимий экспедициялык лагер уюштурулуп, алар жыл сайын Республиканын Түштүк аймагындагы жаратылыш коруктарына илимий экспедицияларга чыгып келишүүдө.

Билим Берүү менеджменти жана туризм факултетинин базасында ачылган «Экология жана туриз»кафедрасынын демилгеси менен Октябрь айында «Таза экология, активдүү туризм–мыкты ден-соолук» деген аталышта Араван районунун Чарбак санаториясында жаш окутуучулар жана студенттер үчүн туристтик след өткөрүлдү.

 Жыл сайын окуу жайда «Педагогикалык дебют»аттуу сынак фестивал уюштурулуп өткөрүлүүдө. Бул сынак фестивалда окуу жайдын бардык факултеттеринен «Эң алдыңкы» студенттер катышып, сабак өтүүнүн түрдүү ыкмаларын көрсөтө алышты.

- Апрель айында Кыргыз-Россия факультети жана «Түрк тили жана алабияты коому» менен биргеликте «Чыгыш салттык илимдеринин өнүгүсү, көз караштар жана интерпретация» деп аталган студенттик илимий-практиклык конференция болуп өттү. Ага Кытай Эл Республикасынын Сиань Университетинин проректору Фу Чин жана Түркия мамлекетинин өкүлү Асил Шенгун жана аймактык жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү катышып илимий баяндамалар жасалды.

2012-жылдын апрель айында ОГПИнин ректору, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент, Бекмурза  Бекболотович Зулуевагайыбыз Кытай Эл Республикасындагы, ал эми май айында Турция мамлекетиндеги Жогорку окуу жайлардын материалдык-техникалык базасы, өнүгүү интеграциялары  жөнүндө маалымат алуу жана эки тараптуу келишим түзүү максатында илимий иш сапарда болуп кайтты.

Төмөндө «Окутуу жана тарбиялоо процессиндеги элдик педагогиканын ролу» аттуу Республикалык илимий-практикалык конференциядан үзүндү келтирилген.

 

- Ошондой эле жыл ичинде салт катары Кыргыз –Россия факультетинде Түрк тилинин «Эвру» (Суу бетиндеги сүрөткерлик ) өнөрүнүн тарыхы жана азыркы дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы  аттуу маданий, көркөм – эстетикалык конференция болуп келүүдө.

- Окутуучулардын окуу – усулдук, илимий эмгектерин үзгүлтүксүз жарыка чыгарып туруу максатында Кыргыз Республикасынын Китеп палатасынан жана Кыргыз Республикасынын Адилет Министрлиги тарабынан каттоодон өткөрүлгөн ОГПИнин «Жарчысы» илимий-усулдук журналы 2008-жылдан баштап жарыка чыга баштады..

          - Жогорку окуу жайлардын келечеги андагы эмгектенип жаткан профессордук окутуучулук курамдын илимий потенциалына байланыштуу экендиги баарыбызга маалым. Ош гуманитардык – педагогикалык институтунда да акыркы 3-4 жылдын ичинде окутуучулардын илимге болгон кызыгуусу артып, ага ыңгайлуу шарттар түзүлүп, бүгүнкү күндө өз жемишин берип жаткан учур.

Атап айтсак:         2010-2011-окуу жылында «Музыкалык–педагогикалык факултеттин «Педагогика» кафедрасынын башчысы Смадиярова Зымырат Акуновна–«Кыргызстан аялдарынын педагогика илимине кошкон салымы» жана Кыргыз – Россия факультетинин деканы Инабат Даминова– «Башталгыч класстын окуучуларына экологиялык тарбия берүүдө элдик педагогиканын тажрыйбаларын колдонуу» деп аталган, «Карьера жана жумушка жайгаштыруу» бүлүмүнүн башчысы Байышова Гүлайым Жакышовна «Мектептердин башталгыч класстарынын сабактан тышкаркы иштеринде элдик салттар аркылуу экологиялык тарбиялоонун илимий негиздери», «Жалпы тарых» кафедрасынын ага окутуучусу Шарипова Роза Зулуновна Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү жана суверендүүлүгү: «Социалдык философиялык аспект», Окуу жайыбыздын ректоруБекмурза Бекболотович Зулуев «Орто мектептердин жогорку класстарындагы тарыхый билим берүүнүн мазмунун аныктоонун илимий педагогикалык негиздери», Окуу маалымат департаментинин башчысы Турсун Тажибаевич Субанов «Инновационные механизмы формирования рыночной модели занятости в аграрной сфере» аттуу илимий иштерин жыйынтыктап Бишкек шаарында кандидаттык диссертацияларын ийгиликтүү коргошту. Абдылдаева Назира Кочкорбаевна«Интеллигенция в совреенной политической жизни Кыргызстана»,Абдывасиева Зырапа Абдывасиевна«Гуманитардык адистигиндеги студенттерди кесипке даярдоодо математикалык билим берүүнүн педагогикалык негиздери», Абжалов Турсунмамат Абжалович «Философский анализ мировоззрения Калыгула», Мондошов Шамир Насирович «Орто мектептерде фразеологизмдерди окутуунун методикасы» аттуу илимий темаларда кандидаттык диссертацияларын ийгиликтүү коргошту.

                          Мындан сырткары окуу жайдагы бардык структуралардын материалдык-техникалык базасын чыңдоо, студенттерге терең билим, татыктуу тарбия берүү максатындатөмөндөгүдөй бир топ илимий борборлор ачылган: Кыргыз – Россия факультетинин базасында: «Айтматов таануу» борбору, «Улуттук Рух» борбору, «Медиа борбору», «Россия таануу» борбору , «Лидерликке үйрөтүү» борбору. Гуманитардык факультет боюнча: «Археологиялык жана этнографиялык» борбору, «Эгемендүү Кыргызстан таануу» борбору, «Америка таануу» борбору, «Кыргызстанды англис тилинде таануу» борбору, «Тилдерди интенсивдүү үйрөнүү» борбору, «Кытай тилин үйрөнүү» борбору. Табият таануу жана география факультети боюнча: «Жандуу жаратылыш» борбору, «Химия биология, география боюнча вертуалдык лаборатория» борбору. Музыкалык-Педагогикалык факультет боюнча: «Окутуунун иновациялык технологиялары» борбору, «Музыкалык маданий – эстетикалык» борбору, «Ыйман жана адеп» борбору. Математика жана компьютердик технологиялар факультети боюнча: «2 интернет борбору», «Информатика боюнча вертуалдык лаборатория» борбору. Билим берүү менеджменти жана туризм факультети боюнча: «Экология» борбору, «Экотуризм» борбору. Колледж боюнча: «Окуу усулдук »    борбору, «Тилдерди интенсивдүү үйрөтүү» борбору. Дене тарбия бөлүмү: «Эрк» спорт клубдары бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп жатат.

 

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун кафедраларындагы   аспиранттардын жана илим изилдөөчүлөрдүн илимий иштеринин абалы жөнүндө маалымат

               

Урматтуу Админстративдик кеңештин төрагасы жана мүчөлөрү!

Бүгүнкү күндө Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда 3 илимдин доктору (Совместительдер), 35 илимдин кандидаттары (Совместительдерди кошуп эсептегенде) 30дан ашуун илим изилдөөчүлөр жана аспиранттар эмгектенип жатышат.

                Демек, окуу жайыбыздагы ар бир факультеттер, жана кафедралар боюнча өзүнчө токтоло турган болсок төмөндөгүдөй мааламаттарды билдирүүгө болот:

I. Математика жана компьютердик технологиялар факультети:

Факультетте 2 кафедра иш алып барат.

а) Жогорку математика жана математиканы окутуунун усулу кафедрасы.

б) Информатика  жана жаңы маалыматтар технологиясы кафедрасы.

1). Жогорку математика жана математиканы окутуунун усулу кафедрасындажалпы 12 профессордук-окутуучулук жамаат жана 1 лаборант эмгектенишет. Анын ичинен  Тагаева Дамира,  Алиева Ж., Момонов Зайнидин соискатель, Т. Маткеримова жана Н.Момунова күндүзгү окуу бөлүмүнүн аспиранттары. Булардын ичинен Д.Тагаева жана Маткеримова  философия, англис тили жана информатика предметтеринен кандидаттык минимумдарын толук тапшырган. Бүгүнкү күндө адабияттык маалыматтардын үстүндө иштеп жатышат. Бул кафедрада кафедра башчысы Абдывасиева Зырапа Абдывасиевна ушул жылы кандидаттык диссертациясын Бишкек шаарында ийгиликтүү коргоду.

Кафедранын илимий багыты: Башталгыч жана орто билим берүүдө математиканы окутуунун усулдарын анализдеп окутуу.

2). Информатика  жана жаңы маалыматтар технологиялары кафедрасы. жалпы 18 профессордук-окутуучулук жамаат, 1 лаборант, 3 техник оператор эмгектенишет. Анын ичинен 1 Жумабаева Акылай күндүзгү окуу бөлүмүнүн аспиранты (ОшМУ) – кандидаттык минимумдардын баарын тапшырган жана соискательдерден Арынбаев Э. жана К. Турдубаевалардын  илимий иштери 70-80% аткарылып калды. Бул илим изилдөөчүлөр дага кандидаттык минимумдарын толук тапшырышкан.

                Кафедранын илимий багыты: Билим берүү системаларын маалыматташтыруу проблемалары» деп аталат.

II. Кыргыз- Россия факультети

                Факультете «Орус тили жана адабияты  кафедрасы», «Кыргыз тили жана адабияты», «Дүйнөлүк тилдер кафедрасы» өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат.

1).Орус тили жана адабияты  кафедрасында жалпы 15 профессордук-окутуучулук курам, 1 лаборант эмгектенет, анын ичинен  4өө соискателдер: Жанибекова Ш., Болушева Ж., Примбердиева Г., Торошев Т.  Бул илим изилдөөчүлөр бүгүнкү күндө адабияттык маалыматтардын үстүндө иштеп жатышат.

                Кафедранын илимий багыты: Актуальные вопросы исследования языка и литературы» деп аталат.

2).Дүйнөлүк тилдер кафедрасы – Кафедрада 14 окутуучу, 1 лаборант жана бир кытай тили боюнча волонтер Вей Сио Ли. Алардын ичинен Волонтер Вей Сио Ли быйылкы жылы  Ош мамлекеттик Университетине аспирантурага тапшырды – Жетекчиси пол.и.д., профессор Омукеева Жумакан Алинуровна. Андан сырткары Асылбекова У., Турдуева Ч. А.Назаровалар илим изилдөөчүлөр болуп эсептелет.1 магистрант Эшназаров А. – Циньцзиян Педагогикалык Университетинде 2 жылдык мөөнөт менен магистратураны аяктады. Бул кафедранын окутуучусу Н. Абдылдаева ушул жылдын апрель айында Бишкек шаарында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоду.

Кафедранын илимий багыты: Чет тилдерин үйрөнүүнүн  теориялык-практикалык негиздери деп аталат.

3). Кыргыз тили жана адабияты  кафедрасында жалпы 18 профессордук-окутуучулук курам жана 1 лаборант эмгектенет. Мындан сырткары  8 илим изилдөөчү иштеп жатат.

Кафедранын илимий багыты: Кыргыз тили жана адабиятынын теориялык маселелери жана практикалык мааниси деп аталган багыт боюнча иш жүргүзүүшүүдө. Кафедранын улук окутуучусу өзүңүздөр билгендей Мондошев Шамир Насырович ушул жылы Бишкек шаарында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү корголду.

 

III. Табият- таануу жана география факультетти

                Факультетте 2 кафедра иш алып барат «Биология жана химия», ошондой эле «Табигый илимдер» кафедрасы.

1). «Биология жана химия» кафедрасы боюнча - кафедрада  жалпы 17 профессордук-окутуучулук курам жана 1 лаборантат эмгектенет.  Анын ичинен 5 илим изилдөөчү Долонова Г.М., Имарова С., Сагынбаева Г., Абжапарова А., Т.  Маматеминовалар кандидаттык минимумдарын толук тапшырышып бүгүнкү күндө адабияттык маалыматтар боюнча иштеп жатышат.

                Кафедранын илимий багыты:  Кафедра 2 багытта илимий изилдөө иштерин жүргүзүшөт:

1-Кыргызстандын Түштүк аймагындагы өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн биоэкологиялык абалын изилдөө жана аларда коргоонун усулдары.

 2- Кыргызстандын Түштүк аймагындагы дары-дармек өсүмдүктөрдүн химиялык составын жана алардын фармакологиялык касиеттерин изилдөө деп аталат.

2).«Табигый илимдер» кафедрасы. Кафедрада  жалпы 11 профессордук-окутуучулук жамаат жана 1 лаборант эмгектенет.  Анын ичинен 2 илим изилдөөчү: Токоев А., Токтомамат кызы Калия жана 1 докторант А.Топчубаев иштеп жатат. Илим изилдөөчүлөрдүн ичинен Токоев А. илимий иштерин жыйынтыктап талкууга коюу алдында турат – Илимий жетекчилери Академик Б.Токторалиев жана проф. К. Раимбеков. Ал эми докторант А.Топчубаевдин докторлук иши аяктап, бул докторантыбыз дагы жакынкы күндөрдө ОшМУ, КӨУ жана ОГПИнин профессордк-окутуучулук жамаатынын катышуусунда талкуудан өткөрүү алдында турат.

                Кафедранын илимий багыты: Кыргызстандын туризм тармагын өнүктүрүүнүн негиздери деп аталат.

 

IV. Билим берүүнүн менеджменти жана туризм факультетти.

                Факультетте  2 кафедра,  «Экология жана туризм», ошондой эле «Билим берүүнүн менеджменти жана экономика кафедрасы» өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө.

1). Экология жана туризм кафедрасында - 10 окутуучу, 1 лаборант  эмгектенет, анын ичинен 6  магистрант - Ж.Нурмаилова, Н.Аматова, Р.Апсатаров 2-курстун магистранттары жана А.Матисаков, Темирболот  уулу Шүкүр, Б.Рысбаевдер 1-курстун магистранттары. Магистранттардын ичинен Р.Апсатаров жана Ж.Нурмаиловалар илим изилдөөчү катары  адабияттык маалыматтардын үстүндө иштешүүдө.

                Кафедранын илимий багыты:Кыргызстандын түштүк аймагынын кооз табигатын туризм тармагында өнүктүрүү болуп эсептелет.

2). «Билим берүү менеджменти жана экономика» кафедрасы – Кафедрада 11 профессордук-окутуучулук курам жана 1 лаборант эмгектенет. Алардын ичинен 1 аспирант – Г.Бакирова (ОшТУ),  7 магистрант: Алар А.Оморова, Иметали к.А., Г.Осмонова, Ж.Назарова, В.Авутова, А.Турдубаева жана З.Сооров.

                Кафедранын илимий багыты: Жаштарга идеологиялык тарбия берүүдө жана Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө билим берүүнүн ролу деп аталат.

V. Колледж боюнча

Колледжде атайын орто  кесиптик билим берүү боюнча адистиктер даярдалгандыктан  бул мезгилге чейин илим  изилдөөчүлөр катталган эмес, бирок  быйылкы жылы «Дүйнөлүк тилдер» секциясынын окутуучулары Миргүл Раимбердиева жана Жазгүл Сатыбалдиевалар Ош технологиялык университетинин аспирантурасына документтерин даярдап тапшырышууда. Мындан сырткары окуу - усулдук борбордо мугалимдердин сабактарды жаңы интерактивдүү усулдар менен иштөөсү үчүн такай семинарлар өтүлүпкелүүдө.

 

VI. Гуманитардык факультет

                Факультетте 3 кафедра иш алып барат. «Тарых» кафедрасы,  «Социалдык иштер жана  коомдук  илимдер кафедрасы»  жана «Англис тили жана аны окутуунун усулу» кафедрасы.

1).  « Тарых»   кафедрасы  - Кафедрада 14 окутуучу, 1 лаборант эмгектенет, анын ичинен 4 илим изилдөөчү Осмонов С., Зулпуева Р., Кармышаков Т., Казакбаевдер иштешүүдө. Алардын ичинен өткөн жылы биздин окуу жайда  С. Осмонов өзүнүн илимий ишин жогорку окуу жайлардын биргелешкен жыйынында талкуудан өткөрдү.

                Ал эми ушул жылы «Тарых» кафедранын доценти, Гуманитардык факультеттин деканы Т.Абжалов Бишкек шаарында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоду.

                Кафедранын илимий багыты: Кыргызстандын жаңы жана соңку мезгилдеги коомдук саясий, социалдык-экономикалык, маданий өнүгүүсү жана тарыхты жаратууда тарыхый инсандардын ролу деп аталат.

2). «Англис тили жана аны окутуунун усулу кафедрасы»кафедрада 16 окутуучу  1 лаборант эмгектенет. Анын ичинен 2 сырттан окуу бөлүмүнүн аспиранттары Рахманова Элиза,     Акылбекова Гүлнара жана соискательдерден Н.Мадраимова, М.Абдыразаковалар кандидаттык минимумдарын толук  тапшырышкан.

Кафедранын илимий багыты:Студенттердин оозеки жана жазма кебин өнүктүрүү деп аталат.

3).«Социалдык иштер жана  коомдук  илимдер кафедрасы»-Кафедрада 12 окутуучу 1 лаборант эмгектенет.  Анын ичинен 4 соискатель Сагынбай к.Н., Нуралиева Б., Айтиева Г., Исраилова Ч. жана аспиранттардан Эргешова Б., А.Момуновалар илимий изилдөө иштеринин үстүндө иштешүүдө.

Кафедранын илимий багыты:  Кыргыз элинин социалдык жана философиялык көз караштарын анализдөө деп аталат.

 

VII. Музыкалык-педагогикалык факультет

 

                Факультетте 2 кафедра  иш алып барат. «Педагогика» кафедрасы , «Музыкалык билим берүү жана психология» кафедрасы.

<!-- [if !supportLists] -->1)      <!-- [endif] -->«Педагогика» кафедрасы– Кафедрада  10 штаттык негизде окутуучу жана 1 лаборант эмгектенет. Алардын ичинен 4 илим изилдөөчү Шербаева Ж., Мурзаканова Г., Умаралиева А., З.Эшназаровалар өздөрүнүн илим изилдөө иштеринин үстүндө иштеп жатышат.

Кафедранын илимий багыты: Билим берүүнүн жана илимий изилдөөлөрдүн жаңы технологияларын пайдалануунун теориялык негиздери деп аталат.

2.«Музыкалык билим берүү жана психология» кафедрасы- Кафедрада 11 окутуучу  1 лаборант эмгектенет. Алардын ичинен 1 психология багыты боюнча магистр – Айгүл Исраилова, 2 илим изилдөөчү Шерматова Н.Т., М.Исаковалар адабияттык маалыматтар боюнча иштеп жатышат.

Кафедранын илимий багыты: Музыкалык билим берүүнүн илимий-чыгармачылык негиздери деп аталат.

 

VIII. Дене тарбия бөлүмү

Дене тарбия бөлүмүндө жалпы 14 окутуучу 1 лаборант эмгектенет.

Алардын ичинен 4 Кыргыз Республикасынын Билим берүүсүнүн мыктысы: Жумабаев М.Ж.. Гедейбаев Ж., Жалалова О., Мамытов К.А. жана 3 спорттун чебери Кадымаев Ж., Мамытов К., Ж. Мамажановдор иштеп жатышат.           

      Кафедрада бүгүнкү күндө  илимий темаларын бекитип, илимий-изилдөө иштердин үстүндө иштеп жаткан  илим изилдөөчүлөр болгон жок.  Бирок, бул кафедрада  спорттун бир топ түрлөрү боюнча секциялык иштер төмөндөгү окутуучулар тарабынан жүргүзүлүп келүүдө

 

Демек, институт боюнча илим изилдөөчүлөрдү, күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүндө окуп жатышкан аспиранттардын илимий иштеринин аткарылыш абалы боюнча 4 баскычка бөлүп  кароого болот.

1-баскычтагыже болбосо кандидаттык минумумдарын тапшырып бүтүп, илимий диссертациясын алдын ала коргоодон өткөрүп жана талкууга коюу алдында турган  илим изилдөөчүлөргө төмөндөгүлөрдү киргизүүгө болот:

                Кандидаттык диссертациясын коргоочу  илим изилдөөчүлөрдөн Осмонов Самар –«Тарых» кафедрасы – Илимий жетекчиси Смадияров с.А., Токоев Асылбек «Табигый илимдер» кафедрасы  илимий жетекчилери –Академик Б.Токторалиев, жана профессор Раимбеков К.Т., ал эми докторлук ишин алдын ала талкуудан өткөрүү алдында «Табигый илимдер» кафедрасынын доценти Ашырбек Топчубаев даярдык көрүүдө- Илимий консултанты г.и.д., профессор Абжапар Эргешов.

                2-баскычтаилимий иштерин  70-80%тен  ашыгыраак аткарып, илимий макалалары тиешелүү илимий журналдарда жарык көрүп келе жаткан илим изилдөөчүлөрүбүздөн: Турдубаева К., Арынбаев Э., - Информатика жана жаңы маалыматтар технологиялары кафедрасы.

Ал эми 3-баскычтагы илим изилдөөчүлөрүбүздөн:Мисалы, илимий жетекчилери менен маакулдашып, темаларын бекитип, адабияттык маалыматтардын үстүндө иштеп жана кээ бирлеринин  илимий макалалары журналдарга жарык көрүп, ошондой эле  аспиранттарга жана илим изилдөөчүлөргө коюлуучу талаптарга ылайык кандидаттык экзамендерин тапшырып жатышкан аспиранттардан жана  илим изилдөөчүлөрдөн төмөндөгүлөрдү атап айтууга болот.

Шербаева Ж., М.Маткасымова, Г. Сагынбаева К. Жаанбаева,

Жумаева Ж., Сагынбай к. Н. жана башка окутуучуларыбызды киргизүүгө болот.

Ал эми 4-баскычтагы илим изилдөөчүлөрүбүздөн:Мисалы, илимий жетекчилери менен маакулдашып, темаларын Окуу жайыбыздын Окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитип, адабияттык маалыматтардын үстүндө иштеп жана кээ бирлеринин  илимий макалалары журналдарга жарык көрүп келе жаткан илим изилдөөчүлөрүбүздөн төмөндөгүлөрдү атоого болот. АГ. Примбердиева, Ж.Болушева, Т.Торошев, О.Шаимкулова, А.Джумабаева, Исираев, Э. Абдивалиев, Н.Танаева, А.Токтосунова, У.Нажимидинов,  А.Жабыева, Р.Апсатаров, Г. Бакирова, А. Оморова,Г. Долонова,  А.Абжапарова, Р. Умарова  Г.Мурзаканова, Э.Рахманова, Г.Акылбекова, Зулпуева Р., Сагынбай кызы  Н.,    сыяктуу окутуучуларыбызды атап кетүүгө болот.                        

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

JosephFen
tomando sintrom puedo tomar viagra http://viagrarow.com canadian pharmacy selling viagra viagra generic does viagra have a generic
Ammineawn
cialis 5mg diario bula http://cialisles.com buy generic cialis online maximum daily cialis dose buy cialis precio viagra cialis cialis pharmacy que es pastillas cialis
Samuelrurry
http://rodtrubnikov.ru
dafaenaph
drug interactions of viagra original site viagra online bestellen apotheke original site should you take viagra if you have high blood pressure
Geraldglupt
i http://viagraivo.com over the counter generic viagra how to tell if your man takes viagra viagra generic name what happens if u take 2 viagra
Emeteeli
w http://viagraonlinenut.com viagra online order viagra online average age of a viagra user
incigiogindybura
how to use viagra tab http://cialisloq.com cheap generic cialis pay for sex offenders to use viagra generic cialis online effects of excess use of viagra order generic cialis gia thuoc viagra 100mg
Cantoglupt
i http://viagrraver.com http://viagrraver.com how to stop viagra working generic viagra viagra andere namen
Ermamig
c http://clalisonlineohi.com buy generic cialis online acquisto cialis sicuro forum cialis canada cialis ogni 24 ore
Duncamig
r http://cialsonlinebei.com canadian pharmacy cialis cost of cialis pills generic cialis precio del cialis generico en mexico
CevinNak
quando tomar viagra generic viagra online best alternative of viagra generic viagra online can viagra be bought over the counter in south africa http://viagratru.com - can you take viagra with plavix
AntonioRor
Здесь, брал жене дородовой бандаж, потом и послеродовой, реально советую. Доставка хорошая, операторы нормальные. Магазин ортопедических изделий Все товары Ортопедия Стелька - подушка с памятью "Пяточка"
Bartyenaph
cialis genericos mexico http://cialisle.com/ - cialis india how much does cialis cost per pill generic viagra online cialis gГјnstig kaufen forum tadalafil vyvanse and cialis
bakkaenaph
what happens if you take half a pill of viagra why not try these out where can you buy genuine viagra online canada viagra can an 18 year old get viagra
DexterWrern
comprar cialis venta cialis http://comprar-cialis-sinreceta.net/ comprar cialis precio cailis
ElbertPAyoF
venta cialis cialis http://comprar-cialis-generico.net/ precio cialis cialis precio comprar cialis
LertoHem
notice cialis 10mg http://buyscialisrx.com/ - buy cialis online which is more powerful cialis or viagra buy cialis cialis pulmonary arterial hypertension cialis coupon riesgos de comprar cialis por internet
JamesPet
comprar cialis precio cialis http://comprar-cialis-sinreceta.net/ venta cialis cialis genérico precio cialis

achat cialis prix cialis http://achatcialisgeneriquefrance.net/ cialis prix cialis pas сher cialis prix
BlakeCef
cialis senza ricetta costo cialis acquistare cialis costo cialis farmacia
Michaelphace
precio cialis cialis precio http://comprar-cialis-generico.net/ cialis precio cialis 20 mg
AghiHem
prezzo del cialis 10 mg http://buyscialisrx.com/ - cheap cialis sГјrekli cialis kullanmak buy generic cialis cialis lilly brasil cialis coupon is cialis on the pbs
joremycam
typical dosage for cialis http://cialisoni.com/ - cialis online cialis 10 mg nebenwirkungen cialis canada taking cialis twice a day cialis coupon la mejor pagina para comprar cialis
Henrysense
commander cialis cialis pas cher http://achatcia1isgeneriquepascher.com/ acheter cialis vente cialis acheter cialis
Hermanlusia
prezzo cialis acquistare cialis http://acqusitarecia1isgenerico.com/ cialis acquistare cialis cialis acquisto

cialis cialis pas cher http://acheterciallisgeneriquefrance.com/ acheter cialis cialis sans ordonnance acheter cialis
CharlesVot
cialis acheter cialis http://acheterciallisgeneriquefrance.com/ acheter cialis commander cialis vente cialis
WilliamDaups
For example, it will often make sense for someone earning $50,000 a year without a le portefeuille bitcoin online large portfolio to forgo an investment advisor altogether, unless there are some behavioral advantages that lead to better outcomes or the convenience is simply worth it, as it is to many people, instead opting for a handful of well-selected, low-cost index funds.
avattienaph
medicare paying for viagra http://viagrabs.com how to know if someone took viagra viagrabs.com where to buy viagra in calgary
Мурунку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Кийинки
ОГПИнин дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro